Άρθρο 7 Προγράμματα Επιτάχυνσης Καινοτομίας και Εργαστήρια Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα

1. Για την άμεση ανάπτυξη των πρωτοτύπων που εντάσσονται στο Ε.Σ.Δ.Κ. και την κατά προτεραιότητα υλοποίησή τους εφαρμόζονται Προγράμματα Επιτάχυνσης Καινοτομίας.
2. Για τη διάδοση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα και την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των φορέων του άρθρου 3 στο πεδίο της καινοτομίας υλοποιούνται Εργαστήρια Καινοτομίας.
3. Τα Προγράμματα και τα Εργαστήρια των παρ. 1 και 2 υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:10 | ΕΕΤΤ, Διεύθυνση Στρατηγικής

  Καλημέρα σας,

  προτείνεται να συμπεριληφθεί η ακόλουθη παράγραφος.

  Παρ. 4
  Οι φορείς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, δύνανται να εφαρμόζουν τις προτάσεις καινοτομίας τους πιλοτικά, σε Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον (Regulatory Sandbox) με στόχο να αναδειχθούν σε πραγματικές συνθήκες οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της συγκεκριμένης καινοτομίας, ώστε να αναπτυχθούν οι απαραίτητες προσαρμογές και το κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον. Οι φορείς θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι κατά την πιλοτική εφαρμογή των καινοτομιών δεν θα επηρεάζεται αρνητικά το έργο του φορέα.

  Σκεπτικό:
  Τα Regulatory Sandboxes αποτελούν διεθώς αναγνωρισμένη πρακτική για την ενίσχυση και επιτάχυνση της καινοτομίας.