Άρθρο 14 – Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΝ μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη έργων έρευνας και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων και χώρων γεωθερμικού ενδιαφέροντος.
2. Με όμοια απόφαση μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης − ψύξης του άρθρου 13.

  • Η γεωθερμία είναι η φθηνότερη και σταθερότερη πηγή ενέργειας. Δεν απαιτούνται κίνητρα, παρά μόνο «εκ του πονηρού».

  • 7 Αυγούστου 2018, 12:04 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Στην παράγραφο 1, 3η σειρά: αναφορά της λέξης περιοχών αντί χώρων, δηλ. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΝ μπορεί να θεσπίζονται ειδικά
    κίνητρα για την ανάπτυξη έργων έρευνας και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων και περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος».