Άρθρο 28: Αναπλήρωση Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ΟΤΑ.

Η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

« 1. Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και, επί ομοιοβάθμων, ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.».

 • 18 Ιουνίου 2015, 18:42 | ΑΝΤΩΝΙΑ

  Διάβασα με προσοχή το Σχέδιο Νόμου,
  θα ήθελα με όλο το σεβασμό να κάνω την εξής παρατήρηση:Σχετικά με το προσωπικό στελέχωσης των Υπηρεσιών αυτών.
  Συνεχώς αναφαίρετε πτυχία ΠΕ,ΤΕ κ.λ.π.με ΒΑΘΜΟ Α ή Β.ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
  Υπάρχουν Προϊστάμενοι στους Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΤΟΝ 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΟΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΥΠΗΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ «ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ».