Άρθρο 13 Αντικείμενο

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Μέρος Β΄ προβλέπει τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας του Δημοσίου με κύριο έργο τη διασφάλιση και χρήση τεχνογνωσίας για την αναγνώριση, εκμετάλλευση ή παραχώρηση των ιαματικών πόρων και πηγών της Χώρας και τη δημιουργία επενδυτικών φακέλων για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.