Άρθρο 15: Όργανα Διοίκησης ΕΟΠΠΕΠ

Τα όργανα διοίκησης το Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι:
α) το Διοικητικό Συμβούλιο
β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
γ) ο Διευθύνων Σύμβουλος

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:44 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΝΤΖΙΔΗΣ

  Για ποιο λόγο γινοται τέτοια μη ευέλικτα διοικητικά σχήματα ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΙΧΩΣ ΕΜΦΑΝΗ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ …ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΝΑ ΝΟΗΘΕΙ ΟΤΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΟΥ (παράβαση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαφάνειας).

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:11 | Δήμητρα Καγγελάρη

  Πολυτελές σχήμα διοίκησης με Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε εποχή δημοσιονομικών περιορισμών πρέπει τα διοικητικά σχήματα των φορέων του δημοσίου τομέα να είναι λιτά και να μην προκαλούν περιττές δαπάνες.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:11 | Αγγελική M.

  Πολυτελές σχήμα διοίκησης με Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε εποχή δημοσιονομικών περιορισμών πρέπει τα διοικητικά σχήματα των φορέων του δημοσίου τομέα να είναι λιτά και να μην προκαλούν περιττές δαπάνες.

  Παρέλκει η εκπροσώπηση της ΑΔΕΔΥ, καθώς δεν εμπλέκεται στα θέματα του ΕΟΠΠΕΠ.