Άρθρο 33: Τροποποιήσεις άρθρων 32 ν. 4304.2014, 170 ν.4363/2006

 1. Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014 διαγράφεται η φράση «χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων».

     2.    Καταργείται η παρ. 4. του αρ. 170 του ν. 3463/2006 και αναριθμείται η επόμενη.

 • Προσθήκη φράσης στο Άρθρο 33 §1:
  Η προσθήκη της φράσης «Η παρούσα διάταξη δεν περιλαμβάνει αξιώσεις που είχαν ήδη παραγραφεί μέχρι την ισχύ του ν. 4304/2014» στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014 κρίνεται απαραίτητη, καθόσον έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο σε πλείστους Δήμους να γίνεται αναδρομική χρέωση σε βάρος των πολιτών για χρηματικές αξιώσεις που είχαν ήδη παραγραφεί πριν την ισχύ του νόμου 4304/2014, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας του Νόμου αυτού.

  Προτεινόμενη νέα διατύπωση του άρθρου 33:

  Άρθρο 33
  Τροποποιήσεις άρθρων 32 ν. 4304.2014, 170 ν.4363/2006
  1. Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014 διαγράφεται η φράση «χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων». Εν συνεχεία προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Η παρούσα διάταξη δεν περιλαμβάνει αξιώσεις που είχαν ήδη παραγραφεί μέχρι την ισχύ του ν. 4304/2014».
  2. Καταργείται η παρ. 4. του αρ. 170 του ν. 3463/2006 και αναριθμείται η επόμενη.

 • 18 Ιουνίου 2015, 12:58 | Παρασκευάκης Ευάγγελος

  Σχόλιο προς τους:

  α) Ηλία Αλευρά
  Συμφωνώ απολύτως και ήδη προς το Υπ. Εσ. είχαμε αιτηθεί να γίνουν πολλές αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο, όπως π.χ. στην αλλαγή των προστίμων όπου η προθυμία του πολίτη να προσέλθει από μόνος του στην υπηρεσία να αντιμετωπίζεται με πιο ευνοϊκό πρόστιμο. Παρεπιπτώντος, ένα κενό μη ηλεκτροδοτούμενο με σωστές επιφάνειες που δηλώθηκε καθυστερημένα, σύμφωνα πάντα και με το Υπ. Εσ., οφείλει μόνο τέλη και όχι πρόστιμο.

  β) Νίκο Ζολοταριώφ
  Σχετικά με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας σε ένα κράτος που ακόμα προσπαθεί να αποκτήσει κτηματολόγιο, πολλά μπορούν να ειπωθούν. Πάντως όντως από τα πολλά μπαλώματα η νομοθεσία περί Δημοτικών Τελών- Φόρων έχει γίνει τόσο περίπλοκη που δεν χρειάζεται τροποποίηση αλλά αλλαγή εκ βάθρων. Μοναδική λύση στο μέλλον θα μπορούσε να είναι, εφόσον πλέον όλα τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται δηλώνονται με αρ. παροχής στο Ε9, να γίνει απλά αντικατάσταση των επιφανειών που είναι δηλωμένα στη ΔΕΗ (που είναι μόνο κατά 20-30% δηλωμένα σωστά) από τις πραγματικές επιφάνειες των ακινήτων (που είναι κατά 90% δηλωμένα σωστά στις Δ.Ο.Υ.). Με απλά λόγια εφαρμογή των ίδιων επιφανειών που είναι δηλωμένα στις Δ.Ο.Υ. με τα ίδια κριτήρια και στην Δ.Ε.Η. για τα δημοτικά τέλη. Εφόσον λυθούν οι άπειρες περιπλοκότητες (κοινόχρηστοι χώροι, ημιυπαίθριοι κτλ), τότε είναι δυνατή μια τέτοια απλοποίηση και συγχώνευση. Ένα ακίνητο πρέπει να έχει μόνο μια επιφάνεια, όχι μια διαφορετική σε κάθε δημόσια υπηρεσία. Πραγματικά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να παρέδιδε μια Δ.Ο.Υ. σε ένα Δήμο το σύνολο των δηλωμένων επιφανειών των ακινήτων και να γίνει σύγκριση με τις δηλωμένες επιφάνειες μέσω Δ.Ε.Η.

