Άρθρο 37 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 12:54 | Αλέξης Μπακούρος

  Περιμέναμε το νομοσχέδιο να συνεχίσει την προσπάθεια εξυγίανσης των συνεταιρισμών, την αποκατάσταση της κλονισμένης πίστης των συνεταιρισμένων αγροτών για τους συνεταιρισμούς, την ριζική αντιμετώπιση της διαχρονικής υπερχρέωση τους, την αποτροπή των διοικήσεων να λειτουργούν τους συνεταιρισμούς ως κεφαλαιουχικές εταιρίες.
  Περιμέναμε να αναπτυχθεί περισσότερο η διασυνεταιριστική συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, που θα αποτρέπει τις δόλιες σκέψεις για ιδιοτελή χειραγώγηση των οργάνων διοίκησης των συνεταιρισμών.
  Περιμέναμε μετά από τόσες εξαγγελίες κάτι πιο ουσιαστικό και ωφέλιμο για την πορεία των συνεταιρισμών.
  Αντίθετα το νομοσχέδιο εξαντλεί την θεσμική του προσπάθεια στην είσοδο των ιδιωτών στο συνεταιριστικό κεφάλαιο και την συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης, καθώς και την έγκριση των καταστατικών των συνεταιρισμών με πράξη της διοίκησης. Μόνη θετική η προσωρινή, αναστολή στις διώξεις των διοικήσεων των ΑΣ που ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια εκατοντάδες συνεταιριστές.
  Είναι γεγονός ότι, οι διατάξεις ενός νομοσχεδίου δεν είναι ικανές, από μόνες τους, να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση και την επιχειρηματική ανάπτυξη των συνεταιρισμών, τους συνεταιρισμούς αναδεικνύουν οι άνθρωποι, συγκεκριμένα οι καταρτισμένοι με συνεργατική κουλτούρα αγρότες που μπορούν να λειτουργήσουν στην λογική και στις απαιτήσεις των συνεταιρισμών. Προς αυτή την κατεύθυνση το νομοσχέδιο δεν πρόσθεσε αλλά αφαίρεσε.