Άρθρο 22: Παραρτήματα

Για να δείτε τα Παραρτήματα πατήστε εδώ

 

 • CORAL A.E. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
  1. Ορίζεται μεταξύ άλλων ότι :
  «Δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη για τον υπολογισμό των αποθεμάτων : ….
  β) οι ποσότητες που διατηρούνται : – στους πετρελαιαγωγούς …»
  Δεν υπάρχει κανείς τεχνικός ή άλλος λόγος να μην προσμετρώνται οι εν λόγω (πλήρως αντλήσιμες και αξιοποιήσιμες) ποσότητες στα αποθέματα ασφαλείας, συνεπώς το σχετικό εδάφιο πρέπει να απαλειφθεί.

  2. Μετά τον ορισμό των ποσοτήτων που λαμβάνονται υπ’ όψη για τον υπολογισμό των αποθεμάτων, ορίζεται ότι «Κατά τον υπολογισμό των αποθεμάτων γίνεται μείωση κατά 10% των ποσοτήτων των αποθεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων.».
  Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τύποις υπάρχει υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων 90 ημερών, αλλά ουσία 99, με το ανάλογο κόστος (χρηματοοικονομικό, διαχειριστικό και άλλο). Θεωρούμε ότι δεν υφίσταται κανένας λόγος προς τούτο και προτείνουμε την απάλειψη των δύο τελευταίων παραγράφων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.

 • 19 Οκτωβρίου 2012, 12:21 | BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΠ

  -Παράρτημα ΙΙ:
  α) Οι ποσότητες στα δεξαμενόπλοια που πλέουν σε Ελληνικές θάλασσες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό αποθεμάτων, δεδομένου ότι αυτές είναι εύκολα και μέσα σε λίγες ώρες προσβάσιμες από την Ελληνική στεριά.

  β)οι ποσότητες αποθεμάτων σε αγωγούς θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό αποθεμάτων, αφού είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμες.

  -Παράρτημα ΙΙΙ: οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να εφαρμόζουν το ίδιο χρονοδιάγραμμα αναφοράς και βάσης με το Υπουργείο.

 • 19 Οκτωβρίου 2012, 12:13 | ΕΛΙΝΟΙΛ

  Σχετικά με το παράρτημα ΙΙΙ, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να εφαρμόζουν το ίδιο χρονοδιάγραμμα αναφοράς και βάσης με το Υπουργείο.