 • 18 Ιουνίου 2015, 09:14 | Νίκος Ζολοταριώφ

  Λόγω των οικονομικών συνθηκών, αλλά και των ειδικών και γενικών διατάξεων, η αναζήτηση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών σε βάθος 20ετίας σημαίνει ουσιαστικά ότι κάποιος μπορεί να «χάσει» ένα ακίνητο όταν λ.χ. χρεώνεται για αυτό το διάστημα τη μισή επιφάνεια του ακινήτου και τα πρόστιμα είναι για δημοτικά τέλη & δημοτικό φόρο 60% και για ΤΑΠ 200%! Μάλιστα, μέρος αυτής της φορολογητέας ύλης που αποκρύπτεται, οφείλεται σε λανθασμένες πρακτικές των Δήμων που παλαιότερα δεν χρέωναν όλη την επιφάνεια ενός ακινήτου ή έκαναν διάφορες (κακές) ερμηνείες τόσο του Ν. 25/1975 & του 1080/1980 όσο και του Ν. 2130/1993. Για τέτοια ζητήματα θα πρέπει να μελετηθεί μια ριζική λύση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και άλλες παραμέτρους – εκτός της οικονομικής κρίσης, όπως οι υποδομές και τα πληροφοριακά στοιχεία των Δήμων, η ικανότητά τους να αντλούν και να διατηρούν σχετικά στοιχεία και να τα διαχειρίζονται σωστά. Ειδικά για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, η νομοθεσία είναι αναχρονιστική και οι διαδικασίες εξόχως γραφειοκρατικές αυξάνοντας υπέρμετρα την επιβάρυνση των πολιτών. Μια ορθότερη αντιμετώπιση πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική μεταρρύθμιση των Εσόδων των Δήμων και η νομοθετική αποσαφήνιση της αποσβεστικής προθεσμίας και της παραγραφής. Επίσης, θα πρέπει οι Δήμοι να αποκτήσουν ελεγχόμενη και πιστοποιημένη πρόσβαση στα στοιχεία της ΓΓΠΣ, είτε αφορούν φορολογητέα ύλη ακινήτων (στοιχεία από Ε9) είτε των ακαθαρίστων εσόδων βάσει των υποβαλλόμενων δηλώσεων ΦΠΑ, ώστε αφ’ ενός να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης δεδομένων και ταχύτερη επιβολή των αναλογούντων φόρων και τελών υπέρ των Δήμων. Ακόμα και η ίδια η διαδικασία της βεβαίωσης (ευρεία βεβαίωση με επίδοση αποσπάσματος χρηματικού καταλόγου και ταμειακή βεβαίωση με αποστολή ειδοποίησης), αλλά και η διαδικασία επιβολής προστίμων λόγω ανακριβούς ή μη δήλωσης βάσει του ΒΔ 24.9-20.10/1958, είναι αναχρονιστικές σε σχέση με τη σύγχρονη δυνατότητα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, τη χρήση μηχανογράφησης και την ήδη υπάρχουσα εμπειρία (όπως πχ της ΓΓΠΣ και του TAXIS)

 • 18 Ιουνίου 2015, 08:17 | Παρασκευάκης Ευάγγελος

  Όπως αναφέρει και ο συνονόματος, η συγκεκριμένη διάταξη έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην λειτουργία των ΟΤΑ, όπως και τους πολίτες. Θα συμφωνήσω ότι πρέπει η συγκεκριμένη διάταξη να εφαρμοστεί ΜΟΝΟ στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων.
  Επιπλέον, παρακαλώ να διευκρινιστεί το εξής: Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα συνταγματικής πλέον φύσεως στην έννοια της παραγραφής. Μέχρι το 2014, όλες οι οφειλές προ 5ετίας είχαν παραγραφεί. Με τη διάταξη του Ν. 4304/2014, οι οφειλές αυτές ήρθαν ξανά στο προσκήνιο. Είναι δυνατόν οφειλές που έχουν παραγραφεί να επανέρχονται με νεώτερο νόμο; Π.χ. μια οφειλή του 2000 είχε παραγραφεί το 2006. Νομικά δεν είναι δυνατόν να επανέλθει ως οφειλή. Ή μήπως πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι οι διατάξεις του αρ. 32 του Ν. 4304/2014 αφορούν οφειλές που δημιουργούνται ΜΟΝΟ μετά την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης;

 • 18 Ιουνίου 2015, 07:34 | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ – Διευθυντής ΟΤΑ

  1. Όσον αφορά την αναδρομικότητα των προστίμων, η λύση δεν είναι να μην ισχύει η 20ετία (ορθά το προβλέπει ο Νόμος), αλλά να μειωθούν σε «λογικά» επίπεδα τα υπέρογκα πρόστιμα (π.χ. το 200% του ΤΑΠ σε 50% εάν βρεθεί από αυτεπάγγελτο έλεγχο του Δήμου και σε 5% εάν γίνει εθελοντικά με αίτηση του Δημότη). Κάποια στιγμή θα πρέπει να «επανέλθει η δικαιοσύνη» σε δημότες που έχουν δηλώσει κατά λάθος (;) τα τετραγωνικά των ακινήτων τους, σε βάρος των «κορόιδων» δημοτών που έχουν δηλώσει τα ορθά τετραγωνικά.

