Άρθρο 57 Κατάργηση καρτέλας ενημέρωσης πελάτη

Η παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4403/2016 (Α’ 125) καταργείται.

 • 9 Μαρτίου 2020, 14:50 | Πασχαλίδης Θεοδωρος

  Να μην καταργηθεί η Καρτέλα ενημέρωσης πελάτη!
  Η καρτέλα ενημέρωσης πελάτη είναι απαραίτητη στις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις διότι δίδει πολύ σημαντικές πληροφορίες στους πελάτες μας, δηλώνει την νομιμότητα της επιχείρησης, καθορίζει τη σχέση μεταξύ καταλυμάτων και πελατών και μας διακρίνει από τα παράνομα καταλύματα.
  Η κατάργηση της καρτέλας μόνο προβλήματα θα επιφέρει στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά φέρει σε κίνδυνο και την επιβίωση των τοπικών συλλόγων.

 • 9 Μαρτίου 2020, 14:22 | Σαμακοβλής Ιωάννης

  Να μην καταργηθεί η Καρτέλα ενημέρωσης πελάτη!
  Η καρτέλα ενημέρωσης πελάτη είναι απαραίτητη στις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις διότι δίδει πολύ σημαντικές πληροφορίες στους πελάτες μας, δηλώνει την νομιμότητα της επιχείρησης, καθορίζει τη σχέση μεταξύ καταλυμάτων και πελατών και μας διακρίνει από τα παράνομα καταλύματα.
  Η κατάργηση της καρτέλας μόνο προβλήματα θα επιφέρει στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά φέρει σε κίνδυνο και την επιβίωση των τοπικών συλλόγων.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:38 | Παπούλια Μαρία

  Να μην καταργηθεί η Καρτέλα ενημέρωσης πελάτη!
  Η καρτέλα ενημέρωσης πελάτη είναι απαραίτητη στις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις διότι δίδει πολύ σημαντικές πληροφορίες στους πελάτες μας, δηλώνει την νομιμότητα της επιχείρησης, καθορίζει τη σχέση μεταξύ καταλυμάτων και πελατών και μας διακρίνει από τα παράνομα καταλύματα.
  Η κατάργηση της καρτέλας μόνο προβλήματα θα επιφέρει στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά φέρει σε κίνδυνο και την επιβίωση των τοπικών συλλόγων.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:08 | Παπαδοπουλος Σταύρος

  Να μην καταργηθεί η Καρτέλα ενημέρωσης πελάτη!
  Η καρτέλα ενημέρωσης πελάτη είναι απαραίτητη στις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις διότι δίδει πολύ σημαντικές πληροφορίες στους πελάτες μας, δηλώνει την νομιμότητα της επιχείρησης, καθορίζει τη σχέση μεταξύ καταλυμάτων και πελατών και μας διακρίνει από τα παράνομα καταλύματα.
  Η κατάργηση της καρτέλας μόνο προβλήματα θα επιφέρει στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά φέρει σε κίνδυνο και την επιβίωση των τοπικών συλλόγων.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:37 | Παντελίδου Νίκη

  Να μην καταργηθεί η Καρτέλα ενημέρωσης πελάτη!
  Η καρτέλα ενημέρωσης πελάτη είναι απαραίτητη στις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις διότι δίδει πολύ σημαντικές πληροφορίες στους πελάτες μας, δηλώνει την νομιμότητα της επιχείρησης, καθορίζει τη σχέση μεταξύ καταλυμάτων και πελατών και μας διακρίνει από τα παράνομα καταλύματα.
  Η κατάργηση της καρτέλας μόνο προβλήματα θα επιφέρει στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά φέρει σε κίνδυνο και την επιβίωση των τοπικών συλλόγων.