Άρθρο 25 – Διαχειριστική Χρήση

1. Η διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες.
2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα λογιστικά βιβλία του ΑΣ, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 23 του παρόντος νόμου και την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του Αγροτικού Συνεταιρισμού για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Ο ΑΣ έχει υποχρέωση να δημοσιεύει κατ’ έτος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του στον ιστότοπό του, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρόκειται να τις εγκρίνει. Ο ΑΣ υποχρεούται επίσης να αναρτά στον ιστότοπό του την απόφαση εγκρίσεως των οικονομικών αυτών καταστάσεων και αφού εγκριθούν, εντός δέκα (10) μερών να τις αποστέλλει, μαζί με την εγκριτική απόφαση, στην Εποπτεύουσα αρχή.

 • Έχοντας εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής από εργασίες Ποινικών Πραγματογνωμοσυνών σοβαρών αδικημάτων σε υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και σχετικών σχημάτων και πλήρως απογοητευμένος από τον τρόπο που και σε αυτό τον τομέα λειτουργούν οι Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

  Καταρχήν συμφωνώ με την PQH και προτείνω να γίνει άμεσα διαχειριστικός έλεγχος όλων των ΑΣ με τεράστια χρέη και να διωχθούν ποινικά όσοι δάνειζαν παρανόμως ΑΣ λες και δεν υπήρχε αύριο καθώς και όσους πιστωτές ή τράπεζες έχουν απαιτήσεις έναντι ΑΣ και δεν έχουν ζητήσει διενέργεια Διαχειριστικού Ελέγχου καθώς υπάρχει κίνδυνος ο λόγος που δεν ζητούν έλεγχο να είναι ο φόβος τους να μη αποκαλυφθούν παράνομες δανειοδοτήσεις.

  «2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα λογιστικά βιβλία του ΑΣ, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 23 του παρόντος νόμου και την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε.»

  Όλα αυτά γίνονται μέσα σε μία μέρα ήτοι την 31.12? Ωρέ μπράβο? Να σοβαρευτούμε όμως λίγο παιδιά… Να οριστεί προθεσμία και φυσικά αυτό που λέει η PQH ισχύει. Ενώ υπάρχει έτοιμος νόμος για τις ανώνυμες και τα ΕΛΠ εσείς προσπαθείτε να ανακαλύψετε πάλι τον τρόχο? Παραπομπή στον 4548 και τον 4308 και τέλος.

  Πότε υποβάλλονται από το ΔΣ στη ΓΣ? Δεν λέτε και θα τα υποβάλλουν ένα δευτερόλεπτο πριν κάποια καλόπαιδα.

  Υπάρχει άλλο άρθρο που θέτει κάποιες προθεσμίες. Γιατί δεν τα ενοποιείτε όλα μαζί να μην ταλαιπωρείτε τον κόσμο?

  Με εκτίμηση
  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  τ. Ποινικός Πραγματογνώμονας σε σοβαρές υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
  www-.pdavos.gr

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 12:31 | PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε., ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Προτείνεται να υπάρξει ρητή πρόβλεψη περί εφαρμογής και στους ΑΣ των υποχρεώσεων δημοσιότητας, που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.