Άρθρο 35 Προϋποθέσεις αναγνώρισης οικισμού ως δημοτική κοινότητα – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 283 ν. 3852/2010

Η παρ. 6 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (Α΄87) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από αίτημα του οικείου δημοτικού συμβουλίου, το οποίο στηρίζεται σε αναπτυξιακούς, συγκοινωνιακούς ή ιστορικούς λόγους, μπορεί οικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής, με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, να αποτελέσει δημοτική κοινότητα.».

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην προτεινόμενη διατύπωση υπάρχουν δύο δεσμευτικοί όροι:
  1) Με αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου:
  Να προστεθεί και η δυνατότητα το ΥΠΕΣ κατόπιν τεκμηριωσης (ιστορικής, πολιτιστικής, πληθυσμιακής κλπ) να μπορεί να εισηγείται την έκδοση σχετικού ΠΔ ακόμα και αν δεν υπάρχει σχετικό αίτημα του οικείου Δήμου.

  2) Η προυπόθεση του «αυτοτελούς οικισμού» αποτελεί μια δέσμευση που δεν αφορά αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια κήρηξης μια περιοχής ως δημοτικής κοινότητας.
  Οι αναπτυξιακοί, συγκοινωνιακοί ή ιστορικοί λόγοι αν συνδυαστούν με πληθυσμιακό κριτήριο μπορεί να αποτελέσουν ικανά κριτήρια για την όρθη οριοθέτηση μιας περιοχής ως δημοτικής κοινότητας.

  Ο όρος αυτοτελής οικισμός είναι παρωχημένος για μια μεγάλη πόλη.

  Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος
  Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 10:43 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Η ανακήρυξη οικισμών σε Δημοτικές Κοινότητες, για λόγους ιστορικούς ή οποιουσδήποτε άλλους, δεν είναι θέμα βούλησης μόνο των δημοτικών συμβουλίων. Πρωτίστως αφορά τους ίδιους τους δημότες. Είναι λογικό οι πολίτες και οι σύλλογοι που τους εκπροσωπούν να απευθύνουν στον οικείο δήμο το αίτημά τους, αλλά και ο δήμος πρέπει να συζητά και να αιτιολογεί πλήρως τους απορριπτικούς λόγους όταν δεν συναινεί. Δυστυχώς υπάρχουν συχνότατα φαινόμενα αυθαιρεσίας σε αυτό. Για να αποφευχθούν πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής των πολιτών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή άλλο αρμόδιο δευτεροβάθμιο όργανο. Στις εξαιρετικές μάλιστα περιπτώσεις, να επιλαμβάνεται το Υπουργείο Εσωτερικών και να δίνει τις ενδεδειγμένες λύσεις. Ήδη έχουν αναφερθεί παραδείγματα καταχρηστικής εφαρμογής του ισχύοντος νόμου απο τους δήμους, όπως αυτό του Ολυμπιακού Χωριού, και με την προτεινόμενη αλλαγή αναμένονται πολύ χειρότερα. Προτείνω: α) Κατάργηση της προϋπόθεσης απογραφής ως αυτοτελούς οικισμού και γενικά των χωρίς νόημα περιορισμών. β) Το πληθυσμιακό κριτήριο να έχει ως βάση τον αριθμό αυτών που ψηφίζουν στον οικισμό. γ) Τα δημοτικά συμβούλια να συζητούν υποχρεωτικά τα σχετικά αιτήματα πολιτών και συλλόγων και να υποχρεούνται σε πλήρως αιτιολογημένη απόφαση στην περίπτωση απόρριψης. δ) δυνατότητα προσφυγής (με βάση τους λόγους απόρριψης από το Δημ. Συμβ.) έως και το αρμόδιο υπουργείο. Μόνον όσοι έχουν αντικειμενικά σοβαρούς λόγους θα φτάσουν ως εκεί. Οι υπόλοιποι θα αποθαρρυνθούν νωρίτερα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 10:11 | Σπύρος Μακρής

  Με την συγκεκριμένη τροποποίηση η πολιτεία παραχωρεί το δικαίωμα ανακήρυξης ενός ιστορικού για την επικράτεια -και όχι απλά ενός δήμου- οικισμού, σέ κοινότητα , περιμένοντας το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο να υποδείξει αν κάποιος οικισμός πρέπει να γίνει ή όχι δημοτική κοινότητα. Παράδειγμα το Ολυμπιακό Χωριό στο Δήμο Αχαρνών, που ενώ πληρεί όλες τις προϋποθέσεις το δημοτικό συμβούλιο αγνοεί το διαχρονικό αίτημα κατοίκων και συλλόγων του οικισμού για δημοτική κοινότητα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 23:51 | Γεώργιος Θεοδωρουλάκης

