ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GLAMPING Άρθρο 50 Πιστοποίηση τουριστικών καταλυμάτων με Σήμα Glamping

 

1. Με τον όρο «glamping» νοείται η εμπειρία πολυτελούς διαμονής στη φύση, σε τουριστικά καταλύματα στην ύπαιθρο που ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου περιοχές και περιλαμβάνουν διαφοροποιημένους τύπους διαμονής σε δομές ήπια εναρμονισμένες στο φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική και παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών.
2. Θεσπίζεται Σήμα Glamping, το οποίο αποτελεί σήμα πιστοποίησης πενταετούς διάρκειας, με ειδικό λογότυπο και χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού στις επιχειρήσεις των υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), ήτοι στα ξενοδοχεία και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια και τις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, κατά τα κατωτέρω.
3. Ποιοτικά κριτήρια glamping:
α) διαμονή σε άρτια και ποιοτικά εξοπλισμένα διαφόρων τύπων και μεγεθών κατασκηνωτικά μέσα ή ημιμόνιμες δομές υψηλής αισθητικής σε κελύφη ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που δύνανται να συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται ή να μεταφέρονται, όπως ενδεικτικά θολωτές δομές (domes), γιούρτες (yurts), πασαλοκαλύβες,
β) εναρμόνιση των κατασκηνωτικών μέσων και ημιμόνιμων δομών με το φυσικό περιβάλλον με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση σε αυτό,
γ) χρήση υλικών στο σύνολο της εγκατάστασης φιλικών προς το φυσικό περιβάλλον,
δ) προώθηση δραστηριοτήτων θεματικού τουρισμού – ειδικών μορφών τουρισμού, όπως περιγράφονται στο ν. 4582/2018 (Α΄ 208).

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:04 | Nikos Lytras

  Προς άρση παρερμηνειών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι :
  Α) θα μπορεί το σήμα glamping να αποδίδεται και σε εν λειτουργία (ήδη υφιστάμενα) τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία ή camping) και
  Β) θα μπορεί τα glamping units (yurts, tents, huts κλπ) να συνδυάζονται με τους υπόλοιπους τύπους διαμονής (δωμάτια – για ξενοδοχεία, ή σκηνές -για camping)

  προτείνεται η αναδιατύπωση της πρώτης παραγράφου ως εξής:

  Με τον όρο «glamping» νοείται η εμπειρία πολυτελούς διαμονής στη φύση, σε τουριστικά καταλύματα ευρισκόμενα στην ύπαιθρο σε εκτός σχεδίου περιοχές τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαφοροποιημένους τύπους διαμονής σε δομές ήπια εναρμονισμένες στο φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική και παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

 • Αγροξενία, φορέας των επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων, που συστήθηκε μετά την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τον Αγροτουρισμό με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 12528/2018 και τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα με τις ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 543/34450/2007 και υπ’ αριθμ. 310/85788/2018, έχει θέσει ως βασικό στόχο της:
  •Την ενίσχυση και ανάπτυξη δικτύου προβολής και προώθησης των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, στο πρότυπο χωρών με εμπειρία χρόνων όπως Ιταλία, Αυστρία κ.α.
  Για μας ο τουρισμός υπαίθρου, ο αγροτουρισμός και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό με τη συνέργεια και συνεργασία πολλών μικρών διαφορετικών επιχειρήσεων στην ύπαιθρο που όλες μαζί δημιουργούν μια ενότητα, ένα προϊόν, και προβάλλουν ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Είναι η ήπια εναλλακτική μορφή βιώσιμης ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, που έχει ως στόχο:
  • Να γνωρίσει ο επισκέπτης τον αγροτικό χώρο, τα πολιτισμικά στοιχεία και τοα αυθεντικά χαρακτηριστικά του, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
  • Να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με την φύση καθώς και με τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχει, να ψυχαγωγηθεί και να νοιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης, της πληροφόρησης και της ανακάλυψης.
  • Να κινητοποιήσει τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.
  Διαπιστώσαμε από την Eurogites (ευρωπαϊκή ομοσπονδία τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού) ότι τέτοια μοντέλα καταλυμάτων έχουν αναπτυχτεί αρκετά χρόνια τώρα σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής με μεγάλη επιτυχία
  Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει η ανάπτυξη τέτοιων τύπων κατασκευών να έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα στην Ελλάδα

  Με εκτίμηση

  Νικόλαος Φραντζεσκάκης
  -Πρόεδρος Αγροξενίας
  -Αντιπρόεδρος ΔΙΣΠΑ

  Βάμος, Χανιά, Κρήτη ΤΚ 73008
  T: +30 6936 500 670
  http://www.agroxenia.org
  E: info@agroxenia.org

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:09 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Η παράγραφος 2β΄του άρθρου 50 του Σχέδιου Νόμου δεν είναι συμβατή με την έννοια των τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2α΄ του ιδίου Νόμου. Η έννοια του clamping είναι συμβατή μόνον με την μορφή Οργανωμένης Τουριστικής Κατασκήνωσης (Camping) και όχι με ξενοδοχεία, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την έννοια και τον προορισμό του CAMPING.
  Θα πρέπει να απαλειφθεί η παρ. 2β΄ του άρθρου 50 και να περιορισθεί η έννοια του Clamping μόνον στο Camping.-

  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΜΔΣΘ 652)
  ΤΗΛ. – FAX: 2310/223-119
  Κιν: 6944270464
  e-mail: asiroplaw@yahoo.gr

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:48 | Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Hellascert

  Η παράγραφος 2 να διαμορφωθεί ως εξής:

  Θεσπίζεται Σήμα Glamping, το οποίο αποτελεί σήμα πιστοποίησης πενταετούς διάρκειας με τουλάχιστον έναν έλεγχο επιτήρησης από διαπιστευμένους και αναγνωρισμένους φορείς ανά τριετία, με ειδικό λογότυπο και χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού στις επιχειρήσεις των της υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), ήτοι στα ξενοδοχεία και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια και τις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, κατά τα κατωτέρω. Το Σήμα Glamping δύναται να χορηγηθεί και σε ξενοδοχεία που έχουν ενοποιηθεί λειτουργικά με οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος (υπό την προϋπόθεση ότι η ΟΤΚ διαθέτει εν ισχύ Σήμα Glamping)

  Προτείνεται να γίνει αναφορά στον τρόπο χειρισμού των ημιμόνιμων δομών και συσχέτιση με πολεοδομική αδειοδότησή τους π.χ. να ελέγχονται – καταγράφονται ως θέσεις στην δυναμικότητα

  Προτείνεται, για τη θωράκιση της ποιότητας και αξιοπιστίας του τουριστικού μας προϊόντος, να θεσπιστούν έλεγχοι επιτήρησης και στη διαδικασία για την απόκτηση Πιστοποιητικού Κατάταξης σε Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα και Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:49 | Νικολαΐδη Κατερίνα

  Το clamping δεν πρέπει να επιτρέπεται σε ξενοδοχειακές δομές που δεν έχουν την υποδομή να προσφέρουν τις παροχές που προσφέρει ένα camping (επαφή με τη φύση, ιδιωτικότητα, ησυχία και το αίσθημα ελευθερίας)

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:12 | Νικολαΐδης Δημήτρης

  Προκειμένου να προσφέρει ένα ξενοδοχείο την υπηρεσία glamping θα πρέπει να εξασφαλίζει ανώτερες κατασκηνωτικές δομές, σε άνεση, παροχές και αισθητική, το οποίο προϋποθέτει ειδικά διαμορφωμένους υπαίθριους χώρους και άμεση πρόσβαση στη φύση με σεβασμό στο περιβάλλον.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:04 | Ευγενία Καπινιάρη

