Άρθρο 24 Αρμοδιότητα ΤΕΕ για τη διενέργεια πιστοποιήσεων

Στο άρθρο 4 του π.δ. 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α’ 430), η παρ. 5 αναριθμείται σε παρ. 6 και προστίθεται νέα παρ. 5, ως εξής:
«5. Το ΤΕΕ δύναται να προβαίνει σε πιστοποίηση προσώπων σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τη διαδικασία διαπίστευσης, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του σκοπού του.».

 • Παρατηρήσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. επί του άρθρου 24 του σχεδίου νόμου «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία»

  Η ανωτέρω διάταξη εκφεύγει των σκοπών του ΤΕΕ και του προσδίδει τα χαρακτηριστικά Φορέα Πιστοποίησης ανταγωνιστικού προς τους υπόλοιπους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
  Επίσης η διάταξη αυτή έρχεται σε άμεση αντίθεση με την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία, με την οποία, προβλέπεται, προκειμένου να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα του φορέα, ο οποίος, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, θα αναλάμβανε και την πιστοποίηση προσώπων, η συμμετοχή και άλλων φορέων και Εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων και όχι από μόνο του το ΤΕΕ, όπως μη σύννομα επιχειρείται με την εν λόγω διάταξη.
  Υπενθυμίζουμε ότι ο σχετικός νόμος, με τον οποίο διασφαλίζονται οι απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και κανονισμών διαπίστευσης, είχε ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων (και από τον σημερινό Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνη Γεωργιάδη). Το ΤΕΕ με την υφιστάμενη μορφή και λειτουργία του ως ΝΠΔΔ-επαγγελματικός και συνδικαλιστικός φορέας διπλωματούχων μηχανικών δεν θα μπορούσε να πληροί τα κριτήρια της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας για να αναλάβει από μόνο του αυτό το ρόλο. Επισημαίνουμε ότι κατά την συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή οι ομοσπονδίες τεχνικών επαγγελμάτων είχαν παρέμβει και εκφράσει την αντίθεση τους στην προσπάθεια του ΤΕΕ να αναλάβει από μόνο του την πιστοποίηση όλων των τεχνικών!
  Η προτεινόμενη, εξάλλου, διάταξη περιλαμβάνεται αυθαίρετα στο νομοσχέδιο δεδομένου ότι δεν έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με τους υπόλοιπους φορείς των τεχνικών επαγγελμάτων, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν λόγο στην διαδικασία και όχι να παραγκωνίζονται. Από πότε το ΤΕΕ έγινε εκφραστής του συνόλου του τεχνικού κόσμου;
  Αληθεύει ότι το ΤΕΕ υπέβαλε αίτηση στο ΕΣΥΔ για διαπίστευση δικού του Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων, η οποία απορρίφθηκε; Εάν αληθεύει, μήπως το ΤΕΕ επιχειρεί, μέσω του άρθρου 24 του νομοσχεδίου, να μπορεί να προβαίνει σε πιστοποίηση;
  Σε σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕ αναφέρεται ότι «ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία του νέου πλαισίου διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων συνολικά». Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι με την συγκεκριμένη ρύθμιση, το ΤΕΕ επιχειρεί να ελέγξει το σύνολο της αγοράς τεχνικών υπηρεσιών με εξοβελισμό του τεχνικού κόσμου. Επιχειρεί δηλαδή, να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην συγκεκριμένη αγορά, αφού αυτό το ίδιο θα είναι σε θέση να δημιουργεί την ζήτηση (μέσω του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης) και να ελέγχει την προσφορά πιστοποιήσεων. Με τον τρόπο όμως αυτό, το ΤΕΕ θα στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και συνεπακόλουθα, θα προκαλέσει την αγανάκτηση του τεχνικού κόσμου.
