Άρθρο 01 – Σκοπός

1. Σκοπός του νόμου αυτού είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας.
Η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον.
Αξιοποίηση θεωρείται η έρευνα, εκμετάλλευση και η διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού.
2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΕΝ) µε απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζει, κατά περίπτωση, ότι το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού κατισχύει του δικαιώματος εκμετάλλευσης άλλων μεταλλευτικών ή λατομικών ορυκτών, εφόσον κατά την κρίση του η συγκεκριμένη αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού είναι μεγαλύτερης σημασίας για την εθνική οικονομία.

 • Προκύπτουν ζητήματα αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων. Λανθασμένα δεν αναφέρεται σαφώς η συμμετοχή του Υπ. Ανάπτυξης καθώς και η ενεργοποίηση λοιπών Υπουργείων/Φορέων ανάλογα με το είδος του πόρου προς εκμετάλλευση. Επίσης ο ορισμός των γεωθερμικών πεδίων καθορίζεται λανθασμένα αποκλειστικά και μόνο από το ΥΠΕΝ.

 • 7 Αυγούστου 2018, 23:27 | Μιχάλης

  Παρακαλείσθε όπως φροντίσετε για την πλήρη ενημέρωση του τροπου με τον οποίο θα γίνει η εκμετάλλευση των πεδίων ανα περιοχή, οι επιπτώσεις στην κάθε περιοχή που θα γίνει η εγκατάσταση να υπάρχουν αυστηρά μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Επιλέγετε στις περιοχές τη Νισυρο η οποία εάν γνωρίζετε είναι ενεργό ηφαίστειο και Ανησυχώ μήπως κατά τις δοκιμές υπάρχουν προβλήματα με δονήσεις αφού θα επιρεασετε το υπέδαφος. Το νησί επισκέπτονται χιλιάδες κόσμου, εφόσον ξεκινήσει η λειτουργία ενός εργοστασίου γεωθερμίας και εάν υποθέσουμε ότι αυτό επηρεάσει τον τουρισμό μήπως τελικά το ´κέρδος´ Από την παραγωγή ενέργειας είναι λιγότερο από τη ζημιά που θα προκαλέσει στην οικονομία του τόπου και γενικά στο κράτος;

 • 7 Αυγούστου 2018, 09:00 | Ζ. Αγγελίδης

  Καλημέρα. Θέτω μερικές προτάσεις & σχόλια
  Συμφωνούμε: α)το αντικείμενο είναι η «αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού«
  β)Γεωθερμική εφαρμογή αποτελεί και η ιαματική χρήση του
  γεωθερμικού δυναμικού (άρθρο 18 σελίδα 16)
  Συμφωνώ και κατά τη γνώμη μου είναι σωστοί και λογικοί οι προσανατολισμοί.
  Έχω όμως τις εξής παρατηρήσεις εάν θέλουμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση στην αξιοποίηση του Γ/Δ.
  Λείπει παντελώς από το σχέδιο νόμου η «υδροθερμική ενέργεια«. Εννοώ το επιφανειακό γεωθερμικό δυναμικό (νερά από πηγές). Αναλογιστείτε πόσες χιλιάδες κυβικά μ. θερμού νερού πάνε σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσα και θα κατανοήσετε το σχόλιο. Μόνο 6 πηγές-περιοχές δίνουν 2500 χιλιάδες κυβικά μ. σε 36-80 βαθμούς Κ.
  Δεν είναι κρίμα τα σχολεία της Αιδηψού, Κ. Βούρλων, Θέρμων Εχίνου κ.α. ή τα Κ. Υγείας να έχουν στα θεμέλειά τους ή να ρέουν υπέρθερμα νερά δίπλα τους και αυτά να καταναλώνουν πετρέλαιο; Να μπουν στο νόμο δημόσιοι χώροι και να κάνουν χρήση της γεωθερμίας.
  Κατά τη γνώμη μου και στο πλαίσιο μιας νέας αντίληψης να συμπληρωθεί ο νόμος με το «υδροθερμικό δυναμικό« αφού όλες οι περιοχές είναι Γεωθερμικές.
  κατά τη γνώμη μου:
  Σκοπός: η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού για την ανάπτυξη της οικονομίας και την περιβαλλοντική φροντίδα.

