ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ε.Π.Η.Ο.) Άρθρο 26 Προϋποθέσεις κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο.

Η κυκλοφορία των Ε.Π.Η.Ο. που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά ή τεκμηριωμένα εισήχθησαν στη χώρα πριν τη δημοσίευση του παρόντος, με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα άνω των 25 χλμ/ώρα, δύναται να κυκλοφορήσουν σε δημόσιο οδικό δίκτυο υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ταχύτητα κίνησής τους περιορίζεται στα 25 χλμ/ώρα.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 12:19 | Κλάδος Δικύκλων ΣΕΑΑ

  Προτείνουμε την εξής τροποποίηση του άρθρου:

  Η κυκλοφορία των Ε.Π.Η.Ο. που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά ή τεκμηριωμένα εισήχθησαν στη χώρα πριν τη δημοσίευση του παρόντος, με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα άνω των 25 χλμ/ώρα, δύναται να κυκλοφορήσουν σε δημόσιο οδικό δίκτυο υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ταχύτητα κίνησής τους περιορίζεται κατασκευαστικά στα 25 χλμ/ώρα και αυτό βεβαιώνεται από το διανομέα του οχήματος.

  Η πρότασή μας στοχεύει στη λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση των υπαρχόντων παράτυπων οχημάτων, ώστε να μη διακινδυνεύουν οι χρήστες του δρόμου.
  Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο τροχονόμος αδυνατεί να ελέγξει τόσο την ημερομηνία αγοράς του Ε.Π.Η.Ο όσο και την ταχύτητα του αφού η πρακτική έχει δείξει ότι το ραντάρ χρησιμοποιείται μόνο σε δρόμους ταχείας διέλευσης εκεί δηλαδή όπου δεν επιτρέπεται η χρήση του Ε.Π.Η.Ο.
  Τέλος υπάρχει κίνδυνος κάποιοι εισαγωγείς εκμεταλλευόμενοι την πραγματική αδυναμία ελέγχου της ημερομηνίας εισαγωγής τους, να εισάγουν μεταγενέστερα της έκδοσης του νόμου νέα ίδια οχήματα στην λογική ότι τελικά θα ενταχθούν στη ρύθμιση που προβλέπει το άρθρο. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και προφανώς οικονομική ζημία στους υπολοίπους νόμιμους εισαγωγείς και εμπόρους.