Άρθρο 11:Οργανικές Θέσεις ΙΝΕΔΙΒΙΜ

1. Συνιστώνται στον Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεις τακτικού προσωπικού και έξι (06) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.
Διατηρούνται οι δύο θέσεις Ειδικών συμβούλων Διοίκησης και δύο θέσεις Ειδικών συνεργατών Διοίκησης του άρθρου 19 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/17-10-2005) .
2. Οι εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεις τακτικού προσωπικού καλύπτονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατανέμονται ως ακολούθως ανά επίπεδο εκπαίδευσης:
• 40 ΠΕ
• 17 ΤΕ
• 53 ΔΕ
• 12 ΥΕ

3. Στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ ανήκουν οι παραπάνω οργανικές θέσεις, ανά κλάδο και επίπεδο εκπαίδευσης:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

34

 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

7

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3

 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1

 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

 

ΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1

 

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

48

 

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

 

ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

1

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

2

 

ΔΕ ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

1

 

ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2

 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9

 

ΥΕ ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

1

 

 

 

 

4. Η κατάταξη του αριθμού των θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και Διεύθυνση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μετά από σχετική εισήγηση του ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δύναται να τροποποιείται ο παρόν οργανισμός και η διάρθρωση της υπηρεσίας, να αυξάνονται ή να καταργούνται οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία, να ιδρύονται νέες οργανικές μονάδες (αυτοτελείς ή μη), να μεταβάλλεται (αυξάνεται ή μειώνεται) ο αριθμός του απαιτούμενου προσωπικού και οι αναγκαίες ειδικότητες ανά οργανική μονάδα και γενικώς να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες της και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται κάθε φορά στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:38 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΝΤΖΙΔΗΣ

  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 εισηγείται ένα οργανόγραμμα που αποδεικνύει ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αναλογία υπαλλήλων ΠΕ λιγότερη από το 50% του προσωπικού του ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ. Δεδομένου ότι υπάρχουν οι γνωστοί περιορισμοί στις προσλήψεις στο δημόσιο η μόνη λύση που απομένει μέσω αποσπάσεων και αυτό συνεπάγεται περαιτέρω προβληματική στελέχωση (αυτή η κακοδαιμονία δε μπορεί να συνεχίζεται).

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:30 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

  5. «Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο … να αυξάνονται, μεταβάλλονται, συγχωνεύονται, μετονομάζονται οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία, να ιδρύονται νέες οργανικές μονάδες (αυτοτελείς ή μη)»
  ΑΠΑΛΟΙΦΗ από το σημείο «να μεταβάλλεται (αυξάνεται ή μειώνεται) … ανά οργανική μονάδα»

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 14:30 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

  Παράγραφος 4 – Η κατάταξη του αριθμού των θέσεων κατά κατηγορία, … γίνεται με απόφαση του Δ.Σ , μετά από τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:37 | Ιωάννα Παπαβασιλείου, ΠΑΜΑΚ

  Ένα Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης θα πρέπει αυτονοήτως να στελεχώνεται από ειδικούς στη Διά βίου Μάθηση. Επομένως, είναι απαραίτητο να προβλέπονται οργανικές θέσεις πτυχιούχων ειδικών στη Διά βίου Μάθηση ή Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Συνεχή Εκπαίδευση ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (όροι που χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι όπως σαφώς ορίζει η Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας υπ.αρ. ΓΠ20082/23-10-2012). Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Σχεδίου και είναι ανάγκη να συμπληρωθεί.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:30 | Μ.Χατζηανδρέου, Δρ.Κοινωνιολογίας

  Αναρωτιέμαι πως το προσωπικο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ,με τετοια σύνθεση από
  πλευρας προσόντων θα μπορεσει να ανταποκριθεί σε τοσο εξειδικευμενα
  καθήκοντα που το νομοσχεδιο τους δινει. Π.χ ευρωπαϊκά προγράμματα!!.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:20 | Γιάννης

  Με τον καινούριο οργανισμό οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ. στηρίζονται και απαιτούν τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία σχετική με την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου μάθηση. Το προφίλ των υπαλλήλων ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις (τόσο στα τυπικά όσο και στα ουσιαστικά προσόντα) εφόσον η πλειοψηφία είναι ΔΕ και η εμπειρία τους κατά κύριο λόγο προέρχεται από τη λειτουργία του πρώην Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας;
  Εάν ναι, η συνολική πολιτική για τη διά βίου μάθηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ αντιμετωπίζεται σαν το θέμα διαχείρισης των φοιτητικών εστιών;
  Ποιος θα παρακολουθήσει και θα εναρμονίσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διά βίου, με ποιες προτεραιότητες;; Η ευρωπαϊκή ατζέντα τρέχει πολιτικά εμείς όμως επιμένουμε διαχειριστικά…..

