Άρθρο 22: Όροι σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα ΟΤΑ α’ βαθμού.

Το άρθρο 161 του ν. 3584/2007 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Δήμοι με πληθυσμό πάνω από δέκα  χιλιάδες (10.000) κατοίκους και Δήμοι που ήταν πρωτεύουσες νομών, όπως καιΣύνδεσμοι Δήμων με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους, εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα.»

 • Η ρύθμιση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τους νησιωτικούς Δήμους, που δεν έχουν τον απαιτούμενο πληθυσμό (20.000)που προέβλεπε ο κώδικας, έχουν όμως την οικονομική δυνατότητα κάλυψης της θέσης του Γενικού Γραμματέα. Είχε αποτελέσει πάγιο αίτημα Δημάρχων σε Δήμους με πληθυσμό μεταξύ 10.000 και 20.000 κατοίκους, ειδικά σε νησιωτικούς που είναι υποστελεχωμένοι από ειδικευμένο προσωπικό και έχουν ανάγκη υποστήριξης σε τεχνοκρατικό και οργανωτικό- διοικητικό επίπεδο.Θα βοηθήσει στην καλλίτερη οργάνωση του Δήμου και στην παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στους πολίτες, ενώ παράλληλα οι δημοτικές αρχές θα μπορούν αναπόσπαστα να ασκούν τον επιτελικό τους ρόλο.

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:54 | Θεόδωρος Σταθάκης

  Με αφορμή τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 22 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε Δήμους με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) και εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους, οφείλω να επισημάνω τη σημαντικότητα αυτής της ρύθμισης η οποία θα δώσει επιτέλους τη δυνατότητα σε όλους εμάς που υπηρετούμε ως Δήμαρχοι σε μικρομεσαίους Δήμους, να ασκήσουμε περισσότερο αποτελεσματικά και απερίσπαστα τον επιτελικό – πολιτικό μας ρόλο, παράγοντας ουσιαστική πολιτική για τις πόλεις και τους δημότες μας, αφού πλέον θα έχουμε έναν τεχνοκράτη με αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα να στηρίζει τη δημοτική λειτουργία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Ως εκ τούτου στηρίζω και επικροτώ των προτεινόμενη ρύθμιση.

 • 18 Ιουνίου 2015, 21:55 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ

  Θεωρούμε θετική την πρόταση για ίδρυση θέσης Μετακλητού Γ.Γραμματέα στους Δήμους. Αυτή η δυνατότητα πρέπει να δοθεί και σε μικρότερους νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.

 • 18 Ιουνίου 2015, 15:51 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ

  Η θέση του Γενικού Γραμματέα θα πρέπει να προβλεφθεί για όλους τους Δήμους. Ιδιαίτερα οι μικροί Δήμοι ορεινοί νησιωτικοί, έχουν ανάγκη την ύπαρξη Γενικού Γραμματέα που είναι υποστελεχωμένοι και η βοήθεια ενός στελέχους με γνώσεις της αυτοδιοίκησης θα είναι ιδιαίτερα σημαντική.
  Προτείνω λοιπόν να θεσμοθετηθεί η θέση του Γενικού Γραμματέα σε όλους τους Δήμους και πλέον ο κάθε Δήμος θα κρίνει εάν θέλει την κάλυψη αυτής της μετακλητής θέσης.

 • 18 Ιουνίου 2015, 13:56 | Στέλλα Μανώλη

  Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρατήρηση που κάνει ο κ.Μανώλης Αντωνάκος. Το θέμα αυτό με τους Γενικούς Γραμματείς μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ το Σεπτέμβριο του 2014 και διαπιστώνω ότι ούτε τώρα ρυθμίζεται.Για να μην επαναλαμβάνω, η συμπλήρωση πρέπει να είναι όπως την διαμορφώνει ο κ.Αντωνάκος προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα με νέες συμβάσεις Γ.Γραμ.

 • 18 Ιουνίου 2015, 12:21 | ΝΙΟΒΗ

  Δυστυχώς το πλήθος των υπαλληλων που απασχολούνται στην κάθε αποκεντρωμένη και ειδικώτερα μετα την σύσταση της αυτοτελούς υπηρεσίας οτα, δεν παραγει εργο καθώς οι ειδικοι σύμβουλοι,συνεργατες,επιστήμονες κ.λ.π μετακλητοι υπάλληλοι στους ΟΤΑ…..ΘΑΤΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ……ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ …ΓΙΑΤΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ…ΕΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΧΥΣΕΙΣ….ΚΙ ΑΛΛΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ…πολλαπλα αμοιβόμενοι……

 • 17 Ιουνίου 2015, 23:24 | Γαβριήλ Α. Κουρής

  Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται ως απόλυτα σωστή και αναγκαία, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα σ’ ένα σημαντικό αριθμό Δήμων να ενισχύσουν την διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα τους αποκτώντας μία επαγγελματική, δημοτική διοίκηση όπως αυτή εκφράζεται από το θεσμό του Γενικού Γραμματέα και αφού πρώτα προβλέψουν τις σχετικές θέσεις στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. Με δεδομένο ωστόσο ότι οι ανάγκες, οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες είναι κοινές σε όλους τους Δήμους, θα ήταν ορθό η ρύθμιση να περιλαμβάνει όλους τους Δήμους της χώρας, ανεξάρτητα από πληθυσμιακά κριτήρια, με βασική προϋπόθεση την ύπαρξη της αντίστοιχης οικονομικής δυνατότητας.

 • 17 Ιουνίου 2015, 17:04 | Φώτης Αλεξάκος

  Είναι γνωστό οτι το πρόβλημα υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν οι μικροί και οικονομικά εύρωστοι δήμοι, ως θετική παρενέργεια της υποστελέχωσης. Άρα στους οικονομικά εύρωστους δήμους ανεξάρτητα από τον πληθυσμό να δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης Γ.Γ. Και ακόμη στους μικρούς δήμους να τους δοθεί δυνατότητα υπογραφών αντίστοιχων με την ειδικότητά τους.

 • 17 Ιουνίου 2015, 11:35 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

  Επικαιροποίηση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 12, του Νόμου 4071/12 και του αρθρου 161 νομου 3584/2007

  Έχοντας υπόψη την:
  Α) την 55/29-12-2010 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ
  Β) Το άρθρο 12 παρ. 4,5 του Ν. 4071/12
  Γ) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 37/28-05-2012

  Με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και στην εγκύκλιο 37/25-5-2012 του ΥΠ.ΕΣ., θεωρήθηκε ότι οι Γενικοί Γραμματείς Δήμων, οι Ειδικοί Σύμβουλοι και οι Ειδικοί Συνεργάτες των Δημάρχων έχουν διορισθεί για κάθε συνέπεια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και όχι από τη δημοσίευση του ΦΕΚ. Δυστυχώς όμως η διάταξη όπως αναγράφεται στον παραπάνω Νόμο ίσχυε για τη δημοτική περίοδο που έληξε στις 31/8/12. Κατά συνέπεια, η διάταξη αυτή πρέπει να επανέλθει σε ισχύ για να μη χρειάζεται διαρκώς η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Θα μπορούσε να προστεθεί και ανάλογο εδάφιο με αυτό το περιεχόμενο στο άρθρο 161 του Ν. 3584/2007.
  Ανάλογη ισχύ να αποκτήσει και η παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε με τον 4071/2012. Ειδικότερα, ένας Γενικός Γραμματέας σε Δήμο ο οποίος προέρχεται από το Δημόσιο και υπηρετούσε μέχρι τις 31/8/14 στη θέση αυτή, ακόμα και αν διορίστηκε την, 1/9/14 εκ νέου στη θέση του Γενικού Γραμματέα, δεν μπορούσε να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να δημοσιευτεί η απόφαση στο ΦΕΚ. Δεν περιορίζεται όμως το πρόβλημα εδώ. .Επρεπε να εκδοθεί φύλλο διακοπής μισθοδοσίας από το Δήμο όπου υπηρετεί, να γίνει διαγραφή από την ΕΑΠ, να προσέλθει στην υπηρεσία του να αναλάβει καθήκοντα, να περαστεί στην ΕΑΠ της υπηρεσίας του και στην περίπτωση επαναδιορισμού του να επαναληφθεί αντίστροφα η διαδικασία. Πέραν της τεράστιας γραφειοκρατικής διαδικασίας δημιουργείται ένα κενό λειτουργίας στου Δήμους.
  Η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 4 και 5 να επικαιροποιηθεί ώστε οι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις Γ.Γ.,ειδικών συμβούλων-επιστημονικών συνεργατών Δημάρχων να ισχύουν από την υπογραφή τους και όχι από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ και να προστεθεί αντίστοιχο εδάφιο στο άρθρο 161 και 163 του Ν. 3584/2007.

 • 17 Ιουνίου 2015, 08:39 | Κώστας Δημητρίου

  τον Γενικό Γραμματέα δεν τον χρειάζεται κανένας οτα – > είναι απλά μια θέση για βόλεμα και τίποτε περισσότερο !

  πρέπει να καταργηθεί η δυνατότητα ορισμου Γενικού Γραμματέα ή να περιοριστούν οι οτα ακόμα περισσότερο
  πρέπει επίσης να καταργηθεί η δυνατότητα διορισμού μετακλητών υπαλλήλων στους οτα (και όχι μόνο) ειδικών συνεργατών, συμβούλων κλ.
  ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ !!!

 • 16 Ιουνίου 2015, 21:10 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

  Η θέση μετακλητού Γ.Γ. πρέπει να προβλέπεται για ΟΛΟΥΣ τους Δήμους και όχι μόνο για τους Δήμους από 10.000 κατοίκους και πάνω. Τον Γ.Γ. χρειάζονται κυρίως οι μικροί, νησιωτικοί, ορεινοί και μειονεκτικοί Δήμοι, καθώς θα δωθεί η δυνατότητα στους Δημάρχους να έχουν δίπλα τους έναν επιστήμονα ΠΕ χωρίς τις χρονοβόρες και απαγορευτικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ο οποίος θα προσφέρει πολλές και σημαντικές υπηρεσίες. Προτείνω λοιπόν να συσταθεί θέση Γ.Γ. για ΟΛΟΥΣ τους Δήμους της Χώρας χωρίς πληθυσμιακά κριτήρια.