Άρθρο 2 Σύσταση Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς», η οποία αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ως άνω Υπηρεσία έχει την έδρα της στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υποστηρίζεται λειτουργικά και διοικητικά από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

 • 15 Ιουνίου 2020, 13:15 | ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

  Με το Σχέδιο νόμου για τη σύσταση της ΔΙΜΕΑ συγκροτείται άλλη μια αυτοτελής Υπηρεσία που υπάγεται απ’ ευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης, με δικό της καθεστώς διοικητικής λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης.
  Τίθεται το ερώτημα ποιος ο λόγος ύπαρξης μιας ακόμη υπηρεσίας η οποία θα λειτουργεί σε καθεστώς αυτονομίας, με δικό της διοικητή και προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων οι οποίοι θα ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης , καταστρατηγώντας κάθε έννοια διοικητικής διαδικασίας .
  Σε μια εποχή που αποδείχτηκε η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα είναι ανάγκη να αξιοποιηθεί η εμπειρία, οι γνώσεις και οι μηχανισμοί των αρμόδιων υπηρεσιών Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου χωρίς να καταργούνται υπηρεσιακές μονάδες και να αφαιρούνται αντικείμενα και δυνατότητες δράσης από τις υπηρεσίες αυτές και χωρίς αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που μάλλον δυσχεραίνουν παρά διευκολύνουν την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου του παρεμπορίου.

 • 12 Ιουνίου 2020, 16:20 | Ε.Β.Ε.Π.

  2.Πλήρης επικαιροποίηση και αυστηρός έλεγχος όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την λειτουργία Κυριακάτικων Αγορών και Λαϊκών Αγορών.

 • 2 Ιουνίου 2020, 08:54 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Ισχύει και εδώ το σχόλιο μου κάτω από το άρθρο 3