ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.», ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ, ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Άρθρο 24 Σκοπός του Μέρους Γ’

 

Σκοπός του Μέρους Γ΄ είναι: α) η αντιμετώπιση πολλαπλών ζητημάτων στην περιοχή Ναυαγίου Ζακύνθου μέσω της ίδρυσης φορέα διαχείρισης και αξιοποίησής του, β) η εξειδικευμένη προσέγγιση του θεμάτων του τουρισμού κρουαζιέρας μέσω της σύστασης Συμβουλίου Ανάπτυξης Τουρισμού Κρουαζιέρας και γ) η νομοθετική ρύθμιση σειράς ζητημάτων λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως και η ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Τουρισμού.