ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΣΚΤ) Άρθρο 1 Σκοπός – Αντικείμενο

 

Σκοπός του πρώτου μέρους του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας, διατήρησης και αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού υποθαλάσσιου περιβάλλοντος της Χώρας με βάση τις αρχές της αειφορίας.

 • Οι παρατηρήσεις μου σε σχέση με το νομοσχέδιο εντοπίζονται στο ότι:

  α) προτείνοντας ρυθμίσεις που σχετίζονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με θέματα αρμοδιότητας άλλων υπουργείων (Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού), αναδεικνύεται το Υπ. Τουρισμού ως ρυθμιστής του πλαισίου λειτουργίας του μεγαλύτερου μέρους της Χώρας (θάλασσα, αιγιαλός, λιμενικές εγκαταστάσεις, εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, τμήματα οδικού δικτύου),

  β) εκχωρεί σε μη κρατικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις δικαιώματα για σχεδιασμό, λειτουργία, διαχείριση και θέσπισης κανονισμών χρήσης δημόσιου χώρου ή πλούτου (συμπεριλαμβανομέμνης της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς) για αποκλειστικά τουριστικές δραστηριότητες, χωρίς να προβλέπει ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των πολιτών ως προς τις δυνατότητες απρόσκοπτης πρόσβασης, αλλά και την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων περιστατικών σε αυτούς.

  Η εισήγησή μου αφορά στην επανεξέταση των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, και δυνατότητα εκ νέου διαβούλευσης μετά από δημοσιοποίηση των θέσεων των αρμόδιων υπουργείων για όσα προτείνονται στα επιμέρους άρθρα και λαμβάνοντας υπόψη τους Στόχους του ΟΗΕ για την “Αειφόρο Ανάπτυξη” και ειδικότερα τους στόχους 10 – 16.

 • Στα πλαίσια της σχετικής διαβούλευσης για τη «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις» έχουμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
  1. Χρειάζεται ερμηνεία το σημείο στο Άρθρο 9 που αναφέρεται στις ελεύθερες ή αυτόνομες καταδύσεις αναψυχής στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα μιας και αναφέρει ότι είναι ελεύθερες για όλους και δεν επιτρέπεται να εισπράττεται αντάλλαγμα για την είσοδο και χρήση του θαλάσσιου χώρου, όπου ευρίσκονται. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο το καθεστώς σχετικά με συλλόγους ερασιτεχνών αυτοδυτών και τους αυτόνομους πιστοποιημένους ερασιτέχνες αυτοδύτες. Υπάρχουν κάποιες ασάφειες σχετικά με το άρθρο 9 , ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα, αλλά και με τα σημεία όπου φορείς διαχείρισης καταδυτικών πάρκων εισπράττουν αντίτιμο.
  2. Στην τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 (Άρθρο 15) αναφέρεται ότι το καταδυτικό πάρκο ….. «μπορεί να αποτελείται και από χωριστά τμήματα θαλάσσιου χώρου». Πρέπει να διευκρινιστεί η συσχέτιση των διαφορετικών μερών, λχ πρέπει να γειτνιάζουν μπορεί να είναι σε διαφορετικές περιοχές κλπ σε ποια απόσταση μεταξύ τους
  3. Το Άρθρο 14 του ν. 3409/2005 που αφορά την Ίδρυση τμημάτων υπερβαρικής ιατρικής παραμένει το ίδιο, αλλά πρέπει να διευκολυνθεί το αδειοδοτικό πλαίσιο και να δοθεί και δυνατότητα σε ιδιώτες η δημιουργία κέντρων με τους θαλάμους αποσυμπίεσης και παροχή υπηρεσιών Υπερβαρικής Ιατρικής
  4. Στο άρθρο άρθρο 13 του ν. 3409/2005 παράγραφος αναφέρεται η διαδικασία του ελέγχου τυπικής πληρότητας του φακέλου της αίτησης με αρμόδια υπηρεσία την Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Πρέπει να διευκολυνθεί η διαδικασία και να προβλεφθεί εναλλακτική στην περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση λχ λόγω υποστελέχωσης κλπ. Επίσης, δεδομένου ότι ο φάκελος έχει ελεγχθεί σε προηγούμενο στάδιο από διάφορες υπηρεσίες πρέπει να απαλειφθούν τα πισωγυρίσματα όπως αποστολή του φακέλου για διατύπωση γνώμης προς την αρμόδια Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, (καθ’ ύλην αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες), Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού, για συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες.
  5. Στο άρθρο 7 πρέπει να ξεκαθαριστεί στους φορείς που προβλέπονται για την διαχείριση των ΕΕΑΧ, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, αν συγκαταλέγονται και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
  6. Προτείνουμε να τροποποιηθεί η παρ. 2 του άρθρου 41 με την προσθήκη ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων, τουριστικών επιπλωμένων. Η παράγραφος 2 πρπιτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής: … «Δεν απαιτείται ο ορισμός ναυαγοσώστη πισίνα ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής ή συστήματος υδρομάλαξης, τα οποία εξυπηρετούν ενοίκους κατ’ αποκλειστικότητα, ενδεικτικά εντός ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων, τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ή επαύλεων ή διαμερισμάτων ξενοδοχείων».

