Άρθρο 49 Ρυθμίσεις για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των προδιαγραφών λειτουργίας καταφυγίων ζώων συντροφιάς των άρθρων 28 και 29 ν. 4830/2021 – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 35 ν. 4830/2021

Στην παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται σχετικά με την εγγραφή των εσόδων από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και την προσθήκη επιφύλαξης, β) προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, τα έσοδα από τα πρόστιμα του παρόντος νόμου εγγράφονται με τρόπο διακριτό στον προϋπολογισμό του δήμου και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων, την ίδρυση νέων και την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Ειδικά τα έσοδα από τα πρόστιμα της παρ. 8 του άρθρου 29 που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των προδιαγραφών λειτουργίας καταφυγίων ζώων συντροφιάς που ιδρύουν και λειτουργούν οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπά τους ή σύνδεσμοι δήμων, οι διαδημοτικές συνεργασίες ή αναπτυξιακοί οργανισμοί δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα. Τα έσοδα αυτά εγγράφονται με διακριτό τρόπο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, από τα οποία ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αποδίδεται στις περιφέρειες για την ανταποδοτική υποστήριξη του ελεγκτικού μηχανισμού και το υπόλοιπο ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) διατίθεται, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία της ευζωίας των ζώων συντροφιάς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται η αρμόδια υπηρεσία, ο τρόπος και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των προστίμων του δευτέρου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 16:04 | Βιβή Κατηφόρη

  συμφωνώ με τις θέσεις της πφπο

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:12 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΜΕ ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:32 | ΝΤΙ ΜΠΑΜΠΟ-ΒΟΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:06 | Φθενάκης Εμμανουήλ

  Συμφωνώ με την ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:27 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 14:44 | Αντιγόνη Β

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 14:04 | Θεόδωρος Ράπτης

  Συμφωνώ με τις προτάσεις της ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 13:30 | Χάρης νηκητοπουκος

  Η σχετική ΚΥΑ να εκδοθεί άμεσα

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:22 | Ανδρεάδη Γωγώ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:53 | ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

  Διευκρινίστε σε ποια ζώα συντροφιάς αναφέρεστε στο συγκεκριμένο άρθρο

 • Eπισης ΠΡΕΠΕΙ να γινει διαχωρισμος διακριτος για ιδιωτικα καταφυγια,χωρους συλλεκτων,μονοκατοικιες με δεσποζομενα πολλα ζωα κλπ και οχι να εντασσονται ολα στην ιδια τακτικη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:36 | Νικη Ηλιοπουλου

  Συμφωνω με τις θεσεις της ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:24 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:11 | Μαρία Κανάκη

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:36 | Αικατερίνη Κανάκη

  Συμφωνώ με ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:38 | Πατρονικόλα Άννα Μαρία

  Συμφωνώ με ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:57 | ΔΑΜΒΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Συμφωνώ με τις προτάσεις της ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:07 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΧΩΝΗ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:11 | Καλλιόπη Χουστουλάκη

  Συμφωνώ με ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 10:01 | Πάνος Καφφές

  Συμφωνώ με ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 09:42 | Φιλοζωικός Σύλλογος Χίου

  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει όμως να βρεθεί ένας τρόπος ώστε όντως τα χρήματα να πηγαίνουν στα αδέσποτα και στις συνθήκες βελτίωσης των δημοτικών καταφυγίων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 08:37 | Ελσα Τ

  Συμφωνώ με ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 00:47 | Βασιλική Χρήστου

  Συμφωνώ με θέση ΠΦΠΟ.
  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 22:16 | Ομάδα Εθελοντών Φιλόζωων Κυμίνων -Μαλγάρων και Φίλων

  Το φιλοζωικό μας Σωματείο συμφωνεί με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 22:27 | Σιάκκα Βασιλική

  Συμφωνώ με τις προτάσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 19:40 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 19:31 | ΖΟΜΠΟΛΑ ΝΑΝΤΙΑ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 19:01 | ΖΟΜΠΟΛΑ ΝΑΝΤΙΑ

  Άρθρο 49

  Τα έσοδα από τα πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων προδιαγραφών καταφυγίων. Εάν είναι ιδιωτικά καταφύγια τα έσοδα πηγαίνουν στον προϋπολογισμό του Δήμου αποκλειστικά για την βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων. Τα έσοδα από πρόστιμα δημοτικών καταφυγίων πηγαίνουν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών σχετικά με την ευζωία των ζώωv

  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 18:10 | Σιάκκα Φωτεινή

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 17:09 | Μυρσίνη Σαλαμανή

  Η ΠΦΠΟ συμμετείχε στη διαβούλευση για τροποποιήσεις του ν.4830/2021 με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των προτεινόμενων αλλαγών που ωστόσο παραμένουν δευτερεύουσας σημασίας.

  Και αν οι Δημοι δεν εχουν καταφύγια ως ορίζει η νομοθεσία? Και αν οι φιλοζωικές κάνουν όλη την δουλειά? Αρμόδιος φορέας ελέγχου ποιος θα ειναι?

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 16:54 | Φωτεινή

  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 16:14 | Ευαγγελία

  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί άμεσα για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:58 | Ναταλία Σταυροπουλου

  συμφωνώ με την ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:38 | Κατερίνα Στρατηγάκη

  αρθρο 49: Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:10 | Θεοδώρα Κουτσουρούμπα

  Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις της ΠΦΠΟ!

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:25 | ΦΙΛΙΩ ΜΙΧΑΛΑΚΗ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:41 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:32 | ΑΝΝΑ ΓΟΥΡΖΗ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:09 | Φιλοζωικός Σύλλογος Αιγιαλείας

  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:48 | Χριστίνα Ζαχαράκη

  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 10:18 | Μαρία Π

  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 10:51 | Αδέσποτες Ψυχές

  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 09:37 | Αγγελική Μπαρτσιώκα

  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί άμεσα για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 09:00 | Αννα Παπαδοπουλου

  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.

 • 12 Φεβρουαρίου 2023, 23:50 | Άννα Τοσούνογλου

  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.

 • 12 Φεβρουαρίου 2023, 22:44 | Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδίαι

  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.

 • 12 Φεβρουαρίου 2023, 21:21 | zωφορος

  Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ για να μην παραμένει ανεφάρμοστος ο νόμος στο συγκεκριμένο θέμα.