Άρθρο 14 Κατανομή οργανικών θέσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Η κατανομή των θέσεων προσωπικού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και η τοποθέτηση των υπαλλήλων της, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Ο ελάχιστος αριθμός οργανικών θέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατανέμονται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α είναι πενήντα (50).
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να τροποποιείται ο ελάχιστος αριθμός των οργανικών θέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αναφέρονται στην παρ. 1.

 • 8 Ιουνίου 2020, 22:59 | Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Εφόσον σε άλλο άρθρο αναφέρεται ότι θα γίνουν αποσπάσεις από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, προς τι οι 50 οργανικές θέσεις στο Υπ. Ανάπτυξης; Πώς θα στελεχωθούν; Ποιοι θα φύγουν από τις υπηρεσίες τους και πόσες υπηρεσίες θα «κλείσουν», ώστε να λειτουργήσουν οι 50 αυτές νέες θέσεις;
  Ή μήπως θα γίνουν νέες προσλήψεις;
  Υπάρχει προσωπικό στο Υπ. Εμπορίου που κάνει ελέγχους και διενεργεί και το διοικητικό έργο. Μαζί με τους αποσπασμένους από τις άλλες υπηρεσίες, μπορεί να σχηματιστεί μια υπηρεσία που μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα, χωρίς να κινδυνεύσουν υπάρχουσες δομές, που θα θέσουν σε κίνδυνο την αγορά.
  50 οργανικές θέσεις είναι πράγματι πολλές για να στελεχώσουν 4 Τμήματα αυτών των 2 Διευθύνσεων: αυτό σημαίνει ότι καθεμία Διεύθυνση από τις 2 της ΔΙΜΕΑ θα έχει 25 οργανικές θέσεις! Δηλαδή, κάθε Τμήμα θα έχει 12-13 υπαλλήλους; Είναι πολλές οι οργανικές αυτές θέσεις ανά Τμήμα, δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσες, τα αντικείμενα των διευθύνσεων δεν δικαιολογούν τόσα πολλά.
  Μην «αποψιλώνετε» άλλες υπηρεσίες, που κατέχουν σημαντικές αρμοδιότητες και υπηρετούν την αγορά, για το παρεμπόριο (ηλεκτρονικό ή μη), το οποίο μπορεί να ρυθμίζεται αποτελεσματικά με πολύ λιγότερα από 12 άτομα ανά Τμήμα – αρκεί να επιλεγούν οι σωστοί υπάλληλοι με τις σωστές ικανότητες και όχι να βολεύονται «τα δικά μας παιδιά»!