Άρθρο 33 Προϋποθέσεις λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011

 

Η υποπερ. δδ) της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), περί των προϋποθέσεων δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2.α. Επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που περιλαμβάνονται στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, κατά τις κείμενες διατάξεις, και η σύσταση ή μεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ` αυτών. Το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ετών.
β. Η περίπτωση α` εφαρμόζεται μόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα αναπτύσσονται σε γήπεδα ίσα ή μεγαλύτερα των 150.000 τ.μ.,
ββ. τα ξενοδοχεία που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία των πέντε αστέρων,
γγ. Έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία τα αρχιτεκτονικά σχέδια για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οποία οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις καλύπτουν, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.»
δδ. Οι φορείς διαχείρισης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος διατηρούν το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, σε λειτουργική ετοιμότητα καθ` όλη τη διάρκεια του έτους.
γ. Για τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών επί των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232).».

 • Καλημέρα σας

  Επικοινωνώ μαζί σας για μια περίπτωση που ίσως μόνο εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε .

  Θα ήθελα να δημιουργήσω μια καινούργια δραστηριότητα εντός του ξενοδοχείου μας , νόμιμα με ότι αυτό συνεπαγετε ,

  Η δραστηριότητα είναι Ενοικίαση ποδηλάτων ,εντός του καταλύματος και όχι ένα καινούργιο κατάστημα ,Με παράδοση στον πελάτη από την ρεσεψιόν κατόπιν συνεννόησης .

  Ο δήμος που είναι αρμόδιος, μπορεί να αδειοδοτήσει άλλα όχι εντός Ξενοδοχείου ,μόνο σε ξεχωριστό κατάστημα με πρόσοψή στο δρόμο κ.α, για αυτό το λόγο με παρέπεμψε στον ΕΟΤ , Ο ΕΟΤ όσο και αν ήθελε να βοηθήσει δεν είναι αρμοδιότητα του να αδειοδοτησει για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

  Είμαστε σε μια απομακρυσμένη περιοχή ,συγκεκριμένα στο ΖΑΡΟ επιλέξαμε να επενδύσουμε και να ζήσουμε στον τόπο μας ,στηρίζουμε στην τοπική αγορά ,απασχολούμε 15 άτομα από την περιοχή και θα μπορούσαμε να απασχολήσουμε και αλλά 10.

  Ασχολούμαστε με τον εναλλακτικό τουρισμό ,το ποδήλατο Βουνού και το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι μια δραστηριότητα που ζητούν οι επισκέπτες λόγο τις φύσης και τις φιλοσοφίας του πελάτη μας .

  Δυστυχώς το ποιο κοντινό γραφείο ενοικίασης ποδηλάτων είναι 40 χιλ , και δεν είναι εφικτό να παρέχετε η υπηρεσία αυτή στους πελάτες μας .

  Έχουμε επενδύσει στην ενδοχώρα , είναι όλα δύσκολα ,το ποιο σημαντικό για τους επισκέπτες μας όμως είναι το experience , εμείς δεν έχουμε θάλασσα μόνο Βουνό και έρχονται για αυτο.

  Όλοι μιλανε για 12μηνο τουρισμό , αλλά δεν κάνετε κάτι για να μας βοηθήσετε .
  Δεν θέλουμε επιδοτήσεις , θέλουμε να υπάρχει μια ποιο σοβαρή αντιμετώπιση από το υπουργείο Τουρισμού στα μικρά και ιδιαίτερα καταλύματα που κρατανε την ενδοχώρα ζωντανή , Είμαστε η βιώσιμη ανάπτυξη τις ενδοχώρας. ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ .
  Δεν είμαστε η μάζα του τουρισμού ,είμαστε ένα μικρό κομμάτι τις πίτας του τουρισμού και ασχολούμαστε με τον
  • Οικοτουρισμο ,
  • Περιπατητικό τουρισμό
  • Αγροτουρισμό
  • Εναλλακτικό τουρισμό κ.α …

  Ζητάμε από εσάς να μπορούμε να έχουμε την δικια μας Ταυτότητα , Να μπορούμε να κάνουμε εύκολα και νόμιμα τις δραστηριότητες μας .
  Σας παρακαλούμε μην μας αγνοείτε ….

  ευχαριστώ