ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 40 Ορισμοί

 

1. Στην έννοια των κολυμβητικών δεξαμενών περιλαμβάνονται και τα συστήματα υδρομάλαξης ή/και μηχανισμού παραγωγής κυμάτων που διαθέτουν συστήματα ανακυκλοφορίας, φίλτρανσης και χημικής επεξεργασίας (jacuzzi).

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται
έχουν την ακόλουθη έννοια:
α. Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης: Η σχολή που πληροί τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος περί ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης – χορήγησης άδειας ναυαγοσώστη – καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο, το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211).
β. Ναυαγοσώστης κολυμβητικής δεξαμενής/πισίνας: Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις του παρόντος.
γ. Ένωση: Η πλέον αντιπροσωπευτική Ένωση Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, με κριτήριο τον αριθμό των μελών, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις του άρθρου αυτού.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:40 | ΤΕΟ

  πολύς κόσμος υπάρχει που τάσσετε υπέρ του νέου σχεδίου νόμου άλλα χωρίς καθόλου τεκμηρίωση ή παρατηρήσεις.

  Προφανώς, ή δεν γνωρίζουν για ποιο λόγο συμφωνούν με τα παραπάνω, το οποίο συνεπάγεται ότι απλά γράφουν ότι τους έχουν υπαγορεύσει ή δεν γνωρίζουν τι να γράψουν και άπλα γράφουν «συμφωνώ»

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:44 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ – ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ

  Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού και συμφωνούμε στην αναγκαιότητα βελτιώσεων του νομοθετικού πλαισίου, με πρωταρχικό στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο των πνιγμών και εν γένει των ατυχημάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές των τουριστικών καταλυμάτων της χώρας μας. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των Λουομένων και των Ναυαγοσωστών παραθέτουμε τις προτάσεις της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής , ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.

   Άρθρο 42, παράγραφος 1
  Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει πτυχίο ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή να είναι πτυχιούχος αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ΚΑΙ της ημεδαπής.
  Το άρθρο 50 του ν.4653/20 προβλέπει την εξίσωση των πτυχίων των Κολλεγίων με τα πτυχία των Α.Ε.Ι.

   Άρθρο 42 , παράγραφος 1 να προστεθεί:

  «Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αα έως αθ του άρθρου 42 του παρόντος) και από ιατρό ή εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών πιστοποιημένο από διεθνή οργανισμό ή εκπαιδευτή πιστοποιημένο από το ΕΚΑΒ (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αι έως και αιε του άρθρου 42 του παρόντος)»
  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ως Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών αναγνωρίζεται όποιος έχει πιστοποιηθεί από Διεθνή Οργανισμό (EFR, AHA, ERC κ.α) αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αναφέρουμε το παράδειγμα των Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών στην Αυτόνομη Κατάδυση στην Ελλάδα που είναι πιστοποιημένοι από τον Emergency First Response (EFR).

   Άρθρο 42, παράγραφος 3
  Τα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις ιατρών για τους Εκπαιδευόμενους, για τους Εκπαιδευτές και τον Διευθυντή να είναι πρόσφατα, εντός του τελευταίου έτους Και όχι εντός του τελευταίου μηνός. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας τα πιστοποιητικά υγείας είναι ετήσιας ισχύος.

   Άρθρο 43, παράγραφος 1 υποπαράγραφος β
  Λόγω της περιορισμένης έκτασης των κολυμβητικών δεξαμενών μια από τις βασικές αρχές στη διάσωση σε πισίνα είναι ότι ο Ναυαγοσώστης εισέρχεται στο νερό και προσεγγίζει τον πνιγόμενο επιλέγοντας ΠΑΝΤΑ την πιο σύντομη διαδρομή η οποία ακόμη και στη μεγαλύτερη πισίνα τουριστικού καταλύματος δεν ξεπερνάει τα 20μ. Θεωρούμε υπερβολικές τις αθλητικές δοκιμασίες και προτείνουμε τα εξής:
  «β κριθούν, ως επιτυχόντες, στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:
  βα) Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο (Από 50μ έκαστο)
  ββ) Κολύμβηση πενήντα (50) μ. με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο των δύο λεπτών (2’)
  βγ) Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος τουλάχιστον δυο μέτρων (2) μ.
  βδ) Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) μέτρων με τη χρήση σωσιβίου.»

