Άρθρο 17 Τροποποίηση άρθρου 56 του π.δ. 147/2017

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 56 του π.δ. 147/2017 (Α’ 192), πλην της περ. β’ της παρ. 1 και των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 2.
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Παρατηρητηρίων και Τιμών μεταφέρονται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. και συγκεκριμένα στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χημικών Αναλύσεων μεταφέρονται στο Τμήμα Ελέγχου της Αγοράς της Διεύθυνσης Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου.

 • 15 Ιουνίου 2020, 13:52 | ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

  Σύμφωνα με το άρθρο 17 δεν καταργείται η περ β’ της παρ.1 δηλαδή η συλλογή τιμών προϊόντων και υπηρεσιών και η καταγραφή και τήρηση αυτών στο σύστημα του Παρατηρητηρίου Τιμών και σε άλλα συστήματα. Το σύστημα του παρατηρητηρίου τιμών ούτε αξιοποιήθηκε, ούτε αναβαθμίστηκε και ούτε λειτουργεί. Το μόνο που λειτουργεί είναι η πλατφόρμα e- καταναλωτής μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για τυποποιημένα προϊόντα από ένα κανάλι διανομής που είναι οι αλυσίδες λιανικού εμπορίου (super market). αγνοούμε τις λαϊκές αγορές με τζίρο τουλάχιστον 6 δις ,τις κεντρικές αγορές –δημοτικές αγορές. Επίσης με την υπουργική απόφαση 50370/20-5-2020 δεν εμφανίζονται ούτε καταγράφονται (στην εφαρμογή e- καταναλωτής) ούτε οπωροκηπευτικά ούτε κρέατα και ψάρια που αποτελούν σύμφωνα και με την ΕΛΣΤΑΤ σχεδόν το 50% της μέσης μηνιαίας δαπάνης για τα είδη διατροφής ενός νοικοκυριού.

  Το τμήμα Χημικών Αναλύσεων της Δ/νσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων λειτουργεί σαν χημικό και οργανοληπτικό εργαστήριο, οι αρμοδιότητες του οποίου περιγράφονται στο Π.Δ. 147/2017, άρθρο 56.
  Κύριο έργο του είναι η διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδων των ελαιοκομικών Περιφερειών της Ελλάδας και η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας του Ελληνικού ελαιολάδου.
  Σαν εργαστήριο είναι από το έτος 2006 διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ/ISO 17025:2005 από το ν Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (Αρ. Πιστοποιητικού 333) για την εκτέλεση αναλύσεων ποιότητας ελαιολάδου.
  Επίσης το εργαστήριο είναι αναγνωρισμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (ΔΣΕ) και αποτελεί ένα από τα 9 ιστορικά μέλη του.
  Με τις παραπάνω ιδιότητες της διαπίστευσης από τον ΕΣΥΔ και της αναγνώρισης από το ΔΣΕ, το εργαστήριο του τμήματος Χημικών Αναλύσεων βρίσκεται στη λίστα των αναγνωρισμένων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων εργαστηρίων για τη διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων ελαιολάδου για τον έλεγχο της αγοράς καθώς και στην λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα επίσημα εργαστήρια των κρατών μελών για την αξιολόγηση των Ελληνικών εξαγωγών Παρθένου ελαιολάδου.
  Με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του τμήματος Χημικών Αναλύσεων και τη συγκόλληση» του στο τμήμα Ελέγχου Αγοράς της Δ/νσης της Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και του Παράνομου Εμπορίου στην υπό σύσταση αυτοτελή υπηρεσία ΔΙ.Μ.Ε.Α. τίθεται θέμα τόσο με τη διαπίστευση του και την αναγνώριση του, όσο και με τη λειτουργία του και τη στελέχωσή του.

 • 5 Ιουνίου 2020, 11:58 | ΑΛΙΚΗ ΓΑΛΗ

  Το σημερινό «Τμήμα Χημικών Αναλύσεων της Δ/νσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (π.δ 147/2017, άρθρο 56) αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα και σημαντικότερα χημικά εργαστήρια του Ελληνικού Κράτους.
  Συστάθηκε το έτος 1949 ως Ειδικό Πειραματικό Εργαστήριο στο τότε Υπουργείο Εφοδιασμού και Διανομών με βασικό αντικείμενο την απόδοση σίτου σε άλευρο και με πειραματικές αρτοποιήσεις την απόδοση αλεύρου σε ψωμί. Το έτος 1956 το Πειραματικό αυτό Εργαστήριο ξεκίνησε να μελετά σε ετήσια βάση το ελληνικό ελαιόλαδο και το έτος 1962, λόγω της εξειδίκευσης που είχε αποκτήσει σε θέματα λιπαρών υλών, ξεκίνησε επίσημα η συνεργασία του με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (Δ.Σ.Ε) για τη δημιουργία του «αρχείου ελαιολάδου» της χώρας μας, το οποίο τηρείται ανελλιπώς από το Χημικό Εργαστήριο όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα. Από το έτος 1992 το Εργαστήριο εξειδικεύεται και συμμετέχει – εκπροσωπώντας τη χώρα στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου – στην μελέτη νέων μεθόδων ανάλυσης ελαιόλαδου για την αυθεντικότητα και την ανίχνευση νοθείας του. Το έτος 1982 εκλήθη από το Δ.Σ.Ε να συμμετάσχει στην εκπόνηση μεθόδου για τον προσδιορισμό των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου και για τον σκοπό αυτόν ίδρυσε ομάδα δοκιμαστών οι οποίοι εκπαιδεύονται στην οργανοληπτική αξιολόγηση παρθένου ελαιολάδου. Το έτος 2002, με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού με τον οποίο προβλέπεται η οργανοληπτική αξιολόγηση παρθένου ελαιολάδου από ομάδα δοκιμαστών ως παράμετρος ποιοτικής κατάταξης αυτού, η ομάδα δοκιμαστών του Χημικού Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ομάδων δοκιμαστών. Το έτος 2006 τα Χημικά εργαστήρια διαπιστεύτηκαν από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 για την διενέργεια αναλύσεων που αφορούν την ποιότητα του παρθένου ελαιολάδου.
  Τα Χημικά Εργαστήρια στην παρούσα φάση τους ως Τμήμα Χημικών Αναλύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 56 του πδ 147/2017:
  α) αποτελούν μέχρι στιγμής τον μοναδικό Δημόσιο Φορέα οργανοληπτικής αξιολόγησης του Ελαιολάδου στη χώρα και αποτελούν σε παγκόσμιο ένα από τα εννέα (9) βασικά εργαστήρια του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.
  β) διενεργούν στο πλαίσιο αυτό χημικές και οργανοληπτικές αναλύσεις ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς, ιδιωτών, εξαγωγέων ή και αλλοδαπών Εθνικών Αρχών και συμμετέχουν με την Οργανοληπτική ομάδα τους στον επίσημο έλεγχο ποιότητας του Ελληνικού ελαιολάδου που διενεργεί σε ετήσια βάση ο ΕΦΕΤ και τα αποτελέσματα του οποίου αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι για την παροχή αυτών των υπηρεσιών καταβάλλονται τέλη υπέρ του Δημοσίου.
  γ) λειτουργούν χημικό εργαστήριο με σύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό, οποίος ανανεώθηκε και ενισχύθηκε το 2012 με πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών εργαστηρίου (LIMS), και το ιστορικό αρχείο των στοιχείων των ελαιολάδων των ελαιοκομικών Περιφερειών της χώρας.
  δ) διαθέτουν εξειδικευμένους και άριστα καταρτισμένους επιστήμονες οι οποίοι εκπροσωπούν τη χώρα σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν το ελαιόλαδο συμμετέχουν στις συναντήσεις των εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου και της Διαχειριστικής Επιτροπής Λιπαρών Υλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  ε) διαθέτουν πλήρως εκπαιδευμένη και υψηλού επιπέδου Ομάδα δοκιμαστών για τη διενέργεια οργανοληπτικής αξιολόγησης του ελαιολάδου
  στ) συμβάλλουν στη χαρτογράφηση των ελληνικών ελαιολάδων και την προστασία της εμπορίας τους και στην προώθησή τους στο εξωτερικό. Για τις μελέτες, δημοσιεύσεις, την εφαρμογή νέων μεθόδων και τις ερευνητικές εργασίες είναι σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον ΕΦΕΤ, τις Βιομηχανίες και τις Βιοτεχνίες Ελαιολάδου και γενικά τους ενδιαφερόμενους για το ελαιόλαδο.

  Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές η καίρια σημασία, το ξεχωριστό έργο και η μοναδική τεχνογνωσία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που διαθέτουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τα Χημικά Εργαστήρια. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν αν μη τι άλλο επιβεβλημένη και αναγκαία την περαιτέρω υποστήριξη, την υλική αλλά και έμπρακτη ενίσχυση του ρόλου του Τμήματος ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της παροχής των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών τους, οι οποίες είναι μοναδικές σε εθνικό επίπεδο.
  Ωστόσο, με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το άρθρο 17 παρ. 2 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία», το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση την 01.06.2020 (http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11125) κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της ενίσχυσης του τμήματος, καθώς το ως άνω άρθρο αναγράφει ότι «οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χημικών Αναλύσεων μεταφέρονται στο Τμήμα Ελέγχου της Αγοράς της Διεύθυνσης Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου» η οποία υπάγεται στη νέα Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α).
  Η εν τοις πράγμασι διάλυση της αυτοτέλειας των Χημικών Εργαστηρίων ως τμήματος για πρώτη φορά στα χρονικά και η υπαγωγή τους ως υποσύνολο ενός τμήματος Ελέγχου το οποίο έχει κατά τα λοιπά διακριτό και άσχετο αντικείμενο από αυτό των Χημικών Εργαστηρίων, εκτός του ότι εν τοις πράγμασι υποβαθμίζει το ρόλο των Χημικών Εργαστηρίων, δημιουργεί μια πλήρως δυσλειτουργική και αναποτελεσματική οργανωτική δομή λόγω του ετερόκλητου χαρακτήρα της. Με την προτεινόμενη διάταξη ένα Χημικό Εργαστήριο με ξεχωριστό ποιοτικά και ποσοτικά έργο καίριας Εθνικής σημασίας διαλύεται ως αυτοτελής ενότητα και «συγκολλάται» σε μια άλλη δομή, μπαίνοντας υπό τη σκέπη ενός τμήματος με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, τρόπους εργασίας, μεθοδολογία, προφίλ ανθρώπινου δυναμικού, στόχευση και αποστολή.
  Θεωρούμε σε κάθε περίπτωση ότι τα Χημικά Εργαστήρια λόγω της ιστορικότητας τους, αλλά κυρίως εξαιτίας του εξειδικευμένου και ιδιαίτερης αξίας έργου που παρέχουν στην Πολιτεία, τους ιδιώτες και τους εξαγωγείς, καθώς και λόγω της διαπίστευσης τους από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και της αναγνώρισής τους από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (Δ.Σ.Ε), πρέπει να συνεχίσουν την λειτουργία τους σαν ανεξάρτητο τμήμα στην νέα Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α).