Άρθρο 34: Φόρος Μπίρας υπέρ ΟΤΑ α’ βαθμού.

 1. Το άρθρο 39 του από 24-9/20-10-58 β.δ. (ΦΕΚ 171 Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ.703/1970 (ΦΕΚ 219 Α), του άρθρου  12 του ν.1080/1980 (ΦΕΚ 264 Α) και του άρθρου  18 παρ.4 του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α), αντικαθίστανται ως εξής: «Επιβάλλεται φόρος υπέρ των δήμων επί τoυ προϊόντος του άρθρου 86 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α), ο οποίος  καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο της θέσης σε ανάλωση αυτού στο εσωτερικό της χώρας και καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του άρθρου 87 του ίδιου νόμου.  Ο φόρος βεβαιώνεται και εισπράττεται μαζί με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) από τις Τελωνειακές Αρχές, στις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προθεσμίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ., με χρήση του ιδίου τελωνειακού παραστατικού. Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται, μέσω του Κ.Α.Ε. 81543, στο λογαριασμό που τηρείται στο όνομα του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ δήμων και κοινοτήτων», ο οποίος μετονομάζεται σε «Φόρο μπίρας υπέρ δήμων».
 2. Τα έσοδα του λογαριασμού κατανέμονται στους δήμους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση των απορριμμάτων που παράγονται από την κατανάλωση μπίρας. Η κατανομή στους δικαιούχους δήμους πραγματοποιείται επί τη βάσει των προϋπολογιστικών ή /και απολογιστικών στοιχείων των δαπανών των ανωτέρω δράσεων καθώς και στοιχείων πληθυσμού κάθε δήμου.
 3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
 4. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 • 18 Ιουνίου 2015, 11:43 | ΜΠΑΜΠΗΣ Π

  Ο δημοτικός φόρος μπίρας εχει σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας των Ο.Τ.Α.

  Ο σκοπός αυτός είναι καθαρά δημοσιονομικός.

  Δεν έχει καμία σχέση με τον ειδικό σκοπό που αναφέτεραι στο νομοσχέδιο και αυτό φαίνεται από τον τρόπο υπολογισμού.

  10% επί του ΕΦΚ σημαίνει ότι 2 άδεια κουτάκια μπίρας 0,33lt πληρώνουν διαφορετικό δημοτικό φόρο αν είχαν διαφορετικό plato ή ακλοολ πριν καταναλωθεί.

  Δεν έχει καμία λογική όσον αφορά τον ειδικό σκοπό που αναφέρεται. Για να έχει λογική θα έπρεπε να αναφέρεται σε βάρος άδειας συσκευασίας και όγκο και όχι με το περιεχόμενο που καταναλώνεται

  Οι επιστρεφόμενες συσκευασίες γιατί να πληρώσουν αυτό το φόρο?

  Ο μόνος ειδικός σκοπός στον οποίο θα πάνε τυχόν έσοδα αν επιβληθεί ο παραπάνω φόρος είναι οι διοργάνωση γιορτών των δήμων κατά παράβαση της κοινοτικής οδηγίας

 • 18 Ιουνίου 2015, 10:58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΤ

  O «ειδικός σκοπός» του φόρου, η κάλυψη δαπανών για την υλοποίηση σχεδίων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανακύκλωση των απορριμμάτων που παράγονται από την κατανάλωση μπίρας έχει ανατεθεί στις εταιρίες αξιοποίησης ανακύκλωσης στις οποίες όλες οι εταιρίες πληρώνουν την εισφορά τους για τις πωλήσεις των μη επιστρεφόμενων συσκευασιών στην Ελλάδα.

  Αρα ο ειδικός σκο΄πός έχει καλυφθεί.

  Σχετικά με τον υπολογισμό της εισφοράς 10% επί του ΕΦΚ, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο περιότερο αλκοολ έχει μία μπίρα τόσο περισσότερο επιβαρύνει το περιβάλλον ή ΑΔΕΙΑ συσκευασία φιάλης ή κουτί αλουμινίου. Αυτό μόνο ως αστείο μπορεί να χαρακτηριστεί.

  Για τις πωλήσεις επιστρεφόμενων συσκευασίών όπως ΒΑΡΕΛΙΑ και ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ γιατί να πληρωθεί εισφορά ανακύκλωσης? Δεν είδα να εξαιρούναι οι επιστρεφόμενες συσκευασίες μπίρας.

  Δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ ομοειδών προιόντων αλκοολούχων ή μη και αναψυκτικών στα οποία δεν επιβάλεται ο παραπάνω φόρος γιατί δεν χαρακτηρίζονται μπίρες και πωλούνται σε πλαστικές συκευασίες που επιβαρύνουν πολλαπάσια το περιβάλλον.

  Συμπερασματικά αυτό που διαπισττώνω είναι ότι οπ στόχος δεν είναιη ανακύκλωση και φυσικά τα όποια έσοδα προκύψουν δεν θα πάνε στον παραπάνω ειδικό σκοπό. Δεν είναι αυτός ο πραγματικός σκοπός

  Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ

  Δεν είναι ειδικός σκοπός και συνεχίζετια να παραβιάζεται η κοινοτική οδηγία 3§2 της οδηγίας 92/12 ακόμη και αν ψηφιστεί

  Ο παραπάνω σκοπός είναι

 • 17 Ιουνίου 2015, 16:28 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΛΗΣ

  Αυτο που ειναι αναγκαιο ,ειναι να μπει φορος σε ολες τις συσκευασιες,
  ειδικα για πλαστικα μπουκαλια του νερου.
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΕΓΩ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ(γιατι σεβομαι
  το περιβάλλον)ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΦΟΡΟ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