  Με εκτίμηση
  Ο Πρόεδρος
  Μανώλης Αλιφιεράκης

 • 9 Μαρτίου 2020, 09:25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

  Μετά την κατάθεση του ν/σ «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις», ο ΣΕΠΟΧ συλλογικός επιστημονικός φορέας των Ελλήνων πολεοδόμων και χωροτακτών και εκπρόσωπος στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό Συμβούλιο (European Council of Town Planners), σας υποβάλει τις απόψεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

  Θεωρούμε καταρχήν ότι ο καταδυτικός τουρισμός πράγματι αποτελεί μια εξειδίκευση του τουριστικού προϊόντος, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου, δεδομένου μάλιστα του μεγέθους του παράκτιου και θαλάσσιου εθνικού χώρου. Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι η κατάδυση μπορεί να αποτελέσει εκτός από εξαιρετικό αντικείμενο ποιοτικού θεματικού τουρισμού και αντικείμενο αναψυχής συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής τοπικών κοινωνιών αλλά και σημαντικό μοχλό προστασίας των οικοσυστημάτων.

  Ωστόσο, υποστηρίζουμε ότι, τόσο η ανάπτυξη και άσκηση αυτής της δραστηριότητας όσο και γενικότερα η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών, που αποτελεί αντικείμενο του Β’ μέρους του σ/ν, θα πρέπει να γίνεται με όρους που διασφαλίζουν: α) τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του τοπίου, β) την ισότιμη πρόσβαση όλων στην απόλαυση και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της χώρας, γ) την υλοποίηση και όχι συνεχή ανατροπή θεσπισμένων κανόνων και σχεδιασμών που καθορίζουν των χωρικό προορισμό και χαρακτήρα μεμονωμένων αναπτύξεων και συνακόλουθα τη διατήρηση των ενδογενών χαρακτηριστικών τοπικών περιοχών στα οποία βασίζεται η αναπτυξιακή τους προοπτική.

  Ειδικότερα, καταθέτουμε παρακάτω, κατ’ άρθρο, τα σχόλιά μας.

 • «ΌΑΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»: ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

  Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., έχει επεξεργαστεί σε επίπεδο βασικής, εφαρμοσμένης και επιδεικτικής έρευνας μια εναλλακτική καινοτομική πρόταση με στόχο την στήριξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας. Η βασική ιδέα της πρότασης αφορά στην αξιοποίηση των τεχνητών ενδιαιτημάτων καινοτομικής τεχνολογίας που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο (HCMR-recreational diving artificial reefs) για τη δημιουργία ελεύθερων τεχνητών υποβρυχίων αξιοθεάτων καθώς και ειδικού τύπου καταδυτικών πάρκων ή «οάσεων» κατάδυσης αναψυχής. Οι καταδυτικές αυτές υποδομές αυτές μπορούν να συμπληρώσουν ή και να υποκαταστήσουν, ως ένα βαθμό, τη χρησιμοποίηση μεγάλης έκτασης παράκτιων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικής αξίας, που παρουσιάζουν μεν μεγάλο καταδυτικό ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα σημαντικά προβλήματα διαχείρισης και προστασίας. Με τη χρήση της συγκεκριμένης καινοτομικής τεχνολογίας, ένας σημαντικός αριθμός υποθαλάσσιων τεχνητών «οάσεων» μπορεί να εγκατασταθεί σε μικρής έκτασης αμμώδεις περιοχές του βυθού, σε μικρά σχετικά βάθη (από 10-15 έως 25-30 μέτρα) και σε περιοχές του βυθού που δεν εμφανίζουν ιδιαίτερο οικολογικό, αρχαιολογικό ή αλιευτικό ενδιαφέρον. Στα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης υποδομών κατάδυσης αναψυχής με εγκατάσταση του καινοτομικού τύπου τεχνητών υφάλων του Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ. περιλαμβάνονται:
  • Η προστασία και αναβάθμιση του ευρύτερου θαλάσσιου οικοσυστήματος με ταυτόχρονη ενίσχυση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και σημαντική αύξηση των τοπικών ιχθυοαποθεμάτων και ιδιαίτερα ειδών μεγάλων διαστάσεων (ροφοί, στήρες, σαργοί, κλπ) που προτιμούν για εγκατάσταση ειδικά ενδιαιτήματα που προσφέρουν οι φυσικοί ύφαλοι .
  • Η δυνατότητα εγκατάστασής τους πλησίον των μεγάλων τουριστικών/αστικών κέντρων, γεγονός που προσφέρει εύκολη πρόσβαση και έλεγχο της καταδυτικής δραστηριότητας.
  • Η εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων για τη μετάβαση των επισκεπτών-αυτοδυτών.
  • Η ασφάλεια και η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση ατυχήματος.
  • Η εγκατάσταση τους ακόμη και σε υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά παράκτιες περιοχές, γεγονός που συμβάλλει στην αναβάθμιση και προστασία τους .
  • Καταλαμβάνουν θαλάσσιο χώρο μικρής έκτασης (25-50 περίπου στρέμματα) απολαμβάνοντας μικρό σχετικά κόστος χρήσης (αν κριθεί θεσμικά απαραίτητο).
  • Εξασφαλίζουν την αποδοχή και ταυτόχρονα τα οφέλη μιας αρμονικής συνύπαρξης με άλλους ενεργούς χρήστες της παράκτιας ζώνης (ανάπτυξη αμοιβαίων επιχειρηματικών συμφερόντων).
  • Έχουν μικρό σχετικά κόστος κατασκευής και συντήρησης.
  • Προσφέρονται για την ανάπτυξη επιπρόσθετων θαλάσσιων οικοτουριστικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, άσκησης και ψυχαγωγίας.

  Τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας επιστημονικής έρευνας που εκπόνησε το Ινστιτούτο στο Υποθαλάσσιο Βιοτεχνολογικό Πάρκο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου (Θαλασσόκοσμος) στα πλαίσια μιας σειράς χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, έδειξαν ότι σε μικρό χρονικό διάστημα από την εγκατάσταση των τεχνητών ενδιαιτημάτων στον πυθμένα (1-2 μήνες), αρχίζει η φυσική διαδικασία εποίκησής τους με ανώτερους θαλάσσιους οργανισμούς, όπως ροφοί, στείρες, σαργοί, σαργοπαπάδες κλπ. που έχουν μια επιλεκτική φυσική προτίμηση για εγκατάσταση σε καταφύγια (οπές, σχισμές κλπ) που προσφέρει ο υποθαλάσσιος φυσικός βράχος. Οι οργανισμοί αυτοί αποτελούν τον κύριο στόχο των επισκεπτών υποθαλάσσιων αξιοθέατων, όπως αποδεικνύεται από πολυάριθμες διεθνείς σχετικές έρευνες.
  Τα τεχνητά ενδιαιτήματα τοποθετούνται επί του βυθού σε ομάδες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με μικρότερα στοιχεία που τοποθετούνται εν σειρά, ώστε να οριοθετούνται επί του βυθού συγκεκριμένες καταδυτικές διαδρομές. Οι διαδρομές αυτές διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τη χρονική διάρκεια, τον βαθμό δυσκολίας και τη θεματολογία τους. Τα εξωτερικά όρια των οάσεων επισημαίνονται με ειδικούς πλωτούς φωτοσημαντήρες. Στα σημεία έναρξης και τερματισμού της κάθε καταδυτικής διαδρομής υπάρχουν ειδικοί επιφανειακοί πλωτήρες πρόσδεσης των σκαφών μεταφοράς των επισκεπτών από και προς την όαση κατάδυσης αναψυχής. Οι πλωτήρες αυτοί είναι μόνιμα εγκαταστημένοι στον βυθό, ώστε να αποφεύγονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την συνεχή αγκυροβόληση των σκαφών μεταφοράς των δυτών.
  Tο αισθητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τη αύξηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σχεδόν αμέσως μετά την εγκατάσταση των τεχνητών ενδιαιτημάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στον πυθμένα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και παρουσιάζει έντονο καταδυτικό ενδιαφέρον. Με την κατάλληλη διαχείριση, το αισθητικό αυτό αποτέλεσμα μπορεί να γίνει εφάμιλλο ή και ανώτερο του αντίστοιχου που προσφέρουν σήμερα οι απομακρυσμένες φυσικές περιοχές καταδυτικού ενδιαφέροντος. Αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δίνονται βιντεοσκοπημένα στην ιστοσελίδα του Υποθαλάσσιου Βιοτεχνολογικού Πάρκου Κρήτης: http://ubpcrete.hcmr.gr (βλέπε: HCMR Artificial Habitats).

  Δρ Κώστας Ντούνας
  Δ/ντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ

 • 6 Μαρτίου 2020, 12:26 | Μπέττυ Χατζηνικολάου

  Κατά τη διάρκεια της κρίσης προστέθηκαν νέες λειτουργικές μορφές καταλυμάτων και μειώθηκαν σε πολλές περιπτώσεις οι προδιαγραφές τους, πρακτική που συνεχίσστηκε κατά το διάστημα 2015-19 (πχ δυνατότητα άλλων χρήσεων σε κτίριο ξενοδοχείου). Ταυτόχρονα με την υλοποίηση της μνημονιακής υποχρέωσης της θεσμοθέτησης των προτάσεων της WB καταργήθηκε το σήμα λειτουργίας και αντικαταστάθηκε από τη γνωστοποίηση. Με όλα αυτά οδηγούμαστε σε κίνδυνο υποβάθμισης των καταλυμάτων. Η νέα πρόβλεψη για εγκαταστάσεις glamping με σήμα θα αυξήσει την ήδη υφιστάμενη σύγχυση. Ο ορισμός του glamping είναι παντελώς ασαφής και οι ποιοτικές προδιαγραφές στοιχειώδεις και εν πολλοίς υποκειμενικές , ενώ λείπουν οι τεχνικές προδιαγραφές. Τα μειονεκτήματα αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν από λειτουργικές προδιαγραφές όσο ικανοποιητικές κι αν είναι.

 • 6 Μαρτίου 2020, 01:53 | Giannis

  Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Αυτό τουλάχιστον νομίζουν στο Υπουργείο Τουρισμού.

  Από ότι φαίνεται όμως ζήτησαν συμβουλές από κάποιους οι οποίοι χρησιμοποιούν το νέο νόμο ως δούρειο ίππο για να απαγορεύσουν τις καταδύσεις αναψυχής στους ερασιτέχνες αυτοδύτες οι οποίοι μέχρι τώρα καταδύονταν ελεύθερα και απολύτως νόμιμα σε όλα τα μέρη πλην των κηρυγμένων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.