  2. Θα πρέπει να τροποποιηθεί (με αναδρομική ισχύ από 21-3-2015) ΚΑΙ η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του Ν.4321/15 (ληξιπρόθεσμες ρυθμίσεις οφειλών) και να ισχύσει η ανάλογη μείωση ΚΑΙ επί των προστίμων των ΟΤΑ, όπως ισχύει για τα πρόστιμα της εφορίας (είναι και αίτημα της ΚΕΔΕ).

  3. Τέλος, επειδή αρκετοί ΟΤΑ Α’β (λόγω των υπέρογκων προστίμων ή λόγω άγνοιας), δεν εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία & νομολογία επί των προστίμων των τελών καθαριότητας (άρθρο 19 του Ν.1080/80, ΣτΕ 3963/2014, ΥΠΕΣ 50329/19-12-2014) που αναφέρει ότι σε διακοπή ηλεκτροδότησης, «κρίσιμη» ημερομηνία διακοπής της οφειλής των τελών καθαριότητας είναι η αίτηση του ιδιοκτήτη στον ΟΤΑ και ΟΧΙ η ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης από την ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να προβλεφθεί μία μεταβατική διάταξη (π.χ. έξι μηνών), μέσα στην οποία θα πρέπει κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης από τους ΟΤΑ, να υποβάλλεται αίτηση-δήλωση «κενού» ακινήτου, με αρκετά μειωμένο πρόστιμο (π.χ. 1% αντί για 50%), προκειμένου να μην «τιμωρούνται» οι ιδιοκτήτες κενών ακινήτων, που δεν γνωρίζουν μέχρι σήμερα (η απόφαση του ΣτΕ είναι πολύ πρόσφατη), ότι σε περίπτωση «κενού» μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, οφείλουν να το δηλώσουν άμεσα στον ΟΤΑ για να τύχουν απαλλαγή των τελών καθαριότητας.

 • 17 Ιουνίου 2015, 16:09 | ΜΠΡΑΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ Ν 4305/2014 ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ Ή ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΝΩ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΕΚ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/11/2014. ΜΕΝΟΥΝ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ.

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 • 16 Ιουνίου 2015, 17:47 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Μένω άφωνος από τη νέα διατύπωση και ερμηνεία που δίνεται στο εν λόγω άρθρο αφού:
  1)Όταν ψηφίστηκε για πρώτη φορά είναι ηλίου φαεινότερο ότι φωτογράφιζε το τέλος(φόρος) 0,5 % επί των ακαθαρίστων χωρίς πρόστιμα και όχι τα τέλη γενικά
  2)Το Υπουργείο δεν διευκρίνισε ποτέ εγγράφως τι εννοούσε ο νομοθέτης χωρίς προσαυξήσεις ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ αφού ως γνωστόν πριν την ταμειακή βεβαίωση υπάρχουν μόνο πρόστιμα ή μήπως δεν το διευκρίνησε γιατί κατά κοινή λογική ήταν αυτονόητο, αλλά κάποιοι δεν ήθελαν να εφαρμοστεί;
  3)Με τη νέα διάταξη αφαιρείτε το «προσαυξήσεις» επιλεκτικά κάνοντας μία ερμηνεία στην αιτιολογική περί ειδικών νόμων που υπερισχύουν του γενικού πολύ σωστά, αλλά αντί να καταργήσετε στο σύνολο το άρθρο αφήνετε το εικοσαετία σε όλα τα δημοτικά τέλη δηλαδή ΤΑΠ δημοτικά τέλη κλπ, αγνοώντας ότι αυτά διαγράφονται στην πενταετία και ότι πρακτικά κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να ρυθμισθεί ούτε στα μηχανογραφικά προγράμματα των δήμων για το ΤΑΠ και τα δημοτικά τέλη αλλά κυρίως αυτές οι απαιτήσεις δεν συμβαδίζουν με την εποχή που ζούμε (οικονομική κρίση)
  Σας καλώ να αναλογιστείτε τη σύγχυση που θα δημιουργήσετε με τους δημότες και τις υπηρεσίες αφού τα ποσά 20 χρόνια πίσω με πρόστιμα θα είναι υπέρογκα και παράλληλα να βρείτε λύση για το χαράτσι που επιβάλλεται στους δημότες χωρίς να λαμβάνετε υπόψιν η απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τις διακοπές ρεύματος στα σπίτια και τη μη δήλωση στους δήμους, έχοντας στο μυαλό σας ότι η εισπραξιμότητα των τελών είναι άμεσα συνυφασμένη με το αίσθημα της δικαιοσύνης και της αναλογικότητας.Τέλος να σας επισημάνω ότι για το ΤΑΠ αν υποθέσουμε ότι θα γυρίζουμε 20 χρόνια πίσω, ο νόμος λέει ότι υπάρχει 200% πρόστιμο. Επομένως αντιλαμβάνεστε για τι ποσά σωρευτικά μιλάμε!!!!!!
  Με εκτίμηση