Άρθρο 21 Συμμετοχή επιτυχόντων πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. σε προκηρύξεις– Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 8 ν. 4765/2021

Στο άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Σε περίπτωση διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού σε δύο στάδια σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου δύναται να μετέχουν στο δεύτερο στάδιο για την πλήρωση θέσεων αντίστοιχων ή συναφών κλάδων και ειδικοτήτων με τους περιλαμβανόμενους στην πρόσκληση – προκήρυξη του πρώτου σταδίου, σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, καθώς και για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση.».

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 09:45 | Μαργαρίτα

  Καλημέρα σας, εγώ θα σας πω από προσωπική εμπειρία καθώς έχω δουλέψει είτε μέσω της πρακτικής μου άσκησης είτε μέσω ΟΑΕΔ σε εφορεία, δήμο,επιθεώρηση εργασίας,υπουργείο μεταφορών σας λέω ότι αρκεί το πτυχίο για την επιλογή του προσωπικού όλα τα υπόλοιπα είναι πάντα στη θέληση του καθενός για να ανταπεξέλθει!!! Άρα μην ταλαιπωρείται τον κόσμο άλλο!!! Πτυχίο να έχει συναφή με τη θέση και να καλυφθούν άμεσα!!! Υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση στις υπηρεσίες και από την άλλη άνθρωποι που ψάχνουν δουλειά… επίσης η εμπειρία να μετράει ….εκεί φαίνεται και ποιοι έχουν όρεξη!!!

  Δείτε λίγο το θέμα του ΑΣΕΠ για το γραπτό διαγωνισμό έχω κάνει αίτηση από Άνδρο είμαι και έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση πρέπει να μεταβώ Αθήνα ….έξοδα..διαμονή…δεν είναι εύκολο…κάντε το να δώσουμε μεσω διαδίκτυο…έχουμε πλέον τα μέσα …ψηφιακής διακυβέρνησης μην μας κόβεται τα φτερά!!!

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 23:40 | Μιχάλης

  Σωστή απόφαση περιμένουμε να ψηφιστεί.Δικαιο για όσους διάβασαν και ήταν κοντά στην βάση.θα ήταν λανθασμένη απόφαση και δαπανηρή μια επανάληψη του διαγωνισμού καθώς πάλι τα ίδια άτομα θα δώσουν.

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 07:50 | Αννα

  Να ψηφιστεί άμεσα. Με την εν λόγω ρύθμιση αφενός διασφαλίζεται το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για την αξιοπρεπή παρουσία των υποψηφίων ως υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ αφού αποδεικνύουν γνώσεις σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ακόμα και σε εκείνα που δεν είναι του επιστημονικού τους πεδίου και αφετέρου στελεχώνεται μια υποστελεχωμένη υπηρεσία που έχει ανάγκη προσωπικού δυναμικού.