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 13:08 | Αγγελική M.

  Το οργανόγραμμα αποδεικνύει ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αναλογία υπαλλήλων ΠΕ λιγότερη από το 50% του προσωπικού του δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που του ανατίθενται. Δεδομένου ότι υπάρχουν οι γνωστοί περιορισμοί στις προσλήψεις στο δημόσιο, πιθανότατα θα λειτουργεί με αποσπάσεις.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:47 | MAGDALINI

  Το οργανόγραμμα αποδεικνύει ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αναλογία υπαλλήλων ΠΕ λιγότερη από το 50% του προσωπικού του δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που του ανατίθενται. Δεδομένου ότι υπάρχουν οι γνωστοί περιορισμοί στις προσλήψεις στο δημόσιο η μόνη λύση που απομένει είναι με αποσπάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 12:30 | ΓΜ

  Αντιλαμβάνομαι ότι οι θέσεις καλύπτουν το υπάρχον προσωπικό. Καθ’όλα σεβαστή η προσπάθεια. Δεν θα έπρεπε όμως να περιγραφούν οι θέσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις αρμοδιότητες του νέου οργανισμού και να καλυφθούν οι υπόλοιπες με προσωποπαγείς θέσεις; Υπάρχει κάποια σχετική μελέτη;

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 08:49 | Φανης

  Η πλειοψηφια των εργαζομενων ειναι του δημοτικου και του εξαταξιου γυμνασιου.. με τι προσωντα αυτος ο οργανισμος θα παραγει εργο;; Στους Δημους εχουν αναγκη απο προσωπικο

 • 26 Νοεμβρίου 2012, 01:07 | Σωτήρης Μ.

  Δεν νομίζω ότι με 48 ΔΕ στο τμήμα Διοικητικού/Οικονομικού απο το σύνολο των 82 θέσεων για το συγκεκριμένο τμήμα (περισσότερο από τους μισούς) θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας φορέας με τόσες αρμοδιότητες για την Διά Βίου Μάθηση. Είναι λίγο δύσκολο και λίγο άστοχο.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 18:15 | Τόνια Π.

  Οι αρμοδιότητες που δίνονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι ως σύνολο πάρα πολύ μεγάλου εύρους και τίθεται το ερώτημα πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 18:13 | Άγγελος Γ., εκπαιδευτής ενηλίκων

  Ερώτηση κρίσεως: Με τις συγκεκριμένες οργανικές θέσεις, πώς θα εξυπηρετηθούν: (α) οι σκοποί του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (άρθρο 2) και (β) οι ανάγκες οργάνωσής του (άρθρο 10);
  Απάντηση: Κατά κύριο λόγο από την «πείρα» του Διευθύνοντος Συμβούλου «σχετικά με τους σκοπούς του Ιδρύματος»!
  Τα συμπεράσματα δικά σας!!!

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 23:38 | Φωτης Αθανασοπουλος

  Με τους 6 νομικους θα μπορουσε καλλιστα να θεωρηθει ενα μικρο ΝΣΚ .

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 00:01 | Γιώργος

  Είναι προφανής η αναντιστοιχία ανάμεσα στον ρόλο και τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, σχεδιαστής-οργανωτής προγραμμάτων, μελετών, σεμιναρίων, ερευνών κ.ο.κ.) και το προφίλ του προσωπικού του, όπως περιγράφεται σε αυτό το άρθρο – με την πλειοψηφία να είναι ΔΕ και ΥΕ. Ή θα έπρεπε να περιοριστούν οι αρμοδιότητες σε χαμηλότερο επίπεδο, ή να περιγράφεται ένα διαφορετικό προφίλ προσωπικού, που δεν είναι συμβατό με αυτό που προέκυψε από τη «συγκόλληση» ΙΔΕΚΕ και ΕΙΝ.