Άρθρο 26-Λύση

1. Ο ΑΣ λύεται:

α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς του, που ορίζεται στο καταστατικό και δεν αποφασίσθηκε η παράτασή του από τη γενική συνέλευση.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της παρ. 3 του άρθρου 12 και της παρ. 2 του άρθρου 13.

γ) Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με απόφαση του Ειρηνοδικείου  της έδρας του ΑΣ μετά από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση  της αρμόδιας αρχής και  γνώμη του Συμβουλίου, αν η λειτουργία του ΑΣ απέβη παράνομη ή αν αδράνησε για τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή αν συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του, λόγω μειωμένης δραστηριότητάς του.

ε) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ΑΣ, όπως αναγράφονται στον ισολογισμό, καταστεί κατώτερο από το 1/5 του συνεταιριστικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης του ισολογισμού, που αποφασίζει τη λύση του ΑΣ ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν ο ΑΣ διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο Μητρώο ΑΣ. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο ΑΣ δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή της περιουσίας του ΑΣ.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 13:28 | konstantinos

  «δ) Με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ μετά από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής και γνώμη του Συμβουλίου, αν η λειτουργία του ΑΣ απέβη παράνομη ή αν αδράνησε για τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή αν συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του, λόγω μειωμένης δραστηριότητάς του.»

  ΕΦ ΟΣΩΝ ΕΝΑΣ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΡΑΝΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙ ΑΥΤΟ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ;
  ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Η ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ;

 • 4 Νοεμβρίου 2015, 13:19 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Η διάταξης της παραγράφου 3, που δίνει τη δυνατότητα αναβίωσης συνεταιρισμών που έχει λήξει η διάρκειά τους είναι απόλυτα σωστή και συμβαδίζει με γενικότερες αρχές του δικαίου, όπου υπάρχει η έννοια της αναβίωσης (πχ εταιρειών, αστικών και οικοδομικών συνεταιρισμών).

  Δεν διευκρινίζεται όμως, ως προς τη διαδικασία η οποία προβλέπει «απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο Μητρώο ΑΣ», ποιος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και ερμηνείες.

  Οπότε το ερώτημα είναι: Μπορεί το Δ.Σ. Συνεταιρισμού που έχει λήξει η διάρκειά του και δεν έχουν οριστεί εκκαθαριστές, να συγκαλέσει ΓΣ με αυτό το θέμα;