  Αν ο στόχος είναι η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, γιατί βάζετε νέες απαγορεύσεις; Ποιος σας το πρότεινε αυτό αλήθεια; Οι άλλες χώρες αυτό κάνουν; Αυτές τις νέες απαγορεύσεις για τους ερασιτέχνες τις παρουσιάζετε δήθεν ως απελευθέρωση περιοχών για τους επαγγελματίες! Ίσως στο Υπουργείο Τουρισμού να μην έχουν καταλάβει τι σημαίνουν όλα αυτά αλλά αν το ψάξουν λίγο θα δουν ότι τα παραπάνω είναι αλήθεια: τα καταδυτικά κέντρα εδώ και 15 χρόνια πουλάνε ΝΟΜΙΜΑ συνοδευόμενες καταδύσεις σε ναυάγια και οπουδήποτε αλλού πλην κηρυγμένων ΕΑΧ. Κύριε Υπουργέ δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στις ιστοσελίδες καταδυτικών κέντρων, και να διαβάσετε μόνος σας τη νομοθεσία, ν.3409/2005. Το μόνο που απελευθερώνετε είναι οι ΕΑΧ για τους επαγγελματίες, αλλά μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχει ΚΡΥΜΜΈΝΗ Η ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΈΧΝΕΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΣΗΜΕΊΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΔΥΣΗ.

  Και αν νομίζουν κάποιοι επαγγελματίες ότι κερδίζουν από αυτό, κάνουν μεγάλο λάθος. Θα πλήξει την κατάδυση γενικώς, πρώτα βέβαια τους ερασιτέχνες αυτοδύτες, αλλά το πρόβλημα θα συνεχίσει σαν ντόμινο, στους οργανισμούς πιστοποίησης, στους κατασκευαστές και εμπόρους εξοπλισμού, και φυσικά στους παρόχους-επαγγελματίες.

  Βέβαια η ειρωνεία είναι ότι τελικά θα πλήξει και τον ίδιο τον καταδυτικό τουρισμό που λέει ότι θέλει να προωθήσει!

  Ένας νόμος που θα έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που υποτίθεται ότι θέλει να πετύχει. Ε και; θα μου πείτε. Πρώτη φορά θα’ναι;

 • 5 Μαρτίου 2020, 18:28 | Βασίλογλου Μαρία

  Όλοι οι αγνοί λάτρεις των καταδύσεων οφείλουμε καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο «εύγε» στην παρούσα κυβέρνηση και στο υπουργείο τουρισμού, που ανέλαβε την πρωτοβουλία και την ευθύνη να αναπτύξει στην Ελλάδα τον καταδυτικό τουρισμό!
  Λάθη μπορεί να γίνουν αλλά εφόσον υπάρχουν καλές προθέσεις τα λάθη μπορούν στην πορεία να διορθωθούν με μικρές τροποποιήσεις του νόμου.
  Εύγε λοιπόν!

 • 5 Μαρτίου 2020, 17:01 | Αλέξανδρος Σωτηρίου ΕΕ – The Divertraining Network (Οργανισμός Πιστοποίησης Αυτοδυτών)

