Άρθρο 61 Κατευθυνόμενες αγορές

 

Στο άρθρο 7 του ν. 4276/2014 προστίθεται παράγραφος 21, ως εξής:
«21. Απαγορεύεται η υπόδειξη καταστημάτων παντός τύπου στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδρομών ή περιηγήσεων από τουριστικά γραφεία, επί ποινή προστίμου εύρους από € 1.000 έως € 2.000, το οποίο επιβάλλεται τόσο στον υπεύθυνο του τουριστικού γραφείου όσο και στο πρόσωπο που προέβη στην εν λόγω πράξη. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης και κάθε επόμενης υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται. Με το ίδιο πρόστιμο τιμωρείται και η στάση σε μεμονωμένα και πάντοτε ίδια καταστήματα.».

  • 9 Μαρτίου 2020, 13:07 | ΒΛΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

    Πράγματι η πρόταση είναι προς την σωστή κατεύθυνση και μπαίνει ένα πλαίσιο.

  • 4 Μαρτίου 2020, 12:05 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

    Η πρόταση για τις κατευθυνόμενες αγορές, είναι προς την σωστή κατεύθυνση και αποτελούσε πάγιο αίτημα του Εμπορικού κόσμου της Αθήνας. Η μόνη παρατήρηση είναι ότι θα έπρεπε να προβλεφθεί και ποινή φυλάκισης, όπως προβλέπεται και στην Άγρα πελατών άρθρο 60