ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Άρθρο 1 Ορισμοί

Ως παράνομο εμπόριο ή παραεμπόριο ή παραοικονομία νοείται κάθε παραγωγική διαδικασία ή διακίνηση στην αγορά με κάθε φυσικό ή ηλεκτρονικό μέσο, κάθε είδους εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Α’ 251) και στερούνται των νόμιμων παραστατικών ή σημάνσεων, διατίθενται χωρίς την απαιτούμενη άδεια παραχώρησης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή διακινούνται κατά παράβαση διατάξεων σχετικών με την προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή διατάξεων της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265).

 • 1. Θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση του νόμου αυτού με τις διατάξεις του ν.4512/2018 που αφορούν τον καθορισμό του γενικού πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων (Μέρος Δ’).
  2. Στο άρθρο 1 προτείνουμε να προστεθεί διάταξη με την οποία να ισχύουν οι ορισμοί του ν. 4512/2018 για τους όρους που χρησιμοποιούνται σε τούτο το σχέδιο νόμου (π.χ. έλεγχος, προϊόν).

 • 12 Ιουνίου 2020, 16:42 | Ε.Β.Ε.Π.

  Παρατηρήσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α. Βασίλη Κορκίδη
  Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου όπως είχε υποσχεθεί, καλώς έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στη χώρα μας. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση της Πολιτείας απέναντι στο οικονομικό έγκλημα, είτε αυτό εμφανίζεται σε φυσική, είτε σε ψηφιακή μορφή καθώς και σε όλα τα στάδια διακίνησης, δηλαδή την είσοδο, αποθήκευση, διανομή και πώληση. Το Επιμελητήριο μας στην δημόσια διαβούλευση κατέθεσε 12 προτάσεις που να ευνοούν την νόμιμη επιχειρηματικότητα και να μην δημιουργούν εμπόδια στις υγιείς επιχειρήσεις. Η αναδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού με τη σύσταση του ΔΙ.Μ.Ε.Α. αναμένεται να λειτουργήσει στην αγορά συνδυαστικά και αποτελεσματικά, χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, κενά νόμου και καθυστέρησεις ελέγχων.
  Θεωρούμε, ότι ο καλύτερος τρόπος πάταξης του παρεμπορίου είναι η στήριξη του νόμιμου εμπορίου και η ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση του καταναλωτή που προμηθεύεται προϊόντα από αυτό.
  1. Σύσταση αρμόδιων φορέων ελέγχου παρεμπορίου με το μικρότερο δυνατό αριθμό υπηρεσιών ώστε να καθίσταται απλή και άμεση η ανάθεση ελέγχων και να αυξηθεί ο αριθμός και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
  2. Πλήρης επικαιροποίηση και αυστηρός έλεγχος όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την λειτουργία Κυριακάτικων Αγορών και Λαϊκών Αγορών.
  3. Λεπτομερής και ξεκάθαρη γραμμογράφηση των θέσεων έτσι ώστε να καθίσταται απλός και εύκολος ο έλεγχος των νόμιμων αδειών.
  4. Μόνιμη παρουσία δημοτικών απορριμματοφόρων ιδιαίτερα τις Κυριακές , ώστε τα παράνομα προϊόντα και τα προϊόντα σε μη αδειοδοτημένους πάγκους να καταστρέφονται άμεσα.
  5. Συχνές περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας και της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και την κατάσχεση απομιμητικών προϊόντων και την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.
  6. Δημιουργία δημόσιου και προσβάσιμου (π.χ. Διαύγεια) Μητρώου τόσο των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου, όσο και των θέσεων που έχουν αδειοδοτηθεί για στάσιμο εμπόριο και έλεγχος για αποφυγή πολλαπλών αδειών στον ίδιο δικαιούχο.
  7. Επίσπευση εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  8. Επίσπευση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με το Υπουργείο Οικονομικών.
  9. Δέσμευση του οχήματος έως την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, ανεξαρτήτου ποσότητας προϊόντων παρεμπορίου.
  10. Δειγματοληπτικός έλεγχος και κατάσχεση των παράνομων προϊόντων κατά την είσοδό τους στη χώρα, μέσω της γενικευμένης χρήσης ειδικών μηχανημάτων, όπως τα «X-Ray scanners» και «Electromagnetic field container scanners» στις πύλες εισόδου-εξόδου (τελωνεία και μεγάλα λιμάνια). ‘Ελεγχοι ύπαρξης παραστατικών σε ημιφορτηγά κατά την διάρκεια αναμονής τους για αναχώρησή τους σε νησιά.
  11. Λαϊκές Αγορές – επαναθεσμοθέτηση της ποσοτικής αναλογίας διαρκών προϊόντων και προϊόντων γης και θάλασσας. Συγκεκριμένα, η αναλογία πρωτογενών προϊόντων με διαρκή να καθορίζεται σε 9 προς 1. Όπου δεν ισχύει αυτή η ισορροπία, όταν κενώνονται θέσεις, αυτές να αναπληρώνονται από τα προϊόντα γης και θάλασσας, μέχρι να επιτευχθεί το 9 προς 1.
  12. Τα Πρόστιμα και οι Ποσότητες στη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων μας προβληματίζουν, αφού γνωρίζουμε καλά πόσο πολυάριθμο είναι το δίκτυο και πόσο πολύ μπορούν να διαιρεθούν οι ποσότητες. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται πρέπει και να εισπράττονται μέσα και όχι να εκκρεμούν για χρόνια. Πέραν των 1.500 ευρώ για αριθμό έως 500 τεμαχίων τις 100.000 ευρώ για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων συνολικού αριθμού από 5001 και άνω τεμαχίων να ισχύει η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων λαθρεμπορίου και ειδικά των καπνικών προϊόντων με συνοπτικές διαδικασίες.

