Άρθρο 15 – Προσβολή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων

1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αντιβαίνει στο νόμο ή στο Καταστατικό, υπόκειται σε ακύρωση.
2. Η ακυρότητα αποφάσεων κηρύσσεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, μετά από αίτηση κάθε μέλους ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον ή της εποπτεύουσας αρχής, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και κοινοποιείται στον ΑΣ.
3. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται σε έφεση. Δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει και η εποπτεύουσα αρχή. Η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:47 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ.3 Πως θα πληροφορείται την απόφαση του ειρηνοδικείου η εποπτική αρχή για να προβεί σε έφεση;

 • Έχοντας εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής από εργασίες Ποινικών Πραγματογνωμοσυνών σοβαρών αδικημάτων σε υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και σχετικών σχημάτων και πλήρως απογοητευμένος από τον τρόπο που και σε αυτό τον τομέα λειτουργούν οι Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

  «2. Η ακυρότητα αποφάσεων κηρύσσεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, μετά από αίτηση κάθε μέλους ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον ή της εποπτεύουσας αρχής, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και κοινοποιείται στον ΑΣ.»

  Το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό δεδομένης του πως λειτουργεί η ελληνική πραγματικότητα. Επίσης, έχει τεράστια διαφορά το πότε λαμβάνεται μία απόφαση σε σχέση με το πότε γίνεται τελικά γνωστή στους θιγόμενους και τις Εποπτικές Αρχές.

  Εάν ληφθεί μία απόφαση ΔΣ πείτε μου ποιος θα το μάθει εκτός από τα παρόντα μέλη??? Δημοσιεύεται μήπως πουθενά????

  Το διάστημα να αυξηθεί σε 3-5 χρόνια!!!

  Με εκτίμηση
  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  τ. Ποινικός Πραγματογνώμονας σε σοβαρές υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
  www-.pdavos.gr

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 23:57 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

  Άρθρο 15 – Προσβολή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων
  Άρθρο 15 Παρ 1.Να αντικατασταθει ως εξης : Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αντιβαίνει στο νόμο ή στο Καταστατικό ή παρισταντε μη μελη κατα την διαρκεια της συνελευσης , υπόκειται σε ακύρωση.