Άρθρο 45 Προθεσμία προσκόμισης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χιονοδρομικών κέντρων

Η προθεσμία των δύο (2) ετών για την προσκόμιση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χιονοδρομικών κέντρων, όπως τίθεται στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 (Α’ 175) παρατείνεται για ένα (1) έτος ακόμα από τη δημοσίευση του παρόντος.

  • 24 Ιουνίου 2021, 11:08 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΙΑΔΗ

    Παρακαλώ λάβετε υπ΄ όψιν ότι και υφιστάμενα ξενοδοχεία έχουν πρόβλημα προσκόμισης ΑΕΠΟ.
    π.χ. υπάρχουν ξενοδοχεία που ενώ είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ, λόγω αλλαγής αρμοδιοτήτων ΕΥΠΑΤΕ και ενώ αρχικά δεν υπάγονταν σε έλεγχο από αυτήν την υπηρεσία, καθυστερεί η διαδικασία έγκρισης λόγω καθυστερήσεων στην ΕΥΠΑΤΕ.