  Με εκτίμηση
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ – ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ
  https://www.pashna.gr/

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:36 | Ματθαίος

  Η πιο σοβαρή πρόταση που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά τις πισίνες. Οι επόπτες ας γίνουν ναυαγοσώστες και τα όποια προβλήματα παρουσιάζουν τα καταλύματα θα λυθούν άμεσα.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:52 | Διώνη

  Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του Υπουργείου.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:10 | Demis

  Συμφωνώ με την πρόταση και προτείνω εφαρμογή του νόμου στο άμεσο μέλλον.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:28 | ΑΝΤΑ

  Αναγκαία η τροποποίηση του νόμου έπειτα από το περσινό καλοκαίρι
  και τον αυξημένο αριθμό θανάτων. Η ανθρώπινη ζωή πάνω από κάθε κόστος.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:35 | Σταυρος

  Ο νόμος αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας στις πισίνες και διασφαλίζει την ανθρώπινη ζωή. Συγχαρητήρια.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:22 | John K

  Άμεση εφαρμογή… πολύ σωστός ο νόμος.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:44 | Λενα

  Με την εφαρμογή του νόμου θα σωθούν πολλές ανθρώπινες ζωές και θα αποφύγουμε τα περσινά θλιβερά περιστατικά.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:35 | Ελεάννα

  Επιθυμώ άμεση εφαρμογή του νόμου.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:40 | Λίτσα

  Συγχαρητήρια στο Υπουργείο για την πρόταση του!

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:57 | Βαλίνα

  Όλοι επιζητούμε την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και αυτός ο νόμος το πετυχαίνει.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:16 | Δεσποινα Μ

  Ο συγκεκριμένος νόμος αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν και αυξάνει το επίπεδο ασφαλείας των ανθρώπων.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:30 | Σακης Σ.

  Απαραίτητη η αλλαγή του νόμου.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:49 | ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ Κ

  Ορθές επιλογές έκανε το Υπουργείο με τον νέο νόμο.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:59 | Θώμη

  Το κόστος για τα καταλύματα θα είναι το ίδιο. Ας κάνουν τους επόπτες ναυαγοσώστες για το καλό όλων μας.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:07 | Μαράκι

  Πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε ότι την μεγαλύτερη σημασία έχει η ζωή του ανθρώπου. Όλα τα υπόλοιπα έπονται… Θα σωθούν πολλές ζωές με την ισχύ του νόμου.

 • 9 Μαρτίου 2020, 11:41 | Ν. Βασιλάκης

  Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό πνιγμών σε κολυμβητικές δεξαμενές ξενοδοχείων συντελείται κατά τις ώρες μή λειτουργίας τους, που το προσωπικό ασφαλείας ή ο ναυαγοσώστης είναι εκτός υπηρεσίας. Για την πρόληψη αυτών των περιστατικών δεν υπάρχει πρόβλεψη σε παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία. Εν προκειμένω, οι τρέχουσες τεχνολογικές δυνατότητες επιβάλλεται να τεθούν στην υπηρεσία του ανθρώπου για την πρόληψη και αντιμετώπιση μελλοντικών ατυχημάτων, όπως με την εγκατάσταση κάμερών ασφαλείας με ειδικό λογισμικό που ειδοποιούν αυτόματα σε περίπτωση που ενήλικας ή παιδί πέσει στην κολυμβητική δεξαμενή. Ειδικότερα, όταν αλγόριθμος (οι συνδυασμοί δηλαδή των γεγονότων που όταν συμβούν ενεργοποιείται μία ειδοποίηση) της κάμερας εντοπίσει παραβίαση της περιμέτρου της πισίνας από άνθρωπο, τότε αυτομάτως ειδοποιείται ο υπεύθυνος ασφαλείας του ξενοδοχείου για το περιστατικό ενώ στον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής ανάβουν προβολείς ή/και αναπαράγονται προειδοποιητικά μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση και προς διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων θα μπορούσαν μάλιστα να τεθούν εξ αρχής με την ίδια νομοθετική ρύθμιση συγκεκριμένοι τεχνικοί περιορισμοί στις ελάχιστες προδιαγραφές των συγκεκριμένων προγραμμάτων (privacy protection masking).

