Άρθρο 20 – Εντοπισμός υδρογονανθράκων

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας παρουσία υδρογονανθράκων γνωστοποιείται αμέσως στο ΥΠΕΝ. Άμεσα και με εισήγηση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) λαμβάνονται τυχόν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας καθώς και σχετικές οδηγίες.
2. Με απόφασή του ο Υπουργός ΠΕΝ, μπορεί να ορίζει κατά περίπτωση, και με κριτήριο το όφελος για την εθνική οικονομία, ότι το δικαίωμα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων κατισχύει του δικαιώματος εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού ή αν μπορεί να συνυπάρχουν και οι δύο εκμεταλλεύσεις. Η απόφαση λαμβάνεται με βάση σχετική έκθεση – πρόταση του μισθωτή, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων, και σχετική αξιολόγησή της από την ΕΔΕΥ και το ΙΓΜΕ. Στην απόφαση αυτή μπορεί να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετοι όροι. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αξιώσεων από τυχόν καθυστερήσεις υλοποίησης του προγράμματός του.
3. Σε περίπτωση που η ανακάλυψη υδρογονανθράκων απαιτήσει τη σύμβαση με νέο μισθωτή αυτός υποχρεούται να επιστρέψει τα έξοδα έρευνας στον προηγούμενο μισθωτή.

  • 24 Ιουλίου 2018, 10:15 | ΑΡΕΤΗ

    Για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων θα απαιτηθεί η σύμφωνη γνώμη του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας;