Άρθρο 26 Κοινοποίηση πορίσματος

1. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ διαβιβάζει αντίγραφο του τελικού πορίσματος, το συντομότερο δυνατόν:
α. στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
β. στους αποδέκτες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23,
γ. στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), όταν πρόκειται για αεροσκάφη με μέγιστο βάρος άνω των 5.700 κιλών,
δ. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), εκτός εάν το τελικό πόρισμα δημοσιοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, οπότε ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ απλώς τις κοινοποιεί αναλόγως.
ε. στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, αν λόγω του ατυχήματος έχει προκύψει θάνατος ή βαριά σωματική βλάβη μέλους του πληρώματος, επιβάτη ή τρίτου στο έδαφος,
ζ. στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέσθηκε ποινικό αδίκημα ή σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας.
2. Αν το πόρισμα αναθεωρηθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 35, αντίγραφο του αναθεωρημένου πορίσματος διαβιβάζεται στις αρχές που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος, με τη φροντίδα του προϊσταμένου της Μονάδας.
3. Το πόρισμα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.. Περίληψή του καταχωρίζεται στον Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 32.