Άρθρο 50: Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας.

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν. 4310/2014 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Οι αποφάσεις που έχουν συνταχθεί έως 31.12.2014 από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συντάσσονται εκ νέου από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.»

  • 19 Ιουνίου 2015, 15:52 | ΠΑΡΟΥΣΗ ΧΡΥΣΗ

    ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν.4305/2014(ΦΕΚ237/31-10-2014)ΑΡΘΡΟ 33 ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΦΕΚ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17-11-14 ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ.

  • 17 Ιουνίου 2015, 22:32 | Ντίνος Τριανταφύλλου

    Θερμά Συγχαρητήρια!!! Επιτέλους ρυθμίζεται το ζήτημα των μετατάξεων των υπαλλήλων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Εθελοντικής Κινητικότητας με φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Μπράβο στους εισηγητές Απ. Δκσεων και Υπουργείου, μπράβο σε όλους τους εμπλεκομένους στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Αποκέντρωσης και στον Υπουργό που πραγματικά απελευθερώνει την «ομηρία» ανθρώπων που αιτήθηκαν εθελοντικά για τους δικούς τους λόγους τη μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης. Διασφαλίζεται έτσι η συνέχεια στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, η Δικαιοσύνη και η Δημοκρατικότητα στις αποφάσεις της.

  • 17 Ιουνίου 2015, 07:18 | Γ. Η. ΟΡΦΑΝΟΣ

    Τι ακριβώς σημαίνει το άρθρο αυτό; Ότι όλες οι μετατάξεις που είχαν γίνει βάσει της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις από ΟΤΑ ή άλλες Αποκεντρωμένες επανελέγχονται; Σχετικά με τα χρονικά όρια, το «έως» ορίζεται, δεν προσδιορίζεται όμως το «από». Να υποθέσουμε ότι εννοεί μονάχα τις αποφάσεις που συντάχθηκαν μετά την δημοσίευση του ν. 4310/2014 (8/12/2014) και όχι όσες είχαν ολοκληρωθεί πριν την ψήφισή του;