  Ως πότε η Πολιτεία θα μεριμνά για την εξασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας του ΤΕΕ, το οποίο κάνοντας κατάχρηση της ιδιότητάς του, ως ΝΠΔΔ, καθώς και των σχέσεων του με τον κρατικό μηχανισμό, είναι βέβαιο ότι θα επιβάλει στην αγορά τεχνικών υπηρεσιών τους όρους που εξυπηρετούν τα στενά επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του;
  Υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανατεθεί απευθείας στο ΤΕΕ η διαχείριση, έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πλειάδας ψηφιακών υπηρεσιών και Μητρώων του Κράτους, μετατρέποντας το ουσιαστικά σε κερδοσκοπική επιχείρηση, η οποία νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό αλλοιώνοντας παράλληλα και τους σκοπούς του.
  Όπως επισημαίνεται και σε δημοσιεύματα του τύπου (https://www.euro2day.gr/chameleon/article-blog-chameleon/2025956/ta-erga-pshfiopoihshs-poy-diekdikei-to-tee-fernoyn.html), η πρακτική αυτή έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες επισημαίνουν πως το TEE ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει πολλές από τις υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί και για το λόγο αυτό θα αναθέσει την ολοκλήρωση τους σε τρίτους
  Το να αναγκαστούν οι εταιρείες αυτές να «περάσουν από το ΤΕΕ» καταστρατηγεί κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού, αλλά επιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους, καθώς αν αυτές οι υπηρεσίες είχαν ανατεθεί, μέσω διαγωνισμών, απευθείας σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα είναι βέβαιο ότι θα κόστιζαν λιγότερο, αφού τώρα θα υπάρχει και η «προμήθεια» του ΤΕΕ.
  Την ώρα που στελέχη της κυβέρνησης και της κυβερνώσας παράταξης διατείνονται ότι για τη διάθεση των χρημάτων του «ευρωπαϊκού σχεδίου Μάρσαλ» θα αποφευχθούν πρακτικές του παρελθόντος, η εν λόγω διάταξη αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, από το να ακολουθήσει τις ίδιες πρακτικές του παρελθόντος στις οποίες, εν πολλοίς, οφείλεται η σημερινή κατάσταση της χώρας.
  Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η ρύθμιση είναι μη σύννομη και θα πρέπει να αποσυρθεί.
  Επίσης, καλούμε τον εποπτεύοντα το ΤΕΕ, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών καθώς και τους συναρμόδιους Υπουργούς να εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Παρατηρήσεις της ΕΕΤΕΜ επί του άρθρου 24 του σχεδίου νόμου «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία»

  Η ανωτέρω διάταξη εκφεύγει των σκοπών του ΤΕΕ και του προσδίδει τα χαρακτηριστικά Φορέα Πιστοποίησης ανταγωνιστικού προς τους υπόλοιπους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
  Επίσης η διάταξη αυτή έρχεται σε άμεση αντίθεση με την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία, με την οποία, προβλέπεται, προκειμένου να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα του φορέα, ο οποίος, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, θα αναλάμβανε και την πιστοποίηση προσώπων, η συμμετοχή και άλλων φορέων και Εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων και όχι από μόνο του το ΤΕΕ, όπως μη σύννομα επιχειρείται με την εν λόγω διάταξη.
  Υπενθυμίζουμε ότι ο σχετικός νόμος, με τον οποίο διασφαλίζονται οι απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και κανονισμών διαπίστευσης, είχε ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων (και από τον σημερινό Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνη Γεωργιάδη). Το ΤΕΕ με την υφιστάμενη μορφή και λειτουργία του ως ΝΠΔΔ-επαγγελματικός και συνδικαλιστικός φορέας διπλωματούχων μηχανικών δεν θα μπορούσε να πληροί τα κριτήρια της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας για να αναλάβει από μόνο του αυτό το ρόλο. Επισημαίνουμε ότι κατά την συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή οι ομοσπονδίες τεχνικών επαγγελμάτων είχαν παρέμβει και εκφράσει την αντίθεση τους στην προσπάθεια του ΤΕΕ να αναλάβει από μόνο του την πιστοποίηση όλων των τεχνικών!
  Η προτεινόμενη, εξάλλου, διάταξη περιλαμβάνεται αυθαίρετα στο νομοσχέδιο δεδομένου ότι δεν έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με τους υπόλοιπους φορείς των τεχνικών επαγγελμάτων, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν λόγο στην διαδικασία και όχι να παραγκωνίζονται. Από πότε το ΤΕΕ έγινε εκφραστής του συνόλου του τεχνικού κόσμου;
  Αληθεύει ότι το ΤΕΕ υπέβαλε αίτηση στο ΕΣΥΔ για διαπίστευση δικού του Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων, η οποία απορρίφθηκε; Εάν αληθεύει, μήπως το ΤΕΕ επιχειρεί, μέσω του άρθρου 24 του νομοσχεδίου, να μπορεί να προβαίνει σε πιστοποίηση;
  Σε σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕ αναφέρεται ότι «ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία του νέου πλαισίου διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων συνολικά». Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι με την συγκεκριμένη ρύθμιση, το ΤΕΕ επιχειρεί να ελέγξει το σύνολο της αγοράς τεχνικών υπηρεσιών με εξοβελισμό του τεχνικού κόσμου. Επιχειρεί δηλαδή, να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην συγκεκριμένη αγορά, αφού αυτό το ίδιο θα είναι σε θέση να δημιουργεί την ζήτηση (μέσω του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης) και να ελέγχει την προσφορά πιστοποιήσεων. Με τον τρόπο όμως αυτό, το ΤΕΕ θα στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και συνεπακόλουθα, θα προκαλέσει την αγανάκτηση του τεχνικού κόσμου.
  Ως πότε η Πολιτεία θα μεριμνά για την εξασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας του ΤΕΕ, το οποίο κάνοντας κατάχρηση της ιδιότητάς του, ως ΝΠΔΔ, καθώς και των σχέσεων του με τον κρατικό μηχανισμό, είναι βέβαιο ότι θα επιβάλει στην αγορά τεχνικών υπηρεσιών τους όρους που εξυπηρετούν τα στενά επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του;
  Υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανατεθεί απευθείας στο ΤΕΕ η διαχείριση, έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πλειάδας ψηφιακών υπηρεσιών και Μητρώων του Κράτους, μετατρέποντας το ουσιαστικά σε κερδοσκοπική επιχείρηση, η οποία νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό αλλοιώνοντας παράλληλα και τους σκοπούς του.
  Όπως επισημαίνεται και σε δημοσιεύματα του τύπου (https://www.euro2day.gr/chameleon/article-blog-chameleon/2025956/ta-erga-pshfiopoihshs-poy-diekdikei-to-tee-fernoyn.html), η πρακτική αυτή έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες επισημαίνουν πως το TEE ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει πολλές από τις υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί και για το λόγο αυτό θα αναθέσει την ολοκλήρωση τους σε τρίτους
  Το να αναγκαστούν οι εταιρείες αυτές να «περάσουν από το ΤΕΕ» καταστρατηγεί κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού, αλλά επιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους, καθώς αν αυτές οι υπηρεσίες είχαν ανατεθεί, μέσω διαγωνισμών, απευθείας σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα είναι βέβαιο ότι θα κόστιζαν λιγότερο, αφού τώρα θα υπάρχει και η «προμήθεια» του ΤΕΕ.
  Την ώρα που στελέχη της κυβέρνησης και της κυβερνώσας παράταξης διατείνονται ότι για τη διάθεση των χρημάτων του «ευρωπαϊκού σχεδίου Μάρσαλ» θα αποφευχθούν πρακτικές του παρελθόντος, η εν λόγω διάταξη αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, από το να ακολουθήσει τις ίδιες πρακτικές του παρελθόντος στις οποίες, εν πολλοίς, οφείλεται η σημερινή κατάσταση της χώρας.
  Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η ρύθμιση είναι μη σύννομη και θα πρέπει να αποσυρθεί.
  Επίσης, καλούμε τον εποπτεύοντα το ΤΕΕ, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών καθώς και τους συναρμόδιους Υπουργούς να εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία.