Άρθρο 52 Πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping και φορείς πιστοποίησης

 

1. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) αναπτύσσει πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping που περιλαμβάνει επιπρόσθετες λειτουργικές προδιαγραφές από τις κατά περίπτωση ισχύουσες, βάσει των οποίων διαπιστεύονται οι φορείς πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τη διενέργεια ελέγχων στα τουριστικά καταλύματα. Οι λειτουργικές προδιαγραφές glamping, όπως αυτές εκπονούνται από το ΞΕΕ, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
2. Το ΞΕΕ εξουσιοδοτεί τους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για τη διενέργεια ελέγχων στα τουριστικά καταλύματα και καταρτίζει κατάλογο εξουσιοδοτημένων προς τούτο φορέων.
3. Το Υπουργείο Τουρισμού και το ΞΕΕ υποχρεούνται να διατηρούν αναρτημένο στις επίσημες ιστοσελίδες τους επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των διαπιστευμένων φορέων για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα τουριστικά καταλύματα, προκειμένου να χορηγηθεί Σήμα Glamping.

 • Σχετικά με τις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, που όπως αναφέρεται:
  αυτές εκπονούνται από το ΞΕΕ, και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού
  1. Δεν διευκρινίζεται αν εκπονούνται ήδη από το ΞΕΕ ή όχι και πότε θα εκπονηθούν.

  2. Δεν αναφέρεται αν θα εκπονηθούν και νέες Τεχνικές Προδιαγραφές πέρα από τις λειτουργικές προδιαγραφές ή αν υποχρεωτικά θα τηρούνται οι προδιαγραφές της Απόφασης με Αρ.14129/2015 – ΦΕΚ 1476Β/17.07.2015 «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων»

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Ο ορισμός των glamping και η διεθνής πρακτική σύμφωνα με τα νέα πρότυπα περιλαμβάνει και την έννοια των “Glamping Retreats” για θεματικές διακοπές που είναι συνήθως μικρής δυναμικότητας μονάδες που φιλοξενούν ομάδες περιορισμένου αριθμού ατόμων (συνήθως 20-40 άτομα).

  Οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για τις Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις, αναφέρονται σε άλλα μεγέθη πληθυσμού σύμφωνα με τα παλιά ισχύοντα πρότυπα (συνήθως 100 – 300 άτομα) και σε άλλου είδους προσφερόμενες υπηρεσίες και άλλου τύπου χώρους διαμονής (ίδια κατασκηνωτικά και μεταφορικά μέσα, όπως συρόμενα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, σκηνές, τροχοσκηνές ή σκηνές επί της οροφής οχημάτων, τουριστικά λεωφορεία διαμορφωμένα με κοιτώνες (hotel bus) και τουριστικά λεωφορεία με συρόμενα οχήματα διαμορφωμένα με κοιτώνες (rotel hotel)),
  Πρέπει να αναθεωρηθούν κυρίως:
  • ως προς τις απαιτήσεις για τις ελάχιστες υποχρεωτικές διαστάσεις που ορίζονται με τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας του γηπέδου για την ανέγερση οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης, με τις διαστάσεις δρόμων προσπέλασης κλπ. και να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.
  • ως προς τα ελάχιστα εμβαδά των υποχρεωτικών κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς οι νέοι τύποι χώρων διαμονής εμπεριέχουν συνήθως τους απαραίτητους για την εξυπηρέτηση των διαμενόντων υγρούς χώρους.
  Με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται απαραίτητα όλες οι ισχύουσες προδιαγραφές του ΝΟΚ, του Κτιριοδομικού Κανονισμού, του Κανονισμού Πυροπροστασίας, θα υπάρχει διασφάλιση προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ κλπ.
  Οι λειτουργικές προδιαγραφές, τα στάνταρτ για προαιρετικούς κοινόχρηστους χώρους (κτιριακούς ή μη), για τον εξοπλισμό, τις υπηρεσίες, τις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κλπ. μπορούν και να αντιστοιχούν σε αυτές των κλασσικών Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (κάμπινγκ)

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:43 | Νικόλαος Εξαρχέας

  Τα επιμελητήρια δεν έχουν αρμοδιότητα να νομοθετούν.

 • 9 Μαρτίου 2020, 10:29 | Γιάννης Λιακόπουλος

  Για να γίνουν οι προδιαγραφές απαιτείται και η απαραίτητη τεχνογνωσία.

 • 8 Μαρτίου 2020, 22:49 | Αγγελική

  Άρθρο 52:Για την κατάρτιση ποιοτικών κριτηρίων απαιτείται εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Το Επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα να νομοθετεί;

 • 8 Μαρτίου 2020, 20:13 | ΣΠΥΡΟΣ Ι ΦΑΪΤΑΣ

  Άρθρο 52 : Το ΞΕΕ είναι συμβουλευτικός φορέας υποβάλει προτάσεις δεν καταρτίζει προδιαγραφές.

 • 29 Φεβρουαρίου 2020, 17:23 | dimitris laskaris

  1 τι στρέμματα θέλει ελάχιστο εμβαδόν αγροτεμαχίου.
  2 ποσά καταλύματα ανα στρέμμα ή πια εδαφοκάλυψης επιτρέπεται.
  3 αν παίρνουν αριθμό μητρώου βραχυχρόνιας αν μισθώσει τουρίστας ή προορίζεται μόνο για επιχειρήσεις .
  4 τι είδους πολεοδομική άδεια θέλει πχ οι σκηνές πολυτελείας εφόσον ξεχωριστοί οικίσκοι , δε αναγράφεται στο πολεοδομικό νόμο τι ακριβώς χρειάζεται.