 • 9 Μαρτίου 2020, 11:16 | Ν. Βασιλάκης

  Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό πνιγμών σε κολυμβητικές δεξαμενές ξενοδοχείων συντελείται κατά τις ώρες μή λειτουργίας τους, που ο επόπτης ασφαλείας ή ο ναυαγοσώστης είναι εκτός υπηρεσίας. Για την πρόληψη αυτών των περιστατικών δεν υπάρχει πρόβλεψη σε παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία. Εν προκειμένω, οι τρέχουσες τεχνολογικές δυνατότητες επιβάλλεται να τεθούν στην υπηρεσία του ανθρώπου για την πρόληψη και αντιμετώπιση μελλοντικών ατυχημάτων, όπως με την εγκατάσταση κάμερών ασφαλείας με ειδικό λογισμικό που ειδοποιούν αυτόματα σε περίπτωση που ενήλικας ή παιδί πέσει στην κολυμβητική δεξαμενή. Ειδικότερα, όταν αλγόριθμος (οι συνδυασμοί δηλαδή των γεγονότων που όταν συμβούν ενεργοποιείται μία ειδοποίηση) της κάμερας εντοπίσει παραβίαση της περιμέτρου της πισίνας από άνθρωπο, τότε αυτομάτως ειδοποιείται ο υπεύθυνος ασφαλείας του ξενοδοχείου για το περιστατικό ενώ στον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής ανάβουν προβολείς ή/και αναπαράγονται προειδοποιητικά μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση και προς διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων θα μπορούσαν μάλιστα να τεθούν εξ αρχής με την ίδια νομοθετική ρύθμιση συγκεκριμένοι τεχνικοί περιορισμοί στις ελάχιστες προδιαγραφές των συγκεκριμένων προγραμμάτων (privacy protection masking).

 • 8 Μαρτίου 2020, 18:05 | Παναγιώτης Κούνος sharks lifeguard academy

  Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που γίνεται από το υπουργείο!
  Πολύ θετικό και προς την σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο.

 • 8 Μαρτίου 2020, 18:22 | Αναστασία

  από ότι διαβάζω στην διαβούλευση και από τα σχόλια και με την βοήθεια του google μπορώ εύκολα να συμπεράνω τα εξής:
  α) ο πρόεδρος δεν θα έχει κατάρτιση επόμενος ούτε λόγο ύπαρξης (εκτός από το να κόβει φάτσες)!!!
  β)δεν θα εξετάζει τίποτα αφού δεν ορίζεται να έχει γνώση σε κάτι άρα δεν μπορεί να εξετάζει!!!
  γ)ο πρόεδρος μπορεί να βάλει το προσωπικό της σχολής του και να διενεργεί εξετάσεις!!
  γα)ΣΧΈΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΎ ανάμεσα σε επιτροπή και πρόεδρο
  γβ)ΣΧΈΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΎ ανάμεσα σε μαθητές του εκάστοτε πρόεδρου με τους μαθητές του
  γγ)σχέσεις ανταγωνισμού με τον πρόεδρο της επιτροπής με μαθητές από άλλες σχόλες( είναι προς το συμφέρον του να μην περνάν οι άλλοι μαθητές και να έρχονται σε αυτόν
  )
  δ) η επιτροπή δεν ορίζεται από το κράτος άλλα από τον πρόεδρο αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πληρώνονται για τις ώρες που γίνονται οι εξετάσεις επόμενος ο πρόεδρος θα τους ορίζει με ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ άλλα το κράτος τους απασχολεί και θα πρέπει να τους πληρώνει-ΣΧΈΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΎ ΚΡΆΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΏΝ ΜΕ ΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΗΚΑΣΊΕΣ !!!σε αντίθετη περίπτωση θα είναι μια ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΠΑΡΆΝΟΜΗ
  ε)πρωτοβάθμιο σωματείο είναι παράνομο να διενεργεί εξετάσεις!!!
  στ) το πρωτοβάθμιο σωματείο που στο καταστατικό του δεν έχει σκοπό να διενεργεί εξετάσεις και τις δέχεται παραπλανά τα μέλη του
  ζ)Δεν έχει ρωτηθεί επίσημα αν μπορεί να αναλάβει τις εξετάσεις (ούτε έχει απαντήσει)επομένως φέρεται σε κίνδυνο τις εξετάσει με την ελπίδα ότι δεν θα τις αρνηθεί
  η)οι σχόλες που ανήκουν στην ένωση δεν υπερτερούν πουθενά σε σχέση με αυτές που δεν ανήκουν επομένως το προσχέδιο είναι γραμμένο προς τα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας(θα μπορούσαν να κάνουν εξετάσεις σε κάθε περιοχή οι σχόλες η κάθε μια μονή της)
  θ)θα μειωθεί ο αριθμός των ναυαγοσωστών καθώς η επιτροπή θα μπορεί να κόβει κεκλεισμένο τον θυρών και χωρίς έλεγχο οποίον επιθυμεί. αυτό θα έχει αντίκτυπο και στις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ καθώς δεν θα βρίσκουν ναυαγοσώστη και θα αναγκαστούν να πέφτουν στους εκβιασμούς των ναυγοσωστικών εταιριών και να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για τα εκπαιδευμένα άτομα.
  Το μόνο που δεν έχει αποδεικτει ακόμα είναι ο χρηματισμός του υπουργείου κάτι όμως που δεν μπορεί να αποκλειστεί γιατί δεν έχουμε καταλάβει τα κίνητρα ώστε να ανεβάζουν τέτοια επικίνδυνα άρθρα που μόνο σκοπό έχουν να δημιουργήσουν κωλύματα στην διαδικασία εξετάσεων αθέμιτο ανταγωνισμό και μονοπωλιακό χαρακτήρα

 • Στο άρθρο 40, παρ. 2γ : στο οποίο αναγράφονται κάποιοι ορισμοί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και συγκεκριμένα σε αυτό της Ένωσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία Ένωση Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, οπότε δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για την πλέον αντιπροσωπευτική Ένωση όταν είναι η εξής μία. Δυστυχώς αφήνεται η σκιά μια φωτογραφικής νομοθετικής ρύθμισης που καθιστά μόνο ρυθμιστή των εξετάσεων και της ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης μία ένωση.
  Επίσης έχει παραληφθεί να αναφερθεί ότι αποτελεί πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο, όπως η ίδια ορίζει στο καταστατικό της και συνεπώς είναι ορισμένοι οι σκοποί και οι ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί και να συμμετάσχει. Όπως προκύπτει λοιπόν από τους σκοπούς του καταστατικού της δεν υπάρχει πρόβλεψη για διενέργεια εξετάσεων δια μέσου του προέδρου της. Πως μπορεί λοιπόν να προτείνεται από το υπουργείο μια ενέργεια που υποπίπτει σε παρατυπία αν όχι σε παρανομία;

 • Συγχαρητήρια στο Υπουργείο τουρισμού, το οποίο παίρνει την πρωτοβουλία να αναθεωρήσει και να επανεξετάσει τα ισχύοντα γύρω από τις κολυμβητικές δεξαμενές καθώς επικρατούσαν χαοτικές διατάξεις και αοριστία επί των θεμάτων αυτών. Το παρών προτεινόμενο σχέδιο νόμου, συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις και αφορά σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης καθώς και στην χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη πισίνας, η οποία δυστυχώς προτείνεται να προκύπτει μέσω εξετάσεων οι οποίες θα έχουν συμφεροντολογικό χαρακτήρα εμποτισμένο με οικονομικά συμφέροντα. Με τον Πρόεδρο της πλέον αντιπροσωπευτικής Ενώσεως σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, όπως η ίδια αυτοαποκαλείται, να διαδραματίζει τον πλέον αποφασιστικό και ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη των νέων ναυαγοσωστών, δεδομένης της θέσης του ως Προέδρου της Επιτροπής εξέτασης που ο ίδιος έχει ορίσει, για την ανάδειξη των νέων ναυαγοσωστών, οι οποίοι θα κληθούν να προστατεύσουν τις ζωές των κολυμβητών. Πολλά είναι τα ερωτήματα και οι σκέψεις τα οποία ευλόγως δημιουργούνται και τα οποία μας οδηγούν μέσω της κριτικής σκέψης στο συμπέρασμα για καθολική αφαίρεση αναθεώρηση του μέρους αυτού.

 • 6 Μαρτίου 2020, 16:08 | Jina

  Ήταν αναγκαία η αλλαγή στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο. Με τις προτάσεις του Υπουργείου αυξάνεται το επίπεδο ασφάλειας στις πισίνες. Αρκετά θύματα θρηνήσαμε όλα αυτά τα χρόνια.

 • 6 Μαρτίου 2020, 16:38 | John k.

  Συγχαρητήρια στον Υπουργό που μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αναβαθμίζει τον τουρισμό στην χώρα αφού βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες των τουριστικών καταλυμάτων.

 • 4 Μαρτίου 2020, 23:12 | Χρυσοβαλαντης

  Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία του υπουργείου τουρισμού για τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων. Μας χαροποιεί που η παρουσία ναυαγοσώστη είναι υποχρεωτική μέχρι το ωράριο που είναι ανοιχτή η λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής. Η απορία μου είναι μετά τη λήξη βάρδιας του ναυαγοσώστη ,τι γίνεται με τις κολυμβητικές δεξαμενές -πισίνες. Θέλω να γνωρίζετε Κύριε Υπουργέ ότι η πισίνα είναι ακάλυπτη Τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες εντός τουριστικού καταλύματος με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οπου αγνοούν τις ειδικές σημάνσεις και υπό την επήρεια αλκοόλ ή να έχουν γευματίσει μπαίνουν μέσα στην πισίνα κυριος μετά τις 7 το απόγευμα που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης με αποτέλεσμα να υπάρξει πνιγμός. Ερώτηση ποιος Θα καλύψει το κενό από την λήξη βάρδιας του ναυαγοσώστη μέχρι να αναλάβει πάλι βάρδια; η ζωή ξέρετε συνεχίζεται στο ξενοδοχείο -τουριστικό κατάλυμα μετά τις 7:00 το απόγευμα .την ωρα που σχολάει ο ναυαγοσώστης η πισίνα παραμένει γεμάτη με νερο και ο κίνδυνος παραμονεύει. Άρα προτείνω από τη λήξη βάρδιας του ναυαγοσώστη να υποχρεώσετε τα τουριστικά καταλύματα να έχουν security κατά της 19:00 εως 07:00 πρωι όπου να καλύπτουν το κενό του ναυαγωσωστη οπου να Αποτρέπει τον κάθε κίνδυνο πνιγμού ανθρώπινης ζωής και παιδιών όπου Παίζουν δίπλα στην πισίνα. Επίσης προτείνω ένα τουριστικό κατάλυμα δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί τη νύχτα 23:00 με 07:00 με ενα μόνο υπαληλο των ρεσεψιονίστ, ξενοδοχειακές μονάδες όπου φιλοξενούν 500 ,700 ,και 1.000 άτομα. Προτείνω τουλάχιστον τα ξενοδοχεία να λειτουργούν με έναν ρεσεψιονίστ και έναν υπάλληλο ασφαλείας σεκιούριτι.. διότι ο ρόλος του security είναι να περιπολεί και να φρουρεί το ξενοδοχείο αποτρεποντας πνιγμούς, πυρκαγιές, δολιοφθορές και για την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια του ξενοδοχείου να υπαρχει πρόληψη. Κύριε Υπουργέ να δείτε σοβαρά την υποχρεωτική κάλυψη των ξενοδοχείων από υπαλλήλους ασφαλείας security ειδικά τις νυχτερινές ώρες.

 • Μετά την παρ. 1 να προστεθεί παρ. 2 ως ακολούθως:
  «1. Στην έννοια των κολυμβητικών δεξαμενών περιλαμβάνονται και τα συστήματα υδρομάλαξης ή/ και μηχανισμού παραγωγής κυμάτων που διαθέτουν συστήματα ανακυκλοφορίας, φίλτρανσης και χημικής επεξεργασίας (jacuzzi).
  2. Όλες οι κολυμβητικές δεξαμενές θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα μεταφοράς ατόμων με κινητική αναπηρία προς και από αυτές
  2. 3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται
  έχουν την ακόλουθη έννοια […]».

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 01:53 | ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

  Συγχαρητήρια στον υπουργό και τις υπηρεσιες του υπουργειου τουρισμου
  Όλες οι ρυθμίσεις που αναφέρονται για τις κολυμβητικες δεξαμενες εντός τουριστικών καταλυμάτων συμβάλουν αποφασιστικά στην μέγιστη προστασία των επισκεπτών στη χώρα μας , προάγουν την ασφαλεια μέσω των επαγγελματιών ναυαγοσοστων και του αρτιου εξοπλισμού που διαθέτουν.