Άρθρο 48: Επιλογή τόπου ενταφιασμού.

Μετά το άρθρο 35 του ν. 344/1976 προστίθεται άρθρο 35Α. ως ακολούθως:

«Άρθρο 35Α

Επιλογή τόπου ενταφιασμού προσώπου.

1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού είναι δικαίωμα του προσώπου.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν.

3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.

4. Αν τα πρόσωπα που εκτελούν την επιθυμία του θανόντος παρεμποδίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην πραγματοποίησή της, μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών της περιφέρειας όπου φυλάσσεται ο νεκρός».

  • 18 Ιουνίου 2015, 20:23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

    Μην αυξάνετε άλλο τη δύναμη των δημάρχων. Μέχρι σήμερα αρνούνται σωριδόν την επιθυμία των συγγενών για να θαφτεί κάποιος στο νεκροταφείο τους με την αντισυνταγματική δικαιολογία ότι δεν ήταν δημότης στο δήμο που έμενε. Τώρα πλέον θα έχουν και επιχείρημα ότι δεν έχει κάνει συμβολαιογραφική πράξη που να δηλώνει τη θέλησή του. Ας σταματήσει πλέον αυτό και ας σεβαστούμε πλέον τη βούληση του νεκρού ή και των συγγενών του. Ας μπορεί οποιοσδήποτε πριν το θάνατό του να δηλώσει υπεύθυνα (με το γνήσιο της υπογραφής του) τον τόπο που θέλει να ενταφιαστεί και να τελειώσει εκεί το ζήτημα. Και αν δεν έχει χώρο το νεκροταφείο, ας είναι δικό τους πρόβλημα αν θα χρειαστεί να περιμένουν, αλλά με προτεραιότητα έναντι όλων των λοιπών δημοτών-ψηφοφόρων συγγενών. Και ας τελειώσει πλέον και η κατάφορα αντισυνταγματική διάκριση στο ποσό που πληρώνουν για την ταφή μεταξύ των δημοτών και όλων των άλλων. Ακόμα και στο θάνατο ψάχνουν λεφτά και ψήφους.
    Άμεση λειτουργία των αποτεφρωτηρίων στην Ελλάδα εδώ και τώρα!

  • 17 Ιουνίου 2015, 13:43 | Φώτης Αλεξάκος

    Δεν συνάγεται με σαφήνεια, αν ως τόπος ταφής είναι μόνο τα νεκροταφεία ή οποιοδήποτε μέρος π.χ. η αυλή της οικίας του θανόντος.