  Οι καταδύσεις αναψυχής αποτελούν ουσιαστικό τουριστικό προϊόν της χώρας από την δεκαετία του 1990, όταν οι πρωτοπόροι στην εκπαίδευση αυτοδυτών ενεργοποιήθηκαν επιχειρηματικά στον τομέα των Καταδυτικών Κέντρων σε τουριστικά ανεπτυγμένες νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Οι υπηρεσίες παρέχονταν στα ελάχιστα σημεία όπου επιτρεπόντουσαν οι καταδύσεις. Με τον νόμο 3409/2005 το σχετικό πλαίσιο εκσυγχρονίστηκε και πλήθος περιοριστικών παραγόντων απομακρύνθηκαν, με αποτέλεσμα το προϊόν της Ελληνικής Κατάδυσης Αναψυχής να αποκτήσει δυναμική στην παγκόσμια τουριστική αγορά κυρίως ως δραστηριότητα αναψυχής για τους επισκέπτες του τόπου και κατά περιπτώσεις ως προϊόν εναλλακτικού τουρισμού. Μετά την εφαρμογή του νόμου, ο αριθμός των καταδυτικών κέντρων και η διασπορά τους αυξήθηκε σημαντικά, απορροφήθηκαν κοινοτικοί και εθνικοί πόροι από τον κλάδο μέσω τουριστικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και αναβαθμίστηκε το επίπεδο των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών στους προορισμούς που λειτουργούσαν Καταδυτικά Κέντρα. Ο νόμος για την Ανάπτυξη του Καταδυτικού Τουρισμού έρχεται να συμπληρώσει το υφιστάμενο πλαίσιο, το οποίο λειτουργεί δίχως ιδιαίτερα προβλήματα, ενεργοποιώντας κάποιες ευκαιρίες που έμειναν για αρκετά χρόνια ανεκμετάλλευτες σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό χώρο με ιδιαίτερα αυξημένο διεθνή ανταγωνισμό. Χρειάζεται προσοχή να μην εισαχθούν αδικαιολόγητοι περιορισμοί μέσω διατάξεων του νόμου, όπως αυτοί εντοπίζονται στην παρούσα φάση από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Αυτοδυτών «Αλέξανδρος Σωτηρίου ΕΕ – The Divertraining Network» στελεχώνεται από επαγγελματίες με μακρά εμπειρία στον χώρο των καταδύσεων, αναγνωρίστηκε το έτος 2006 με την υπ. αριθμ. 2218.3/21/06 απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, έχει πιστοποιήσει 80 Παρόχους Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής συμπεριλαμβανομένων και επιχειρήσεων που λειτουργούν σκάφη που παρέχουν υπηρεσίες καταδυτικής κρουαζιέρας, και έχει συμμετάσχει σε πλήθος δράσεων ανάδειξης και προβολής του προϊόντος της τουριστικής κατάδυσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

 • 5 Μαρτίου 2020, 10:24 | Γ ΒΑΜΒΑΚΑΣ

  Νομίζω ότι καλό θα ήταν να πάψουν διάφοροι να μιλούν σαν να εκπροσωπούν το σύνολο των ερασιτεχνών αυτοδυτών της χώρας (που ξεπερνούν τους 40.000 απ’ ότι διάβασα σε κάποιο σχόλιο).
  Γι’ αυτό ακριβώς γίνεται η διαβούλευση, ώστε ο καθένας να μπορεί να γράψει -άν θέλει- την προσωπική του άποψη, εκφράζοντας τον εαυτό του και μόνο, ή αν πρόκειται για σύλλογο, τα μέλη του συλλόγου, αναφέροντας όμως και τον αριθμό τους.
  Εγώ π.χ. που είμαι 100% χομπίστας ερασιτέχνης δύτης και δεν ανήκω σε κανέναν σύλλογο, είμαι ΕΥΓΝΩΜΩΝ που βγήκε επιτέλους αυτό το νομοσχέδιο και θα μπορώ πλέον να καταδυθώ ΝΟΜΙΜΑ (διότι -θυμίζω- μέχρι στιγμής είμαστε ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ) στα σύγχρονα ναυάγια της χώρας μου ή στους ΕΕΑΧ!
  Κι ας με πηγαίνουν εκεί πάροχοι/καταδυτικά κέντρα! Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό!

 • 3 Μαρτίου 2020, 15:46 | Δημήτρης Γκαλών

  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει γραφτεί με βάση αιτήματα του συλλόγου των ιδιοκτητών καταδυτικών κέντρων και εξυπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα ενός μέρους των επαγγελματιών που παρέχουν καταδυτικές υπηρεσίες, λες και το κράτος είναι υπηρέτης τους. Πουθενά δεν έχουν ληφθεί υπ΄ όψιν οι ανάγκες των ανεξάρτητων αυτοδυτών. Γίνεται ελάχιστη αναφορά στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα πλασάρεται το καταδυτικό προϊόν ως υπόθεση των καταδυτικών κέντρων με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος.

 • 29 Φεβρουαρίου 2020, 19:43 | Άγγελος Μαγκλής

  Το παρόν Σχέδιο Νόμου αποτελεί αξιαίπενη πρωτοβουλία και δύναται να έχει εξαιρετικά σημαντική θετική επίδραση στην προστασία της ενάλιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στην ανάπτυξη του καταδυτικού μας τουρισμού.

 • 29 Φεβρουαρίου 2020, 12:28 | Ιωάννης Κωτούλας

  Εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, για την οποία αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους εμπνευστές της, τόσο τους νομικούς όσο ιδίως τους αρχαιολόγους επιστήμονες, οι οποίοι ασχολήθηκαν.
  Ο καταδυτικός τουρισμός είναι σημαντική ευκαιρία σε μία χώρα, όπως η Ελλάδα με την γεωφυσική διαμόρφωση και το ήπιο κλίμα της

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 11:10 | ΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ

  Αξιότιμοι κύριοι & κυρίες,

  Η εταιρεία μας Eurodiving Trading EE εξειδικεύεται σε συστήματα θαλάμων θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο και θαλάμων αποσυμπίεσης δυτών από το 1996. Μεταξύ των κυριοτέρων πελατών μας είναι: Πολεμικό Ναυτικό, Γεν. Νοσοκ. Θεσ/νίκης «Άγιος Παύλος», Γεν. Νοσοκ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο», Πολεμική Αεροπορία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Στρατός Ξηράς κ.α.
  Με την ανωτέρω αναφερθείσα ιδιότητα μας μελετήσαμε το, υπό διαβούλευση, σχέδιο νόμου με τίτλο «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις» και διαπιστώσαμε ότι δεν περιλαμβάνει κάποια αναφορά στην απαιτούμενη παροχή υγειονομικής ασφάλειας προς τους δύτες-επισκέπτες.
  Όπως είναι ήδη γνωστό ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού είναι η παροχή υγειονομικής ασφάλειας για τους ενδιαφερόμενους δύτες-επισκέπτες. Για το λόγο αυτό μία εκ των βασικότερων παραμέτρων που λαμβάνουν υπόψη τους οι δύτες για την επιλογή του καταδυτικού προορισμού τους είναι το πλήθος και η γεωγραφική κατανομή των δομών που μπορούν να τους προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε περίπτωση ατυχήματος.
  Η απαιτούμενη λοιπόν υγειονομική ασφάλεια των δυτών-επισκεπτών επιτυγχάνεται με την ύπαρξη κατάλληλου αριθμού Τμημάτων Υπερβαρικής Ιατρικής στα οποία μπορούν να αντιμετωπίζονται τα κρούσματα προσβολής από την νόσο των δυτών και τα οποία οι δύτες, που προσβάλλονται, θα πρέπει να μπορούν να προσεγγίσουν, για να λάβουν θεραπεία, σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι η μη άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες για την υγεία του δύτη.
  Στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά τέσσερις (4) εν ενεργεία δημόσιες δομές/τμήματα Υπερβαρικής Ιατρικής (Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» – Γενικό Νοσοκομείο/Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» – Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών – Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης) όταν σε ανταγωνιστικές τουριστικά χώρες ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος π.χ. Ιταλία 120 και Τουρκία (μόνο στα παράλια) 20.
  Οι ανωτέρω αριθμοί καταδεικνύουν με σαφή τρόπο αφενός το συγκριτικό πλεονέκτημα των ανταγωνιστριών χωρών έναντι της χώρας μας και αφετέρου έναν ιδιαίτερα ανασταλτικό παράγοντα για την επιδιωκόμενη ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα.
  Η σημαντική έλλειψη Τμημάτων Υπερβαρικής Ιατρικής είχε φανεί και καταγραφεί από το 2005, όταν στην αιτιολογική έκθεση για την δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τις καταδύσεις αναψυχής του Ν.3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α’ «Καταδύσεις Αναψυχής και άλλες Διατάξεις») και ειδικά στο Άρθρο 14 αναφερόταν ότι: «Η επιδιωκόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην δημιουργία τμημάτων υπερβαρικής ιατρικής σε Περιφερειακά και Γενικά Νοσοκομεία της χώρας, ώστε να αντιμετωπίζονται το ταχύτερο κρούσματα προσβολής προσώπων από την νόσο των δυτών. Η ανυπαρξία τέτοιων τμημάτων σε διάσπαρτα μέρη της χώρας, αποτελεί σοβαρή έλλειψη και αποβαίνει αιτία θανάτου ή σοβαρής βλάβης της υγείας προσώπων που προσβάλλονται από την νόσο, αν δεν καθίσταται έγκαιρη η διακομιδή τους σε ιατρικά τμήματα ικανά να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά.»
  Παρά όμως την σχετική επισήμανση για την έλλειψη Τμημάτων Υπερβαρικής Ιατρικής στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 3409/2005 αλλά και την μετέπειτα διάταξη του Άρθρου 14 («Ίδρυση Τμημάτων Υπερβαρικής Ιατρικής») του ιδίου νόμου μέχρι και σήμερα ο αριθμός των Τμημάτων Υπερβαρικής Ιατρικής στις δημόσιες δομές παραμένει στα τέσσερα (4) όσα ακριβώς υπήρχαν και το 2005 όταν διαπιστώθηκε η συγκεκριμένη έλλειψη.
  Επιπρόσθετα λόγω του γεγονότος ότι στο συγκεκριμένο άρθρο (14) του Ν. 3409/2005 μνημονεύονταν μόνο δημόσιες δομές (Περιφερειακά και Γενικά Νοσοκομεία της χώρας) και δεν γινόταν καμία αναφορά σε ιδιωτικές, εμμέσως πλην όμως σαφώς αποκλείσθηκε η νόμιμη λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Υπερβαρικής Ιατρικής.
  Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και επακόλουθα της απαιτούμενης υγειονομικής ασφάλειας στον μεγάλο αριθμό δυτών που θα θελήσουν να επισκεφθούν την χώρα μας θα μπορούσε – όχι μόνο αδαπάνως αλλά και με ωφέλεια για τον Κρατικό προϋπολογισμό – να καλυφθεί από ιδιωτικούς φορείς.
  Οι ιδιωτικοί φορείς αντίστοιχα, με την δραστηριοποίηση τους, θα μπορούσαν να συνδράμουν και να επαυξήσουν το έργο των υφιστάμενων μονάδων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την προϋπόθεση όμως ότι θα αρθεί άμεσα ο, άνευ ουσιαστικού λόγου, αποκλεισμός τους.
  Για το λόγο αυτό κρίναμε σκόπιμο αφενός να επισημάνουμε την έλλειψη αυτή και αφετέρου να προτείνουμε να προστεθεί σχετική διάταξη η οποία θα επιτρέπει την νόμιμη λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Υπερβαρικής Ιατρικής προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργηθούν δομές σε διάσπαρτα μέρη της χώρας για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των δυτών επισκεπτών.
  Πιστεύουμε λοιπόν ότι αφού ληφθεί και η κατάλληλη μέριμνα για την υγειονομική ασφάλεια των δυτών-επισκεπτών θα έχει ολοκληρωθεί το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο για να αναδειχθεί η Ελλάδα ως ένας από τους κορυφαίους, παγκοσμίως, προορισμούς στην παροχή υπηρεσιών καταδυτικού τουρισμού.

  Με εκτίμηση,
  Σενή Μαρία
  Διαχειρίστρια & Εκπρόσωπος

  EURODIVING TRADING
  180 El. Venizelou Av.
  17563 Palaio Faliro
  Athens – Greece
  Tel. +30 210 34 11 944, +30 6944 510663
  Fax +30 210 34 11 945
  e-mail: eseni@eurodivingtrading.gr
  http://www.eurodivingtrading.gr

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 13:26 | Γ ΒΑΜΒΑΚΑΣ

  Καταρχήν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία του υπουργείου να «δεί» επιτέλους το θέμα της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στην χώρα μας, η οποία έπρεπε να πρωτοστατεί εδώ και χρόνια και όχι να ακολουθεί τελευταία και καταιδρωμένη.
  Απο μια πρώτη ματιά το νομοσχέδιο φαινεται να λύνει τα προβλήματα και να δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης.
  Θα ακολουθήσουν και αναλυτικότερα σχόλια επι των άρθρων.