Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού

 

1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι εξής:
α) Εισηγείται την εθνική στρατηγική ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού, με βάση τα είδη καταδυτικού τουρισμού που κρίνει ότι πρέπει να προωθηθούν, ανάλογα με τις δεδομένες τρέχουσες κοινωνικές, οικονομικές ή άλλες συνθήκες.
β) Ενημερώνει και συμβουλεύει τον Υπουργό Τουρισμού για τις ενδεδειγμένες σχετικές ρυθμίσεις και δράσεις στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού.
γ) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού ή και άλλων Υπουργείων για την επίτευξη της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού.
δ) Συνεργάζεται με τις Περιφέρειες για τη διαμόρφωση κατάλληλων δράσεων για την υλοποίηση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού και τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Καταδυτικών Αξιοθεάτων.
ε) Συνεργάζεται με τους σχετικούς επαγγελματικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς.
στ) Συνεργάζεται με ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης για τη δημιουργία και ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης σε θέματα θαλάσσιου και ιδίως καταδυτικού τουρισμού.
ζ) Συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών και με ευρωπαϊκούς ή και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή δεδομένων και καλών πρακτικών, την υλοποίηση προγραμμάτων και τη διοργάνωση κοινών ενημερωτικών δράσεων.
η) Προτείνει και πραγματοποιεί δράσεις για την προβολή του ελληνικού καταδυτικού τουρισμού, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τα αντίστοιχα Γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού.
θ) Παρακολουθεί την πορεία της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού και εισηγείται βελτιωτικές παρεμβάσεις.
ι) Συλλέγει στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη λειτουργία, την κατάσταση και ιδίως τους επισκέπτες των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και των καταδυτικών πάρκων της Χώρας προς παρακολούθηση και αξιολόγηση εκάστου καταδυτικού αξιοθεάτου και προς έναν γενικότερο σχεδιασμό για τα ζητήματα καταδυτικού τουρισμού.
ια) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προστασία του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος στις περιοχές ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού.
2. Το Συμβούλιο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς διαχείρισης των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και των καταδυτικών πάρκων διευκολύνουν την ακώλυτη πρόσβασή του σε αρχεία και βάσεις δεδομένων και συμβάλλουν, με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών, μετά από αίτηση, και με κάθε νόμιμη επιφύλαξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 • 28 Φεβρουαρίου 2020, 17:25 | Chris

  Διαβάζω με μεγάλη έκπληξη και απορία αυτά που αναφέρει ο συντάξας την πρόταση του ΣΥ.ΚΑ.Κ.ΕΛ…
  Όπως θα γνωρίζετε ο ΣΥΚΑΚΕΛ είναι ένας νεοσυσταθής σύλλογος που δημιουργήθηκε κάτι λιγότερο από ένα χρόνο πριν.
  Ουδείς σύλλογος απ όσο γνωρίζεται και εσείς ,έχει εξουσιοδότηση (πλην αυτής των μελών του) να μιλά εξ ονόματος όλης της καταδυτικής αγοράς,ούτε και να αξιώνει μετ επιτάσεως να αντιπροσωπεύει, αυτός και ουδείς άλλος, αποκλειστικά και εξ οφίτσιο,ολόκληρη την καταδυτική αγορά,(από που και ως που δηλαδή…).
  Επίσης σε καμιά περίπτωση δεν προκύπτει από πουθενά ότι είναι Ο επίσημος φορέας, αφού ούτε είναι ένας οργανισμός που εκπροσωπεί άλλες μικρότερες οργανώσεις ή οργανισμούς, αλλά ούτε είναι και ο μοναδικός σύλλογος/σύνδεσμος.
  Εκτός και εάν μιλάμε για αυτοχρισθέντες ως «επίσημους».
  Αυτή η αυθαίρετη αξίωση-φράση…ελπίζω να έγινε εκ παραδρομής άντε και ενθουσιασμού και όχι εκ του πονηρού ως μια προσπάθεια μονοπώλησης- χειραγώγησης ή και δημιουργίας εντυπώσεων.
  Το νομοσχέδιο στο συγκεκριμένο άρθρο τέτοιες πρακτικές πιστεύω θέλει να εξαλείψει. Φτάνουν τα πισωγυρίσματα.
  Σε κάθε περίπτωση επειδή υπάρχουν και άλλα σωμάτια/σύλλογοι πχ η Ελληνική Ομοσπονδία Ε.Ο.Υ.Δ.Α που κατ αντιστοιχία και τεκμαίρεται και δικαιούται επίσης να εκπροσωπηθεί στο Συμβούλιο,μέσω δικού της εκπροσώπου, πού και νόμιμη είναι αλλά και ιστορικά κατά πολύ αρχαιότερη (έτος ιδρύσεως 1952) από το προαναφερθέν νεοσυσταθέντα «σύνδεσμο», και εκπροσωπεί ένα αρκετά μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της καταδυτικής αγοράς.
  Επειδή υπάρχουν και οι ερασιτέχνες με πολλούς συλλόγους που δικαίως ζητούν και αυτοί να συμμετέχουν αφού αυτοί ΟΝΤΩΣ αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι της (τουλάχιστο της Ελληνικής) αγοράς
  Επειδή σε κάθε περίπτωση γίνονται αυτή την στιγμή ενέργειες δημιουργίας ενός νέου Πανελλήνιου συλλόγου Παρόχων Υπηρεσιών Κατάδυσης, για αυτό ζητάμε να προβλεφθεί θέση τόσο για εμάς όσο και για όλους όσους συλλόγους ,συνδέσμους στο Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού.
  Σε διαφορετική περίπτωση ορθό είναι να παραμείνει ως έχει το άρθρο 4 ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια αδικαιολόγητως ιδιαίτερης και προνομιακής μεταχείρισης σε κάποιους εξ ημών.
  Εν πάση περιπτώσει ας επιλέγει ο εκάστοτε Υπουργός (με ότι αυτό συνεπάγεται) τον πάροχο που καλύτερα πιστεύει ότι μπορεί να λειτουργεί ως ενδιάμεσος του υπουργείου και του κλάδου καί που έτσι θά εξυπηρετήσει τα ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού, καθώς και τη μέριμνα για την προώθηση και προβολή των αξιοθέατων καταδυτικού τουρισμού της Χώρας υπό το πρίσμα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τον καταδυτικό τουρισμό.
  Σας ευχαριστώ και ζητώ εκ των προτέρων συγνώμη αν στεναχώρησα κάποιους με τα όσα αναφέρω/προτείνω.
  Καλή δύναμη στο έργο σας και αυτό όλων των συνεργατών σας.