Άρθρο 11 – Όργανα διοίκησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Τα όργανα διοίκησης των ΑΣ είναι :
α) η Γενική Συνέλευση,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) το Εποπτικό Συμβούλιο. Εφ’ όσον ο ΑΣ έχει λιγότερα από 10 μέλη, Εποπτικό Συμβούλιο ορίζεται μόνο εάν προβλέπεται από το Καταστατικό.

 • Έχοντας εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής από εργασίες Ποινικών Πραγματογνωμοσυνών σοβαρών αδικημάτων σε υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και σχετικών σχημάτων και πλήρως απογοητευμένος από τον τρόπο που και σε αυτό τον τομέα λειτουργούν οι Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

  «γ) το Εποπτικό Συμβούλιο. Εφ’ όσον ο ΑΣ έχει λιγότερα από 10 μέλη, Εποπτικό Συμβούλιο ορίζεται μόνο εάν προβλέπεται από το Καταστατικό.»

  τι ακριβώς λέμε με αυτό? Ότι ο ΑΣ δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εποπτεία όταν τα μέλη είναι λιγότερα από 10???? Να διαγραφεί και όλοι οι ΑΣ να έχουν εποπτικό. Εδώ ζητάμε από ΜΚΟ να έχουν εξελεγκτική επιτροπή και τους ΑΣ τους αφήνουμε εκτός εποπτείας???? Μήπως θα τους ελέγχει η Εποπτική Αρχή του Υπουργείου? Ας μας πει κάποιος πόσους ελέγχους έχει κάνει?

  Με εκτίμηση
  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  τ. Ποινικός Πραγματογνώμονας σε σοβαρές υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
  www-pdavos.gr

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:18 | Λαζαρίδης Δημήτριος

  Εποπτικό συμβούλιο όταν έχει ο συνεταιρισμός τουλάχιστον 30 μέλη και άνω.
  Κάτω από δέκα, δηλαδή πόσοι; 5 Δ/Σ, 3 εποπτικό και στην καλύτερη ένας αναπληρωματικός για όλους;