Άρθρο 03: Όργανα Διοίκησης ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Τα όργανα διοίκησης του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι:
α) το Διοικητικό Συμβούλιο
β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
γ) ο Διευθύνων Σύμβουλος

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:29 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΝΤΖΙΔΗΣ

  Το σχήμα με Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι πολυτελές. Σε εποχή δημοσιονομικών περιορισμών πρέπει τα Διοικητικά Σχήματα των φορέων του δημοσίου τομέα να είναι λιτά και να μην προκαλούν περιττές δαπάνες. Ούτε θα ήταν σωστή η σκέψη ότι, εφόσον το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαχειρίζεται σημαντικά ποσά κοινοτικών κονδυλίων, έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει παραπάνω ποσά για τη διοίκησή του, σε βάρος βέβαια τελικών δικαιούχων.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:09 | Δήμητρα Καγγελάρη

  Το σχήμα διοίκησης με Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, είναι πολυτελές. Σε εποχή δημοσιονομικών περιορισμών πρέπει τα διοικητικά σχήματα των φορέων του δημοσίου τομέα να είναι λιτά και να μην προκαλούν περιττές δαπάνες. Ούτε θα ήταν σωστή η σκέψη ότι, εφόσον το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαχειρίζεται σημαντικά ποσά κοινοτικών κονδυλίων, έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει παραπάνω ποσά για τη διοίκησή του, σε βάρος βέβαια τελικών δικαιούχων. Σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικής απασχόλησης (Στον ΕΟΠΠΕΠ, ο Διευθύνων Σύμβουλος προβλέπεται ως αποκλειστικής απασχόλησης, όχι όμως και στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:16 | Λέλα Μαρίνου

  Εδώ ο κόσμος καίγεται, οι περικοπές έχουν λυγίσει το σύμπαν και ο νομοθέτης κρίνει απαραίτητο να έχει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο;Αλλά χαλάλι, αφού θα είναι «εγνωσμένου κύρους και διακριθέντες στο δημόσιο βίου» και ο ένας μάλιστα με πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης!!!

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:14 | evis.

  Είμαστε σοβαροί;;; Στις ημέρες που ζούμε βάζετε και Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο;; Τι ακριβώς θα κάνουν αυτοί και με τι ύψους αμοιβή; Δεν αρκεί ένας;; Επίσης, δε μας έχει γίνει μάθημα ότι οι άσχετοι με τον χώρο της ΔΒΜ φέρονται ως manager και δεν είναι σε θέση (γιατί δεν ξέρουν και γιατί δεν ενδιαφέρονται) να προωθήσουν και να υλοποιήσουν τις πολιτικές;; Μήπως θα έπρεπε να προσδιορίζονται τα προσόντα και να είναι και υψηλά και συναφή με το αντικείμενο;; Τέλος, γιατί θα πρέπει σε έναν χώρο που, επειδή αποτελεί πολιτική προτεραιότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεπώς διοχετεύονται πολλά Ευρωπαϊκά κονδύλια, οι αποφάσεις και η διαχείριση να γίνονται με εξαιρετικά συγκεντρωτικές τάσεις σε δύο «Εγνωσμένου κύρους και διακριθέντες στον Δημόσιο Βίο» τύπους (βλ. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο) και στον Υπουργό;; Φαγοπότι μου μυρίζει για άλλη μια φορά! Τα μέλη του ΔΣ που θα συνεδριάζουν μία φορά τον μήνα, δεν αρκεί που θα έχουν εποπτεία και πρόσβαση σε τόσα Ευρωπαϊκά προγράμματα; Πρέπει να παίρνουν και αμοιβή;;; Πότε επιτέλους θα απαλλαγούμε από αυτό το πελατειακό σύστημα της διαφθοράς;;

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:04 | Αγγελική M.

  Πολυτελές σχήμα διοίκησης με Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε εποχή δημοσιονομικών περιορισμών πρέπει τα διοικητικά σχήματα των φορέων του δημοσίου τομέα να είναι λιτά και να μην προκαλούν περιττές δαπάνες. Ούτε θα ήταν σωστή η σκέψη ότι, εφόσον το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαχειρίζεται σημαντικά ποσά κοινοτικών κονδυλίων, έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει παραπάνω ποσά για τη διοίκησή του, σε βάρος βέβαια τελικών δικαιούχων.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:59 | Γιώργος Κουλαουζίδης

  Θα γραφεί κάτι για τα προσόντα και την εμπειρία που πρέπει να έχουν όσοι καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις; Επίσης μήπως πρέπει να διευκρινιστεί η διαδικασία επιλογής τους; Πιο σημαντικό είναι όμως να διασφαλιστεί η σχετικότητα των γνώσεων και των εμπειριών των ανθρώπων που θα ηγηθούν το ΙΝΕΔΙΒΜ με τις αρμοδιότητές του. Το πρόσφατο παρελθόν στη Δια Βίου Μάθηση δεν αφήνει περιθώρια για ασάφειες σε τόσο κρίσιμα ζητήματα. Εκτός αν ο Υπουργός θέλει να έχει μαριονέτες (παλιά κάποιοι τους λέγανε «κηπουρούς») που δε θα παίρνουν πρωτοβουλίες και ουσιαστικές αποφάσεις. Πιστέυω όμως ότι αυτή η περίοδος έχει περάσει. Ας γράψουμε λοιπόν τα προσόντα που θέλουμε να έχει κανείς για να ηγηθεί του σημαντικού αυτού οργανισμού και ας φροντίσουμε να είναι ουσιαστικά και να έχουν σχέση με το αντικείμενο του ιδρύματος.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:08 | Vasileiadou Marina

  Το να υπάρχουν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σήμερατην εποχή των δημοσιονομικών περιορισμός είναι ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ. Άρα η άποψη 2 σε 1 ,με αποκλειστική απασχόληση του 1 είναι λογικό , αν οχι απαιτούμενο.
  Καλό θα ήταν να προσδιοριστούν ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του.( Πρόεδρος ή Σύμβουλος)

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 11:15 | Σωτήρης Μ.

  Πολυτέλεια να έχεις και διευθύνων σύμβουλο και πρόεδρο στις μέρες μας.
  Τι αρμοδιότητες έχουν;
  Τουλάχιστον προσθέστε και άρθρα που να αναφέρουν τις δραστηριότητές τους, όπως γίνεται και στην περίπτωση για τον ΕΟΠΠΕΠ.