Άρθρο 34-Αγροδιατροφικές Συμπράξεις της Περιφέρειας

1. Με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας μπορεί να συνιστώνται αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με σκοπό:

α) Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.

β) Την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας.

Οι εταιρείες του παρόντος άρθρου φέρουν επωνυμίες στις οποίες περιλαμβάνεται οπωσδήποτε ο όρος «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», συνοδευόμενος από το όνομα της οικείας Περιφέρειας. Σε νησιά, η πρωτοβουλία ίδρυσης μπορεί να ανήκει στον αντίστοιχο Δήμο, οπότε στην επωνυμία της αντίστοιχης εταιρείας, μετά τον όρο «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», αναφέρεται το όνομα της νήσου.

2 Για την ίδρυση των εταιρειών του παρόντος άρθρου μπορεί να συμπράττουν:

α) Η οικεία Περιφέρεια.

β) Οι δήμοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.

γ) Οι ΑΣ της Περιφέρειας.

δ) Φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών (νομικά και φυσικά πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.

ε) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με τα προϊόντα της Περιφέρειας.

 • 26 Νοεμβρίου 2015, 22:28 | Γεώργιος Πολυχρονάκης

  Κύριε Υπουργέ,
  Σε συνέχεια της παράθεσης των απόψεων μας επί της Αρχής του Σχεδίου Νόμου και της Γενικής παρατήρησης επ΄αυτού και επί του άρθρου 33 επιτρέψτε μας να παραθέσουμε τις απόψεις και παρατηρήσεις μας επί του συγκεκριμένου άρθρου:
  «Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται τελευταία για το θεσμοθετημένο Εθνικό Σήμα ,τοποθετείται και η πρότασή σας για αποκέντρωση και δημιουργία ‘καλαθιού προϊόντων ανά περιφέρεια
  Η άποψη μας για το Εθνικό Σήμα Ποιότητας αλλά και αυτών της περιφέρειας είναι ότι μέσω αυτών προσδοκάται ότι ο καταναλωτής θα είναι σίγουρος ότι τα πιστοποιημένα με σήμα προϊόντα έχουν σχέση με :
  – Ποιότητα
  – Ασφάλεια
  – Σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος
  – Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
  Όμως το Εθνικό Σήμα Ποιότητας από μόνο του δεν μπορεί να προκαλέσει πωλήσεις σε νέες αγορές ή υψηλότερες τιμές. Τα γεωργικά προϊόντα ακολουθούν κι αυτά τους κανόνες marketing όλων των άλλων προϊόντων.
  Επιπροσθέτως χρειάζονται: Ελκυστική Συσκευασία, σταθερή παραγωγή στη μονάδα του χρόνου, Logistics, προβολή, στρατηγική και επιμονή.
  Το ΕΣΠ όμως είναι ένας δρόμος που μπορεί να οδηγήσει σε νέες αγορές και να εξασφαλίσει καθεστώς προτίμησης από τους καταναλωτές ; Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην υιοθέτηση του σήματος από το γεωργικό τομέα, σε σύγκριση με το βιομηχανικό και ιδιαίτερα από τον κλάδο των φρούτων και λαχανικών, οφείλεται κυρίως στις ιδιαιτερότητες του, όπως είναι η ανομοιογένεια του προϊόντος, η περιορισμένη χρονική περίοδος παραγωγής, η μικρή κατά κανόνα ποσότητα παραγωγής ανά παραγωγό κ.ά.
  Μια εμπλοκή που θα προκύψει από την αναμενόμενη διάδοση στο μέλλον των σημάτων ποιότητας στα φρούτα και λαχανικά, θα έχει σχέση με τη σύγχυση που θα προκληθεί όταν θα υπάρχει πλήθος σημάτων για τον ίδιο τύπο προϊόντος προερχόμενου από διαφορετικές περιφέρειες .
  Παραθέτοντας τους παραπάνω προβληματισμούς μας και χωρίς να είμαστε αντίθετοι στην προβλεπόμενη διαδικασία Σύστασης Αγροτοδιατροφικών Συμπράξεων αναρωτιόμαστε τι θα συμβεί αν κάθε περιφέρεια, προκειμένου να προωθήσει και να προστατεύσει τα δικά της γεωργικά προϊόντα υιοθετήσει το δικό της σήμα προέλευσης – ποιότητας.
  Υποστηρίζεται ότι τότε η όλη κατάσταση θα επανέλθει εδώ που βρίσκεται σήμερα με μόνη διαφορά ότι όλα τα προϊόντα που είναι σήμερα ανώνυμα, τότε θα φέρουν όλα σήμα. Φοβόμαστε όμως ότι είναι ορατός ο κίνδυνος να αποπροσανατολιστεί ο καταναλωτής μπροστά στη θέα τόσων σημάτων απαξιώνοντας και ήδη καθιερωμένα ιδιωτικά-εταιρικά brand names, χωρίς βεβαίως να υποτιμήσει την ικανότητα του να επιλέγει.
  Πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη συμπλήρωσης των σκοπών τους με τον προσανατολισμό τους κυρίως στην έρευνα και στην πληροφόρηση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων της κάθε περιφέρεια για τις τάσεις στις καταναλωτικές αγορές αλλά και των διαμορφούμενων τιμών και απαιτήσεων σ αυτές προκειμένου να προσαρμόζουν εγκαίρως τις παραγωγές τους προς αυτές αποκτώντας συγχρόνως την ικανότητα αξιολόγησης των προσφερομένων τιμών από τους αγοραστές .
  Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση»
  Για τον
  ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ,
  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ
  INCOFRUIT – (HELLAS)
  Με εντολή & εξουσιοδότηση Δ.Σ.

  Γεώργιος Πολυχρονάκης