Άρθρο 35 Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016

Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A΄ 117) οι κάτωθι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΚΑΔ 93:
α. 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κλπ) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ, και
β. 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

  • 3 Ιουνίου 2020, 17:01 | Παναγιώτης Λυμπερέας

    Στο νομοσχέδιο, άρθρο 35, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν αθλητικές δραστηριότητες που μπορούν να διεξαχθούν εντός της φύσης και των δασών με ήπια εκμετάλλευση (πχ. εναέριες διαδρομές σε δέντρα – tree rope courses, τοίχος αναρρίχησης, κλπ), προκειμένου να μπορούν οι αθλούμενοι να βρίσκονται εντός της φύσης και να αποκτούν ταυτόγχρονα οικολογική συνείδηση αλλά και να μαθαίνουν να χαίρονται αυτήν, ειδικότερα δε σήμερα σε κατάσταση πανδημίας, που όλοι οι κάτοικοι των πόλεων έχουν την ανάγκη να βρίσκονται σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους.

  • 3 Ιουνίου 2020, 09:42 | Μαρίνα Κουμανούδη

    Θα πρότεινα να συμπεριλσμβάνονται στο άρθρο 35 και αθλητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός φύσης και δάσους με ήπια εκμετάλλευση του χώρου και χωρίς μόνιμες εγκαταστάσεις.