Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Φίλες και φίλοι,
η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το προσχέδιο νόμου «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ)» ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας. Τα σχόλια και οι απόψεις σας, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ)

Δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα για διαβούλευση το προσχέδιο νόμου για την εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/119/ΕΚ.
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη, τροποποιείται η υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρα 12 και 13, ν. 3054/2002) και ενισχύεται η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο ανάπτυξης αποτελεσματικότερου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων, συμπληρωματικού του μηχανισμού κρίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).
Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή των πολιτών στην διαμόρφωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι σημαντική και προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή τους επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν πολίτες και φορείς τις παρατηρήσεις τους.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012.

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ
Ευάγγελος Λιβιεράτος