Άρθρο 30 – Πτώχευση – Διαδικασία

1. Ο ΑΣ κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης αν παύσει τις πληρωμές των χρεών του. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, για την πτώχευση των ΑΣ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4549/2018, ΦΕΚ Α΄ 105).
2. Η πτώχευση κηρύσσεται από το πτωχευτικό δικαστήριο της έδρας του ΑΣ μετά από αίτηση:
α) Οποιουδήποτε πιστωτή, που έχει έννομο συμφέρον.
β) Του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΣ.
γ) Των εκκαθαριστών του ΑΣ.
3. Ο υπό εκκαθάριση ΑΣ κηρύσσεται σε πτώχευση μόνον αν δεν έχει συντελεστεί η διανομή.
4. Από την κήρυξή του σε πτώχευση ο ΑΣ λύεται. Η πτώχευση του ΑΣ δεν συνεπάγεται την πτώχευση των μελών του.
5. Αν επιτευχθεί πτωχευτικός συμβιβασμός, επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο της έδρας του ΑΣ, οπότε ο ΑΣ αναβιώνει και συνεχίζει τις εργασίες του. Μετά την κατάρτιση του συμβιβασμού οι πιστωτές δεν μπορούν να στραφούν κατά των μελών. Η απόφαση, με την οποία επικυρώνεται ο συμβιβασμός, κοινοποιείται με φροντίδα του ΑΣ στην Εποπτεύουσα αρχή.

 • Έχοντας εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής από εργασίες Ποινικών Πραγματογνωμοσυνών σοβαρών αδικημάτων σε υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και σχετικών σχημάτων και πλήρως απογοητευμένος από τον τρόπο που και σε αυτό τον τομέα λειτουργούν οι Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

  Επειδή η εμπειρία μας έχει δείξει πως και με τι κριτήρια λειτουργούσαν οι ΑΣ δεκαετίες τώρα και έφτασαν να αποτελούν την πλειοψηφία στους μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου

  (βλέπε λίστα μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου και θα διαπιστώσετε πόσοι ΑΣ περιλαμβάνονται στους 50 πρώτους και γιατί δεν έχουν γίνει διώξεις για Ξέπλυμα Χρήματος μέχρι σήμερα με ευθύνη της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος και των Εισαγγελικών Αρχών δεδομένου ότι οι οφειλές στο Δημόσιο άνω ενός ποσού περιλαμβάνονται στις Εγκληματικές Δραστηριότητες Ξεπλύματος και για το λόγο αυτό έχουμε υποβάλλει Μηνυτήρια Αναφορά κατά των Αρμόδιων Εποπτικών Αρχών (Αρχή Ξεπλύματος, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ, ΓΕΔΔ, ΓΓ Καταπολέμησης Διαφθοράς κλπ) στις 21/5/2018 και κανείς δεν μας έχει ενημερώσει τι συμβαίνει με την εν λόγω δικογραφία με θέμα «Ενδεχόμενες παραβιάσεις του Ν 3691/2008 από τις Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές – Πρόσκληση ποινικής διερεύνησης ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων»)

  προτείνουμε με κάθε πτώχευση ΑΣ να διατάσσεται διαχειριστικός έλεγχος των 15 τελευταίων ετών ιδίως για πτωχεύσεις με επίπτωση – ζημιά για την κοινωνία άνω ενός ποσού πχ του 1 εκατ Ευρώ ώστε να μαθαίνουμε και ποιος ευθύνεται που πτώχευσε……. μήπως ήταν κανένα από τα «δικά» μας παιδιά…..

  Με εκτίμηση
  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  τ. Ποινικός Πραγματογνώμονας σε σοβαρές υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
  www-.pdavos.gr