  Το clamping προϋποθέτει μεγάλη έκταση με προδιαγραφές υπαιθρίων καταλυμάτων και σεβασμό προς το περιβάλλον, δηλαδή υποδομές camping.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:52 | Νικόλαος Εξαρχέας

  Ο ορισμός δεν προσδιορίζει την έννοια του Glamping είναι ασαφής και μη αναγνωρίσιμος.
  Το Glamping προσφέρεται από υπαίθρια καταλύματα δηλαδή από Camping γιατί αυτά διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές.
  Σε κανένα άρθρο δεν αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούνται.
  Ξενοδοχείο και Glamping μπορεί να συνυπάρξει σε μεγάλα γήπεδα πάνω από 50-70 στρέμματα και υπό την προϋπόθεση ότι θα διαχωρίζονται
  οπτικά ,θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές για κάθε κατάλυμα ( ξενοδοχείο , camping) και θα αδειοδοτούνται ξεχωριστά.

 • Διαφωνούμε με την ασάφεια του ορισμού και την έλλειψη εξειδικευμένων
  ρυθμίσεων για τα ξενοδοχεία αναφορικά με τη καταλληλότητα και την
  έκταση του γηπέδου. Τις υποχρεωτικές τεχνικές υποδομές, τις
  ασφαλιστικές δικλείδες για το περιβάλλον τις δυναμικότητες και την
  ασφάλεια των πελατών.

 • 9 Μαρτίου 2020, 10:31 | Παύλος

  Το Glamping μπορεί να γίνει σε ξενοδοχεία που έχουν το κατάλληλο γήπεδο μεγάλης έκτασης και μπορούν να διαχωρίσουν την υπαίθρια διαμονή από την διαμονή σε κτήρια.

 • 9 Μαρτίου 2020, 10:40 | Γιάννης Λιακόπουλος

  Η εκδοχή που εισάγετε στο νόμο είναι διαφορετική από αυτήν που ισχύει στην Ευρώπη. Το Glamping δημιουργείται σε κάμπινγκ που είναι υπαίθριο κατάλυμα και διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές. Η δημιουργία του από ξενοδοχεία συναντάται μόνο συνδυαστικά σε περίπτωση θερέτρων και σε μεγάλες εκτάσεις.

 • 9 Μαρτίου 2020, 08:58 | ΟΛΓΑ ΛΥΚΟΥ

  Ο όρος «glamping» αφορά πολύ συγκεκριμένα τα camping, καθώς έχει δημιουργηθεί από δύο έννοιες «glamorous» και «camping» και αφορά διαμονή πελατών σε πολυτελή κατασκηνωτικά μέσα σε οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, πληρώντας πολύ συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές τουλάχιστον στο εξωτερικό. Το συγκεκριμένο άρθρο συνδέεται με το άρθρο 33 του παρόντος και θα πρέπει να διασφαλιστεί οτι η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας σε συνδυασμό με ένα ξενοδοχείο θα πρέπει τουλάχιστον να είναι 50 στρέμματα. Δεν ορίζονται οι τεχνικές και οι λειτουργικές προδιαγραφές για την δημιουργία μιας τέτοιας τουριστικής μονάδας είτε σε συνδυασμό με ξενοδοχείο είτε μόνο glamping δημιουργώντας έτσι ένα πολύ ασαφές πλαίσιο σε σχέση με την αδειοδότηση της.

 • 8 Μαρτίου 2020, 22:41 | Αγγελική

  Άρθρο 50:Για να κάνουν Glamping τα ξενοδοχεία πρέπει να διαθέτουν μεγάλη έκταση με υποδομές και εγκαταστάσεις Camping.Δυστυχώς ο νομοθέτης ασχολείται με τα πολυτελή κατασηνωτικά μέσακαι αμελεί συστηματικά να ασχοληθεί με θέματα υποδομών, ασφαλή διαμονή και προστασία του περιβάλλοντος

 • 8 Μαρτίου 2020, 20:41 | ΣΠΥΡΟΣ ΦΑΪΤΑΣ

  Άρθρο 50 Παραποιείται η έννοια του Glamping δεδομένου ότι αποτελεί τύπο διαμονής στη φύση που προσφέρεται από Camping.
  Δεν διευκρινίζεται με ποιο τρόπο θα αναπτυχθεί το Glamping από τα ξενοδοχεία,
  σε ποιους χώρους και βάσει ποιών τεχνικών προδιαγραφών αφού δεν είναι υπαίθρια καταλύματα.
  Δεν γίνεται καθόλου αναφορά σε τεχνικές προδιαγραφές.

 • 7 Μαρτίου 2020, 06:47 | ΔΙΣΠΑ

  Το δίκτυο πολυλειτουργικών αγροκτημάτων ΔΙΣΠΑ είναι ένα πανελλαδικό δίκτυο αγροκτημάτων βάση του νόμου 4235/14 του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων όπου στις δραστηριότητες τις οποίες καλύπτει μέσα στα αγροκτήματα ανά την Ελλάδα περιλαμβάνει εκτός τον άλλον παροχών και διαμονή . Από την εμπειρία των μελών των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων προοπτική ότι το σύνολο σχεδόν των πελατών μας είναι εκτός από υψηλό μορφωτικό επίπεδο και υψηλό οικονομικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών που έχουν σχέση με την διαμονή και φιλοξενία που ως έννοια σε όλο τον κόσμο βασίζεται στη φιλοσοφία του αγροτουρισμού.
  Στα αγροκτήματά μας περιλαμβάνονται τουριστικές υποδομές φιλοξενίας απλών κατασκευών όπως τα παραπάνω του σχεδίου νόμου στα οποία παρέχουμε διαμονή. Παρακαλούμε το νομοσχέδιο να περιλαμβάνει και τον φορέα των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Στάμος Σ. Βασίλης Γραμματέας ΔΙΣΠΑ δικτύου πολ. αγροκτημάτων.τηλ.6906976162

 • 4 Μαρτίου 2020, 12:13 | Σωτήρης Μαρίνης

  Στο άρθρο 2 (Θεσπίζεται Σήμα Glamping, το οποίο αποτελεί σήμα πιστοποίησης πενταετούς διάρκειας, με ειδικό λογότυπο και χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού στις επιχειρήσεις των υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), ήτοι στα ξενοδοχεία και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια και τις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, κατά τα κατωτέρω)
  να προστεθούν και τα ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΑΓΡΟΚΤΉΜΑΤΑ, ΚΥΑ 543/34450/17, τα οποία αποτελούν τη βάση ειδικών μορφών τουρισμού.

 • Στην παρ. 3 να προστεθεί εδάφιο ε) ως ακολούθως:
  «3. Ποιοτικά κριτήρια glamping:
  α) διαμονή σε άρτια και ποιοτικά εξοπλισμένα διαφόρων τύπων και μεγεθών κατασκηνωτικά μέσα ή ημιμόνιμες δομές υψηλής αισθητικής σε κελύφη ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που δύνανται να συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται ή να μεταφέρονται, όπως ενδεικτικά θολωτές δομές (domes), γιούρτες (yurts), πασαλοκαλύβες,
  β) εναρμόνιση των κατασκηνωτικών μέσων και ημιμόνιμων δομών με το φυσικό περιβάλλον με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση σε αυτό,
  γ) χρήση υλικών στο σύνολο της εγκατάστασης φιλικών προς το φυσικό περιβάλλον,
  δ) προώθηση δραστηριοτήτων θεματικού τουρισμού –ειδικών μορφών τουρισμού, όπως περιγράφονται στο ν.4582/2018 (Α’208).
  ε) διασφάλιση προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία».