Άρθρο 21 – Κρατική εποπτεία

1. Η εποπτεία επί των ΑΣ, των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ), των Οργανώσεων και Ομάδων παραγωγών και των Ενώσεών τους και των Διεπαγγελματικών οργανώσεων ασκείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (στο εξής «Εποπτεύουσα αρχή») δια της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκεκριμένα έργα εποπτείας και ελέγχου μπορεί να ανατίθενται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα έργα ελέγχου μπορεί επίσης να αναθέτει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 ή σε ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και σε άλλους ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες.
2. Η εποπτεία αφορά στη σύννομη λειτουργία και στην υποβοήθηση του έργου των ΑΣ και λοιπών συλλογικών σχημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει ιδίως την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου του άρθρου 22, την αξιολόγησή τους μέσω αυτού, την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή των όλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών τους, την τήρηση των διατάξεων των νόμων, του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και γενικά την εξακρίβωση της αλήθειας των τηρούμενων από τους ΑΣ βιβλίων, στοιχείων και χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση της κρατικής εποπτείας, τον τρόπο διενέργειας, την συχνότητα και τις προϋποθέσεις διενέργειας ελέγχου.

 • Έχοντας εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής από εργασίες Ποινικών Πραγματογνωμοσυνών σοβαρών αδικημάτων σε υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και σχετικών σχημάτων και πλήρως απογοητευμένος από τον τρόπο που και σε αυτό τον τομέα λειτουργούν οι Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

  «1. Η εποπτεία επί των ΑΣ, των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ), των Οργανώσεων και Ομάδων παραγωγών και των Ενώσεών τους και των Διεπαγγελματικών οργανώσεων ασκείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (στο εξής «Εποπτεύουσα αρχή») δια της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκεκριμένα έργα εποπτείας και ελέγχου μπορεί να ανατίθενται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα έργα ελέγχου μπορεί επίσης να αναθέτει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 ή σε ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και σε άλλους ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες.»

  Καλό είναι ο νόμος να ορίζει με ποιο τρόπο επιλέγονται οι ελεγκτές εκτός της Διεύθυνσης Οικονομικών ώστε να μην φτιαχτούν μαγαζάκια «ελεγκτών» και η επιλογή να γίνεται δίκαια.

  Όσον αφορά την Εποπτική Αρχή του ΥπΑΑΤ ένα μόνο θα πω…. πόσοι έχουν πιστοποιηθεί ως Ελεγκτές, πόσοι γνωρίζουν να ελέγχουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, πόσοι εφαρμόζουν Ελεγκτικά Πρότυπα και ποια είναι αυτά, πως επιλέγουν το δείγμα ελέγχου τους και αν αυτό στηρίζεται σε επιστημονική δειγματοληψία …… αν βρείτε τις απαντήσεις να τις πείτε και σε εμένα γιατί ψάχνω ακόμα τι συνέβη και στους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες του δημοσίου περιλαμβάνονται περίπου 25-30 ΑΣ και αναρωτιέμαι τι έκανε τόσα χρόνια η Αρμόδια Εποπτική Αρχή και πόσες εκθέσεις έχει στείλει στις Εισαγγελικές Αρχές για όλους αυτούς του ΑΣ η ίδια η Εποπτική Αρχή με τεκμηριωμένα στοιχεία και όχι από αυτά που πέφτουν όταν έρθει η ώρα της δικασίμου και ως δια μαγείας αθωώνονται όλοι οι κατηγορούμενοι.

  «2. Η εποπτεία αφορά στη σύννομη λειτουργία και στην υποβοήθηση του έργου των ΑΣ και λοιπών συλλογικών σχημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει ιδίως την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου του άρθρου 22, την αξιολόγησή τους μέσω αυτού, την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή των όλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών τους, την τήρηση των διατάξεων των νόμων, του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και γενικά την εξακρίβωση της αλήθειας των τηρούμενων από τους ΑΣ βιβλίων, στοιχείων και χρηματοοικονομικών καταστάσεων.»

  Υπάρχει λόγος ένας νόμος να εξηγεί τι είναι ο έλεγχος? Αυτό δεν το κάνουν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα? Μήπως δεν εφαρμόζονται από την Εποπτική Αρχή και για αυτό τους χρειάζεται ο νόμος? Κάθε φορά που αλλάζει κάτι στους ελέγχους θα αλλάζει και ο νόμος?

  Αλλάξτε την παράγραφο ώστε να λέει το αυτονόητο «Η εποπτεία αφορά στην συμμόρφωση της λειτουργίας του ΑΣ ή των λοιπών συλλογικών σχημάτων με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία ιδίως αυτή περί σύννομης Λογιστικής και Διαχειριστικής Συμμόρφωσης.»

  «3. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση της κρατικής εποπτείας, τον τρόπο διενέργειας, την συχνότητα και τις προϋποθέσεις διενέργειας ελέγχου.»

