Άρθρο 7 Αποσπάσεις προσωπικού

1. Δύναται να αποσπώνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α με κοινή απόφαση των αρμοδίων για θέματα προσωπικού οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής αντίστοιχα, με διετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με όμοιο τρόπο για δύο (2) ακόμα έτη, υπάλληλοι των κάτωθι υπηρεσιών:
α) Δέκα (10) υπάλληλοι ή προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.
β) Δύο (2) υπάλληλοι ή προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας του Λιμενικού Σώματος.
γ) Ένας (1) υπάλληλος του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
δ) Ένας (1) υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
2. Οι ως άνω υπάλληλοι τοποθετούνται στη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου της ΔΙ.Μ.Ε.Α..

  • 3 Ιουνίου 2020, 09:41 | ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

    Διόρθωση στην παράγραφο γ’ αφού το ΣΔΟΕ έχει συγχωνευθεί :
    γ)Ένας (1) υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής