Άρθρο 29 Ρύθμιση για προβλήτες έμπροσθεν τουριστικών εγκαταστάσεων

 

Στο άρθρο 5 του ν. 4179/2013 (Α’ 175) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:
«5Α. Στις περιπτώσεις αβαθών θαλάσσιων χώρων, προβλήτες επί πασσάλων της παραγράφου 5, που κατασκευάζονται ή μετασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6Α του παρόντος για την επιβίβαση και αποβίβαση πελατών του τουριστικού καταλύματος, μπορούν να έχουν και μήκος μεγαλύτερο των 30 μέτρων, αλλά πάντως μικρότερο των 80 μέτρων, ώστε να φθάνουν έως 1,5 μέτρα βάθος στο σημείο απόληξής τους».

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:23 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  Θα έπρεπε κατά την άποψη μας να υπάρξουν και άλλες αλλαγές πάνω στα άρθρα 5 και 6 του Ν. 4179/2013. Θα έπρεπε να δύναται η δυνατότητα και σε μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες (πχ άνω των 100 κλινών) να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων αυτού του νόμου. Είναι ακατανόητο γιατί να υπάρχει η διαφοροποίηση μεταξύ περιοχών της Ελλάδας σχετικά με το αν θα πρέπει να είναι άνω των τριακοσίων (300) ή των εκατό πενήντα (150) κλινών όταν θα έπρεπε να δύναται η δυνατότητα σε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες να μπορούν να πραγματοποιήσουν τέτοιες μικρού μεγέθους λιμενικές υποδομές ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες (περιβαλλοντική αδειοδότηση – έγκριση λιμενικών μελετών κλπ). Θα έπρεπε επίσης να προβλεφθεί το ύψος της κατασκευής να είναι άνω του ενός (1) μέτρου που προβλέπεται, στον παλιό Νόμο καθώς σε περιοχές όπως η Κρήτη που διαθέτουν άσχημα κλιματολογικά χαρακτηριστικά και μεγάλη απόσταση από γειτονικά νησιά το ύψος κύματος ξεπερνάει το 1,5 μέτρα και σίγουρα αυτή η δέσμευση δημιουργεί προβλήματα σε αυτές τις υποδομές. Τέλος το ενάμιση μέτρο (1,5) βάθος στο σημείο απόληξης τους είναι ελάχιστο για την επιβίβαση και αποβίβαση από σκάφη οχτώ μέτρων που θα εξυπηρετούν τέτοιους είδους υποδομές.

 • θέμα σχετικά με τη προσέγγιση του καταδυτικού σκάφους στην ακτογραμμή με σκοπό την αποεπιβίβαση δυτών και προστασία των λουομένων.

  θεωρώ ως μείζον θέμα την ασφάλεια και προστασία των λουόμενων γι΄ αυτό το λόγο πρέπει στο νέο νόμο να συμπεριληφθεί ότι τα καταδυτικά σκάφη μπορούν να προσεγγίζουν παραλίες χαρακτηρισμένες λουτρικής εγκατάστασης για την αποεπιβίβαση των δυτών και ιδίως τα καταδυτικά τα οποία έχουν όμορη επιχείρηση ως προς την παραλία έχοντας διάδρομο όπως ορίζει για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

  Αυτή τη στιγμή τα καταδυτικά σκάφη δεν μπορούν να προσεγγίσουν λουτρική εγκατάσταση. Ενώ αν έχεις θαλάσσια μέσα αναψυχής πχ jet ski, αλεξίπτωτα, ενοικιαζόμενες βάρκες η οποίες οδηγούνται ως 30hp χωρίς δίπλωμα κλπ. μπορείς να μπαινοβγαίνεις μέσο του δίαυλου τον οποίο και κατασκευάζεις έναντι υπόδειξης του λιμεναρχείου. Αλλά όχι το καταδυτικό σκάφος το οποίο κυβερνάτε από κάποιον με δίπλωμα ταχυπλόου.

  Θεωρώντας πως λόγο λάθους στην ρύθμιση για τις καταδύσεις αναψυχής αντίστοιχη προς αυτήν του άρθρου 27 & 30 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 20 για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων δεν έχει περιληφθεί το καταδυτικό σκάφος.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 17:37 | Panagiotis Kounos

  Συγχαρητήρια και για αυτό το άρθρο καθώς κάνει την ζωή πιο εύκολη για εκατοντάδες επαγγελματίες.
  Θα πρέπει ωστόσο να ελέγχεται κάπως, ώστε να κατασκευάζεται κάτι όμορφο!