Άρθρο 17: Πρόεδρος

1. Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, καθώς και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
3. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α’ 35) και του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν καλύπτεται από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
5. Τη θέση του Προέδρου μπορεί να κατέχει και δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η υπηρεσία στη θέση αυτή για τη οργανική ή κύρια θέση του θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια.
6. Ο Πρόεδρος μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού.
7. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται από τον Κανονισμό που εκδίδεται κατά το άρθρο 25 του παρόντος νόμου.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:20 | Γιώργος Κουλαουζίδης

  Γιατί μόνο διοίκησης και ανθρώπινου δυναμικού; Αυτή είναι περιγραφή προσόντων για προσωπάρχη όχι για Πρόεδρο Οργανισμού Πιστοποιήσης. Μήπως φωτογραφίζουμε πάλι τις θέσεις; Δεν πρέπει ο Πρόεδρος να έχει ουσιαστική εμπειρία στα ζητήματα και τις αρμοδιότητες του οργανισμού που εποπτεύει;

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 00:16 | kyr

  Γενικώς και αορίστως επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, καθώς και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού!!!!
  Διευθυντής σχολείου για να γίνεις, που έχεις πολύ λιγότερες αρμοδιότητες, χειρίζεσαι πολύ μικρότερα ποσά και βέβαια οι οποιες αποφάσεις σου δεν έχουν εθνική εμβέλεια ούτε τέτοιο βάρος, χρειάζεσαι πολλά και μετρήσιμα με ακρίβεια προσόντα επιστημονικά, διοικητικά και άλλα.
  Η αοριστία επιτρέπει τον ορισμό σε αυτή τη θέση, και άλλες παρόμοιες θέσεις, προσώπων στα οποία η εκάστοτε κυβερνώσα δύναμη θεωρεί ότι οφείλει π.χ. αποτυχόντες να λάβουν έδρα πολιτευτές, ενώ δεν υφίσταται η έννοια της διαφάνειας στην επιλογή. Επανάλειψη δηλαδή λαθών που μαστίζουν επί χρόνια τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με όλα τα παρακλάδια του και οδηγούν σε κατασπατάληση χρήματος σε δράσεις χωρίς νόημα,χωρίς επιστημονικά κριτήρια, με την τοποθέτηση ανθρώπων μπορεί καλών προθέσεων αλλά χωρίς την ουσιαστική γνώση, ικανότητα και αντίληψη για το έργο που έχουν να επιτελέσουν. Για ποιο λόγο ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος δεν επιλέγονται βάσει φακέλου και κρίσης από επιστημονική επιτροπή με προσόντα επιστημονικά και διοικητικά αποδεδειγμένα υψηλά;

  Αλήθεια προς τι η διαρχία, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του Δ. συμβούλου, αφού ο πρόεδρος είναι αποκλειστικής απασχόλησης; Μήπως για να μπαλώνει όσα δεν καταφέρνει ο αορίστως επιστήμονας πρόεδρος; Ή για να βαρύνεται ο προϋπολογισμός με έναν ακόμα υψηλό μισθό;

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 13:51 | do

  Το
  6. Ο Πρόεδρος μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού

  να γίνει

  6. Ο Πρόεδρος μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού πλην αυτών που του μεταβιβάστηκαν από το Δ.Σ.

  (Αλλιώς εκχωρείται και η αρμοφιότητα του ΔΣ να αποφασίζει σε ποιον ακριβώς μεταβιβάζει την αρμοδιότητα. )

  Το γενικότερο σχόλιο ειναι ότι το δίδυμο Προεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δεν είναι φανερό τι διακριτούς ρόλους ασκούν. Ο νόμος δε λέει τίποτα επ’ αυτού και παραπέμπει στον Κανονισμό λειτουργίας. Επίσης το παράξενο είναι ότι και οι δυο ορίζονται από τον Υπουργό. Αν θέλετε να έχετε στον Οργανισμό Διευθύνοντα Σύμβουλο τότε λογικά θα έπρεπε αυτόν να τον ορίζει το ΔΣ με εισήγηση του Προέδρου, και στο άρθρο περί προσόντων θέσεων ευθύνης να αναφέρεστε στα προσόντα του. Στη σύσταση του ΔΣ να πείτε π.χ. ότι θα συμμετέχει ο ex officio Διευθύνων σύμβουλος ( όποιο ΔΣ κι αν τον όρισε ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος με αυτήν την έννοια θα είναι σε θέση να καλύπτει και την λειτουργία του οργανισμού στα στα μεταβατικά διαστήματα που π.χ. αλλάζει το ΔΣ.
  Αυτό που γράφετε εδώ καλύπτεται συνήθως με τον ρόλο του Αντιπροέδρου. Αν θέλετε αυτό που ήδη περιγράφετε τότε ονομάστε τον Αντιπρόεδρο.

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 11:00 | do

  Γιατί ρυθμίζονται ειδικά ή μόνο οι μετακινήσεις του προέδρου κι όχι και άλλων μελών του ΔΣ ή του διευθύνοντα σύμβουλο ή εργαζομένους του οργανισμού που μετακινούνται για εργασία του Οργανισμού; Σε κάθε περίπτωση είναι ελλιπής αναφορά .
  Ή να μπει αναλυτική διάταξη που καθορίζει συνολικά ολωνών τις μετακινήσεις εδώ ή να ρυθμιστεί το όλο θέμα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού. ( Δηλαδή να γίνει αναφορά στο άρθρο άρθρο 25)