Άρθρο 10 – Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους

1. Η ευθύνη των μελών του ΑΣ για τις υποχρεώσεις του προς τρίτους είναι επικουρική και περιορίζεται μέχρι του ορίου που ορίζει το Καταστατικό. Η έκταση της ευθύνης αυτής ορίζεται από το Καταστατικό ως τουλάχιστον ίση με το ποσό της υποχρεωτικής μερίδας.
2. Τα μέλη έχουν την ευθύνη της προηγούμενης παραγράφου και μετά την έξοδό τους από τον ΑΣ, για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν όταν ήταν μέλη ή για προηγούμενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκαν με την εγγραφή τους.
3. Αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη των μελών του ΑΣ κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
4. Η ευθύνη των μελών παύει οπωσδήποτε μετά την πάροδο ενός έτους από το πέρας της πτωχεύσεως ή της εκκαθαρίσεως του Συνεταιρισμού, εκτός εάν εντός του έτους έχει ασκηθεί εναντίον τους αγωγή.
5. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των μελών του ΑΣ, για υποχρεώσεις του ΑΣ προς τρίτους και το Δημόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ μελών και ΑΣ.
6. Οι δανειστές μέλους ΑΣ δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του ΑΣ ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών, για οφειλές του μέλους προς αυτούς.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικού μέτρου, για οφειλές των μελών προς τρίτους, τα προϊόντα της παραγωγής των μελών, που παραδόθηκαν στον ΑΣ για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία, καθώς και το τίμημά τους.
8. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του ΑΣ, ως τρίτου, χρημάτων τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους, καθώς και παροχές σε είδος του ΑΣ προς τα μέλη του.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:17 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  παρ. 6: Δημιουργείται σύγχυση λόγω της μη συστηματικής διάκρισης και χρήσης των όρων πλεόνασμα και κέρδος στο σχέδιο νόμου.

 • Έχοντας εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής από εργασίες Ποινικών Πραγματογνωμοσυνών σοβαρών αδικημάτων σε υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και σχετικών σχημάτων και πλήρως απογοητευμένος από τον τρόπο που και σε αυτό τον τομέα λειτουργούν οι Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

  «5. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των μελών του ΑΣ, για υποχρεώσεις του ΑΣ προς τρίτους και το Δημόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ μελών και ΑΣ.»

  Άρα αν κάποιο μέλος ΔΣ είναι και μέλος του ΑΣ τότε δεν προσωποκρατείται ακόμα και αν έχει τέλέσει αξιόποινες πράξεις όπως Ξέπλυμα Χρήματος λόγω τεράστιων οφειλών στο Δημόσιο??? Να διορθωθεί η φράση.

  Επίσης, εάν ένα μέλος σε συνεργασία με το ΔΣ ενός ΑΣ λάβει ένα τεράστιο δάνειο και δεν το αποπληρώνει στον ΑΣ και καταρρεύσει ο ΑΣ λόγω αυτού, τότε τους απαλλάξατε όλους ή είναι η εντύπωση μου? να διαγραφεί πλήρως η φράση μεταξύ μελών και ΑΣ και σταματήστε να επιδοτείτε την τέλεση αξιόποινων πράξεων που κατέστρεψαν το συνεταιρισμό στην Ελλάδα.

  «6. Οι δανειστές μέλους ΑΣ δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του ΑΣ ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών, για οφειλές του μέλους προς αυτούς.»

  Να διαγραφεί η παράγραφος και να μπορεί η μερίδα να κατάσχεται, να εκποιείται και να ξεκαθαρίζει ο συνεταιρισμός από πρόσωπα που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς ωφέλεια των λοιπών συνεταιριστών.

  «7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικού μέτρου, για οφειλές των μελών προς τρίτους, τα προϊόντα της παραγωγής των μελών, που παραδόθηκαν στον ΑΣ για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία, καθώς και το τίμημά τους.

  8. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του ΑΣ, ως τρίτου, χρημάτων τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους, καθώς και παροχές σε είδος του ΑΣ προς τα μέλη του.»

  Να διαγραφούν οι παράγραφοι καθώς αποτελούν εξαιρετικό παραθυράκι για παράνομες ενέργειες καταδολίευσης πιστωτών καθώς ο κάθε υπερχρεωμένος θα μπορεί να εντάσσεται σε ΑΣ και να εξασφαλίζει την προστασία έναντι κατάσχεσης μέσω της παράδοση στον ΑΣ προϊόντων του ή δανείων του!!!!!

  Είναι δυνατόν το τίμημα να θεωρείται ακατάσχετο?????? Μα αν πωληθούν τα είδη ενός συνεταιριστή γιατί το τίμημα να μην κατασχεθεί και να μειώσει τις υποχρεώσεις του???? Τι ψηφορόρους θέλετε πάλι να ικανοποιήσετε?

  Θα μπορεί κάθε υπερχρεωμένος να έχει τον ΑΣ ως ενδιάμεσο δανειοδότησης με μηδενικό κίνδυνο κατάσχεσης!!! Αυτούς τους ΑΣ θέλετε να δημιουργήσετε? Δεν βαρεθήκατε.

  Μα καλά οι σύμβουλοι του Υπουργού πως προτείνουν τέτοιες διατάξεις? Τι έχουν στο μυαλό τους?

  Με εκτίμηση
  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  τ. Ποινικός Πραγματογνώμονας σε σοβαρές υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
  www-.pdavos.gr