  Ως νέοι του Ολυμπιακού Χωριού έχουμε να πούμε πως, η δημιουργία κοινότητας στο Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας είναι μια σημαντική πτυχή καθώς παρέχει ένα περιβάλλον στήριξης στους κατοίκους. Η χρησιμότητα της δημοτικής κοινότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιοχής. Μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην ενίσχυση της οικονομίας και της ανάπτυξης της κοινότητας, στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας, και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας. Επιπλέον, η δημοτική κοινότητα μπορεί να συνεισφέρει στη δημιουργία κοινωνικών συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και στην ανάπτυξη κοινοτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την κοινότητα, κάτι το οποίο η κοινότητά μας δεν είχε την ευκαιρία να βιώσει σε ικανοποιητικό βαθμό. Ως νεολαία του Ολυμπιακού Χωριού πιστεύουμε πως πρέπει να χαρακτηρισθεί ως Δημοτική Κοινότητα και να αποτυπωθεί στον αυτοδιοικητικό χάρτη ως οντότητα Πρότυπης Πόλης, ως υπόδειγμα σύγχρονης οικιστικής ανάπτυξης και βέβαια ως σημείο αναφοράς των Ολυμπιακών Αγώνων της «Αθήνας 2004». Τέλος, πιστεύουμε πως οι αποφάσεις για τέτοια ζητήματα θα πρέπει να εμπίπτουν το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων.

  Με εκτίμηση,
  Θεοδωρουλάκης Γεώργιος
  Υπεύθυνος Νεολαίας Ολυμπιακού Χωριού
  Πρόεδρος Νέας Γενιάς Ολυμπιακού Χωριού

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 22:32 | Μακρής Σπύρος

  Με την συγκεκριμένη τροποποίηση η πολιτεία παραχωρεί το δικαίωμα ανακήρυξης ενός ιστορικού για την επικράτεια -και όχι απλά ενός δήμου- οικισμού, σέ κοινότητα , περιμένοντας το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο να υποδείξει αν κάποιος οικισμός πρέπει να γίνει ή όχι δημοτική κοινότητα. Παράδειγμα το Ολυμπιακό Χωριό στο Δήμο Αχαρνών, που ενώ πληρεί όλες τις προϋποθέσεις το δημοτικό συμβούλιο αγνοεί το διαχρονικό αίτημα κατοίκων και συλλόγων του οικισμού για δημοτική κοινότητα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:03 | Νάσος Βαλαβάνης

  Η προτεινόμενη φράση «Ύστερα από αίτημα του οικείου του οικείου δημοτικού συμβουλίου» δεσμεύει το Υπουργείο είτε να λάβει πρωτοβουλία είτε να εξετάσει αρμοδίως ενδεχόμενη προσφυγή οικιστών που ενώ επιθυμούν την ανακήρυξή του οικισμού τους σε δημοτική κοινότητα το οικείο δημοτικό συμβούλιο αρνείται να την αποδεχθεί ή και να την συζητήσει, με συνέπεια το Υπουργείο Εσωτερικών να μην νομιμοποιείται πλέον να επιληφθεί.
  Για παράδειγμα η περίπτωση του Ολυμπιακού Χωριού στον Δήμο Αχαρνών αποτελεί εκ κατασκευής αυτοτελή οικισμό (πληροί τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 168/2008, άρθρο 3) και πρέπει να χαρακτηρισθεί ως Δημοτική Κοινότητα και να αποτυπωθεί στον αυτοδιοικητικό χάρτη ως οντότητα Πρότυπης Πόλης, ως υπόδειγμα σύγχρονης οικιστικής ανάπτυξης και βέβαια ως σημείο αναφοράς των Ολυμπιακών Αγώνων της «Αθήνας 2004».

 • Α35: Δεν έχουν νόημα οι περιορισμοί :
  «σε αναπτυξιακούς, συγκοινωνιακούς ή ιστορικούς λόγους» – αντικαθίσταται «κατόπιν επιθυμίας των πολιτών που διαθέτουν οικία στην εκ λόγω περιοχή, σε ποσοστό 50% + 1. Οι διαδικασίες καθορίζονται από τον οικείο δήμο, με την έγκριση του ΥπΕς
  «οικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής με μόνιμο πληθυσμό» – δεν εξυπηρετεί κανένα το αυτοτελής και μόνιμοι. Έχω οικία άρα έχω ενδιαφέρον, δικαιώματα και υποχρεώνεις. Στον πληθυσμό περιλαμβάνονται τα άτομα στην ιδιοκτησία των οποίων ανήκει η οικία και ίσως και οι ενοικιαστές

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 13:58 | ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Με την προτεινόμενη αντικατάσταση ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ η δυνατότητα του Υπουργείου Εσωτερικών να ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ το ίδιο την ανακήρυξη οικισμού σε δημοτική κοινότητα, ζητώντας ή λαμβάνοντας απλώς υπόψη τη «ΓΝΩΜΗ του οικείου δημοτικού συμβουλίου». Η φράση που προτείνεται: «ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ του οικείου δημοτικού συμβουλίου» ΔΕΣΜΕΥΕΙ το Υπουργείο είτε να λάβει πρωτοβουλία είτε να εξετάσει αρμοδίως ενδεχόμενη προσφυγή οικιστών, που ενώ επιθυμούν την ανακήρυξή του οικισμού τους σε δημοτική κοινότητα, το οικείο δημοτικό συμβούλιο αρνείται να την αποδεχθεί ή και να την συζητήσει.
  Το Υπουργείο Εσωτερικών ΔΕΝ ΘΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ πλέον να επιληφθεί.
  Ακόμα και η υφιστάμενη (και παραμένουσα) προϋπόθεση «να έχει απογραφεί ως αυτοτελής (ο οικισμός)» θεωρώ πως είναι υπερβολική. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, αφού στην προτεινόμενη αλλαγή/αντικατάσταση προστίθεται το πληθυσμιακό κριτήριο: «με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων».
  Ενδεικτικό -ταυτόχρονα και απόλυτο- παράδειγμα η περίπτωση του Ολυμπιακού Χωριού στον Δήμο Αχαρνών. Ενώ αποτελεί ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ αυτοτελή οικισμό, αποφεύχθηκε να απογραφεί ως τέτοιος, με τα τότε ισχύοντα ΦΑΟ. Προφανώς περιττεύει η τεκμηρίωση για ποιο λόγο και με ποια κριτήρια το Ολυμπιακό Χωριό σαφώς δικαιούται να χαρακτηριστεί Δημοτική Κοινότητα. Ασφαλώς: α) για ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ, β) για ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ και γ) για ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ.
  Ευχαριστώ
  Παύλος Γεωργίου

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 22:05 | Ηλίας Γάγαλης

  Σχετικά με το άρθρο 35 η παρ. 6 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (Α΄87) αντικαθίσταται ως εξής:
  6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από αίτημα του οικείου δημοτικού συμβουλίου, το οποίο στηρίζεται σε αναπτυξιακούς, συγκοινωνιακούς ή ιστορικούς λόγους, μπορεί οικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής, με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, να αποτελέσει δημοτική κοινότητα.».
  Καλό θα είναι επειδή ο πληθυσμός της υπαίθρου συρρικνώνεται εκεί που λέει μόνιμο πληθυσμό καλό είναι να μπει και το διαζευκτικό ή νόμιμο πληθυσμό,γιατί υπάρχουν κοινότητες με 270 κατοίκους μόνιμο πληθυσμό, που έχουν νόμιμο πληθυσμό (ψηφοφόρους) 450 ανθρώπους όπως ο Άγιος Γεώργιος Γρεβενών.
  Μπορούν επομένως να χαρακτηριστούν έτσι Δημοτκές κοινότητες και να έχουν άλλες προοπτικές.
  Να σημειώσω εδώ ότι στο συγκεκτιμένο χωριό μετά από ανασκαφές της ΕΦΑ Γρεβενών ανακαλύφτηκε αρχαία πόλη,επομένως και για ιστορικούς λόγους θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να χαρακτηρίζονται Δημοτικές κοινότητες.
  Με εκτίμηση
  Ηλίας Γάγαλης
  συνταξιούχος Δάσκαλος
  Αντιπρόεδρος Αρχαιοφίλων Γρεβενών ο «Δέρδας»