  Μπας σε καλό σας!!! Αυτή η παράγραφος υπάρχει από το Νόμο 2810/2000 και ποτέ κανένας Υπουργός δεν είχε βγάλει την απόφαση και όλοι πατούσαν πάνω σε αυτό και θεωρούσαν ότι ο ΑΣ τους δεν χρειάζεται να ελέγχεται. Μέχρι το 2016 που υπέβαλα γραπτό ερώτημα στον ΥπΑΑΤ και ξεκαθάρισε το θέμα γιατί πολύ απλά δεν μπορεί ο ΥπΑΑΤ να πει και ορίσει ως ελεγκτή πως θα κάνω τον έλεγχο μου, μπορεί να ορίσει χίλια άλλα θέματα αγροτικά αλλά τα ελεγκτικά θέματα τα έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και δεκαετίες ήδη στο εξωτερικό τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Παρότι ζήτησα να διερευνηθούν ποινικά όλοι οι ΑΣ στην Ελλάδα που επικαλούμενοι την έλλειψη απόφασης δεν όριζαν ελεγκτές …. μέχρι σήμερα κανείς δεν νομίζω ότι έχει κάνει το παραμικρό και σίγουρα …… εκατοντάδες ΑΣ έχουν κλείσει ή διαλυθεί γιατί πολύ απλά κανείς δεν τους έλεγχε … άσε που και να ελέγχονταν δεν σημαίνει ότι ελέγχονταν σωστά. Ας ρίξει κανείς μια ματιά στους 100 πιο μεγάλους φαλιρισμένους ΑΣ που ελέγχονταν κατά πόσον οι ελεγκτές λειτούργησαν με το νόμο ή όχι κατά το έργο τους.

  Αν έχουν τα κότσια κάποιοι ας δημοσιεύσουν αύριο το πρωι τον αριθμό των ελέγχων που έχει κάνει η Εποπτική Αρχή σε ΑΣ τα 30 τελευταία χρόνια και τι ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει επί του συνόλου των οικονομικών ετών όλων των ΑΣ στην Ελλάδα!!! Αν έχουν ακόμα πιο πολλά κότσια κάποιοι άλλοι ας δημοσιεύσουν τις εκθέσεις ελέγχου των περιφερειών και ιδίως αυτές που ήταν προχειρογραμμένες μια δυο σελίδες και τα βρίσκαν όλα τέλεια ενώ είχαν γίνει αίσχη!!!

  Με εκτίμηση
  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  τ. Ποινικός Πραγματογνώμονας σε σοβαρές υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
  www-.pdavos.gr

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:58 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  παρ. 1: Η παρατήρηση για την αρχή σύστασης επεκτείνεται και στην εποπτεύουσα αρχή. Προς αντιμετώπιση του διοικητικού κατακερματισμού της ασκούμενης εποπτείας στους συνεταιρισμούς κατά τη λειτουργία τους, μια προτεινόμενη λύση είναι η δημιουργία ενός νέου φορέα, στον οποίο θα υπαχθούν οι επιμέρους υπηρεσίες και το διοικητικό προσωπικό τους στο πλαίσιο ορισμένου υπουργείου. Η λύση όμως αυτή για να υλοποιηθεί προϋποθέτει άρση σημαντικών δυσχερειών. Ειδικότερα, υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εάν εξεταστούν οι επιμέρους σχετικές υπηρεσίες, η μόνη που έχει έναν διευρυμένο εποπτικό ρόλο, ως αρμόδια να διεξάγει έλεγχο σε περισσότερες από μια κατηγορίες συνεταιρισμών (φέρουσες την ιδιότητα του Φορέα ΚΑΛΟ) είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (πρώην Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ) και συγκεκριμένα το Τμήμα Ελέγχου Φορέων ΚΑΛΟ. Ακόμη και αν επιτευχθεί συναίνεση υπέρ της διοικητικής διεύρυνσης των εποπτικών αρμοδιοτήτων του τμήματος αυτού, η ανάθεση της εποπτείας του συνόλου των συνεταιρισμών σε αυτό, προϋποθέτει ριζική μεταβολή του Ν. 4430/2016 ως προς την αναγνώριση των συνεταιρισμών ως Φορέων ΚΑΛΟ και ενίσχυση του εν λόγω τμήματος με κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη, όπως προαναφέρθηκε.
  Εναλλακτικά, θα μπορούσε να επιτευχθεί μια διασύνδεση των εποπτικών αρχών των επιμέρους κατηγοριών συνεταιρισμών, ενδεχομένως με τη χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενοποίησης των ειδικών μητρώων περί συνεταιρισμών και υποβολής των σχετικών πορισμάτων από κάθε υπηρεσία), έχοντας ωστόσο μια εξ αυτών ως συντονιστή, η οποία θα αναλαμβάνει τις τακτικές συναντήσεις με εκπροσώπους των επιμέρους υπηρεσιών, τη συγκέντρωση των στατιστικών δεδομένων και τη σύνταξη ετήσιας σχετικής έκθεσης, στο πλαίσιο σύστασης μιας ad hoc επιτροπής.
  Ωστόσο το παραπάνω μέτρο δεν υποκαθιστά σε σημασία και λειτουργία τη διοικητική ενοποίηση των υπηρεσιών σε έναν φορέα, μπορεί μόνο να προετοιμάσει το έδαφος προς αυτή την κατεύθυνση ή να χρησιμεύσει σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας και από κοινού συγκέντρωση των πορισμάτων των ελέγχων.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 22:43 | Ευσταθίου

  Οι συνεταιρισμοί που δεν δημοσιεύουν ισολογισμό θα πρέπει να διαγράφονται από το μητρώο συνεταιρισμών του ΥΠΑΑΤ άμεσα.