 • 12 Ιουνίου 2020, 16:57 | Ε.Β.Ε.Π.

  Παρατηρήσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α. Βασίλη Κορκίδη
  Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου όπως είχε υποσχεθεί, καλώς έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στη χώρα μας. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση της Πολιτείας απέναντι στο οικονομικό έγκλημα, είτε αυτό εμφανίζεται σε φυσική, είτε σε ψηφιακή μορφή καθώς και σε όλα τα στάδια διακίνησης, δηλαδή την είσοδο, αποθήκευση, διανομή και πώληση. Το Επιμελητήριο μας στην δημόσια διαβούλευση κατέθεσε 12 προτάσεις που να ευνοούν την νόμιμη επιχειρηματικότητα και να μην δημιουργούν εμπόδια στις υγιείς επιχειρήσεις. Η αναδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού με τη σύσταση του ΔΙ.Μ.Ε.Α. αναμένεται να λειτουργήσει στην αγορά συνδυαστικά και αποτελεσματικά, χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, κενά νόμου και καθυστερήσεις ελέγχων.
  Θεωρούμε, ότι ο καλύτερος τρόπος πάταξης του παρεμπορίου είναι η στήριξη του νόμιμου εμπορίου και η ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση του καταναλωτή που προμηθεύεται προϊόντα από αυτό.
  1.Σύσταση αρμόδιων φορέων ελέγχου παρεμπορίου με το μικρότερο δυνατό αριθμό υπηρεσιών ώστε να καθίσταται απλή και άμεση η ανάθεση ελέγχων και να αυξηθεί ο αριθμός και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

 • 11 Ιουνίου 2020, 09:25 | Νέζερη Μαρία

  Ο νόμος ξεκινά με αναφορά στη Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 1 ασχολείται με το παρεμπόριο.
  Εφόσον η ΔΙΜΕΑ είναι ανεξάρτητη δομή & όχι τμήμα της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή γιατί γίνεται αναφορά στην τελευταία;