 • 3 Αυγούστου 2018, 17:07 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Ο νόμος στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας που αποτελεί πολύτιμο ενεργειακό πόρο στη χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εκτεταμένη αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (ρευστά θερμοκρασίας έως 900C) που διαθέτει ικανό δυναμικό η χώρα, για τις ανάγκες του γεωργικού τομέα, όπως θερμοκήπια, καλλιέργειες, ξήρανση γεωργικών προϊόντων, κλπ. Ως εκ τούτου, ο νόμος πρέπει να είναι φιλικός στον επενδυτή, απαλλαγμένος από περιττή γραφειοκρατία και με αποκεντρωμένες διαδικασίες, όπως πχ. για τα γεωθερμικά πεδία τοπικού ενδιαφέροντος με ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών.
  Συνιστάται ο περιορισμός του αριθμού των υπουργικών αποφάσεων για τα αυτονόητα και ενίσχυση του ρόλου του ΙΓΜΕ αξιοποιώντας τις δυνατότητές του. Δεν χρειάζονται τα εισπρακτικά παράβολα, καθώς ο στόχος είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα αυξήσουν τα δημόσια έσοδα.
  Με αυτό το πνεύμα γίνονται τα παρακάτω σχόλια:

  Η παράγραφος 1, τρίτη πρόταση, να προστεθεί στο τέλος: «….. δυναμικού, ως επιχειρηματική δραστηριότητα», δηλ. «Αξιοποίηση θεωρείται η έρευνα, εκμετάλλευση και η διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού, ως επιχειρηματική δραστηριότητα».
  Η παράγραφος 2 μπορεί να παραλειφθεί προς αποφυγή αυθαιρεσιών, γιατί το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Μπορεί ταυτόχρονα να συνυπάρχει η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού και η εκμετάλλευση μεταλλευτικών και λατομικών ορυκτών.

 • 3 Αυγούστου 2018, 17:31 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Ο νόμος στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας που αποτελεί πολύτιμο ενεργειακό πόρο στη χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εκτεταμένη αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (ρευστά θερμοκρασίας έως 900C) που διαθέτει ικανό δυναμικό η χώρα, για τις ανάγκες του γεωργικού τομέα, όπως θερμοκήπια, καλλιέργειες, ξήρανση γεωργικών προϊόντων, κλπ. Ως εκ τούτου, ο νόμος πρέπει να είναι φιλικός στον επενδυτή, απαλλαγμένος από περιττή γραφειοκρατία και με αποκεντρωμένες διαδικασίες, όπως πχ. για τα γεωθερμικά πεδία τοπικού ενδιαφέροντος με ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών.

  Συνιστάται ο περιορισμός του αριθμού των υπουργικών αποφάσεων για τα αυτονόητα και ενίσχυση του ρόλου του ΙΓΜΕ αξιοποιώντας τις δυνατότητές του. Δεν χρειάζονται τα εισπρακτικά παράβολα, καθώς ο στόχος είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα αυξήσουν τα δημόσια έσοδα.
  Με αυτό το πνεύμα γίνονται τα παρακάτω σχόλια:

  Η παράγραφος 1, τρίτη πρόταση, να προστεθεί στο τέλος: «….. δυναμικού, ως επιχειρηματική δραστηριότητα», δηλ. «Αξιοποίηση θεωρείται η έρευνα, εκμετάλλευση και η διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού, ως επιχειρηματική δραστηριότητα».

  Η παράγραφος 2 μπορεί να παραλειφθεί προς αποφυγή αυθαιρεσιών, γιατί το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Μπορεί ταυτόχρονα να συνυπάρχει η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού και η εκμετάλλευση μεταλλευτικών και λατομικών ορυκτών.

 • 24 Ιουλίου 2018, 11:17 | Naturefriends Greece

  Δεν γίνεται σαφές:
  Α) αν πρόκειται η γεωθερμική ενέργεια να χρησιμοποιεί για την ηλεκτροπαραγωγή ή απλά για τη θέρμανση χώρων, θερμοκηπίων, λειτουργία ξηραντηρίων κλπ..
  Β) αν «το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού κατισχύει του δικαιώματος εκμετάλλευσης άλλων μεταλλευτικών ή λατομικών ορυκτών» αναφέρεται σε παλαιά, ήδη λειτουργούντα που θα πρέπει να κλείσουν, ή σε μη έκδοση άδειας λειτουργίας νέων..