Άρθρο 11: Μεταβατική Διάταξη – Διοικητική Υποστήριξη Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

1.Με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 238 του νόμου 3852/2010, μπορεί να προβλέπεται ότι η ΑΥΕ την οποία αφορά υποστηρίζεται διοικητικά, μέχρι την επαρκή στελέχωσή της, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διάρκεια και το αντικείμενο της διοικητικής υποστήριξης.

2. Κατά το μεταβατικό στάδιο, από την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Ελεγκτής Νομιμότητας με απόφασή του ορίζει αναπληρωτές προϊσταμένους της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και των Τμημάτων αυτής. Οι προϊστάμενοι επιλέγονται εκ των υπαλλήλων οι οποίοι τοποθετούνται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κατά την επιλογή, λαμβάνονται υπόψη η θέση στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και η θητεία του σε θέσεις ευθύνης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.

3. Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες ΟΤΑ δεν μπορούν να  λαμβάνουν αποδοχές κατώτερες του συνόλου των αποδοχών που λάμβαναν στην προηγούμενη θέση τους.

4. Η υπηρεσία των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ σε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Τμήματος, η δε υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος Γενικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υποθέσεων και Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εποπτείας ΟΤΑ λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης αντίστοιχα, μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως προς τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων και την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση.

5. Το άρθρο 240 του ν.3852/2010 (Α΄87) καταργείται.

6. Διαδικασίες για την επιλογή Ελεγκτή Νομιμότητας και τη μετάταξη υπαλλήλων στις ΑΥΕ ΟΤΑ, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα παύουν με τη δημοσίευση του παρόντος  νόμου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτείται Επιτροπή για τη σύνταξη «Κανονισμού διαδικασιών ελέγχου των αποφάσεων των Ο.Τ.Α.»

 • 19 Ιουνίου 2015, 13:58 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  «Παρ. 6. Διαδικασίες για την επιλογή Ελεγκτή Νομιμότητας και τη μετάταξη υπαλλήλων στις ΑΥΕ ΟΤΑ, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα παύουν με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»
  Το καταλαβαίνω να πάψουν οι διαδικασίες για την επιλογή του Ελεγκτή Νομιμότητας αλλά οι διαδικασίες για τη μετάταξη των υπαλλήλων ΓΙΑΤΙ;

 • 19 Ιουνίου 2015, 11:25 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 11:

  Η Διοικητική Υποστήριξη της ΑΕΥ ΟΤΑ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν είναι εφικτή, τόσο σε κτιριακό επίπεδο, όσο και σε θέματα υποδομής, προσωπικού, γραμματειακής υποστήριξης, πόρων, χώρων αρχειοθέτησης, κλπ. Επισημαίνουμε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση επιφορτίζεται συνεχώς με την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων, καθιστώντας εξαιρετικά δυσχερές το έργο των υπερκείμενων υπηρεσιακών μονάδων

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:28 | christ

  στις αποκεντρωμενες επιλογη προισταμένων έχει να γινει απο το 2010 τουλάχιστον.Ευκολα γινεται αντιληπτο πόσο μπορει να διαρκέσει αυτο το μεταβατικό στάδιο μεχρι την επιλογή των προισταμένων της αυτοτελούς υπηρεσίας Ετσι αφου με την παρ 2 » ο Ελεγκτής Νομιμότητας με απόφασή του ορίζει αναπληρωτές προϊσταμένους της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και των Τμημάτων αυτής. Οι προϊστάμενοι επιλέγονται εκ των υπαλλήλων οι οποίοι τοποθετούνται στην…» αρα αφου εγιναν και προιστάμενοι με προσωπικη επιλογη τότε με την παρ 4 «Η υπηρεσία των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ σε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Τμήματος, η δε υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος Γενικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υποθέσεων και Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εποπτείας ΟΤΑ λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης αντίστοιχα, μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως προς τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων και την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση.» ας γίνουν και Γεν.Διευθυντές….
  ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΆ ΑΡΙΣΤΕΡΉ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΒΑΖΕΙ τοο ΑΥΤΟΓΚΟΛ! απροσεξία? απειρία? εκτος και θέλει να δημιουργήσει την νέα στρατιά των»δικων μας παιδιών»κολωτούμπες παντού?

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:32 | christ

  παρ.2″ Οι προϊστάμενοι επιλέγονται εκ των υπαλλήλων οι οποίοι τοποθετούνται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας»δηλ.δεν φτανει που τους μετατάσσουμε αυτοδικαια,τους τοποθετουμε και ως προισταμένους εκτος απο οποιοδήποτε πινακα αρχαιότητας προσόντων ,ικανοτήτων ,εμπειριών και στη συνεχεια με την παρ.4 τους ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΣΕ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ στην πρωτη προκηρυξη οποιασδήποτε υπηρεσίας βγει στο φως αφου «η δε υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος Γενικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υποθέσεων και Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εποπτείας ΟΤΑ λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης αντίστοιχα, μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως προς τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων και την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση.»Υποσχεθήκατε αξιοκρατία,αναγνωριση ικανοτήτων κλπ.Εφαρμόστε πρωτα το περιβόητο σύστημα αξιολόγησης των Δ ημοσίων Υπαλλήλων και μετά όποιος αξίζει να γίνει και Διευθυντής και ΓΕΝΙΚΌΣ Δ.τι είδους μηχανοραφία προώθησης «νεων δικών μας παιδιών»είναι αυτή?????? ,που είναι οι δεσμεύσεις σας??,ολο κολωτουμπες είστε!!!!!!

 • 18 Ιουνίου 2015, 20:25 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΤΟΜΑ «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕ Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ 2011 (Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΛΙ ΠΡΟΈΒΛΕΠΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ!!!)ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΙΜΩΡΟΥΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟ ΝΑ ΞΑΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κλπ… ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ (ΑΠΟ 7 ΓΙΝΟΝΤΑΙ 13)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

 • 18 Ιουνίου 2015, 13:30 | Λουιζα

  Για ποιο λογο να καταθεσομε φάκελο με δικαιολογητικά ξανά εφόσον οι αιτήσεις μας είχαν ελεγχθεί και προχωρήσει???? Υπάρχει κάποιο συμφέρον??? Ταλαιπωρία απο το 2011!!! Πρεπει οσοι είχαν καταθέσει δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση οτι επιθυμούν να συνεχισει η διδικασια μετάταξης να έχουν προτεραιοτητα.

 • 18 Ιουνίου 2015, 11:03 | ΜΑΡΙΑ

  «6. Διαδικασίες για την επιλογή Ελεγκτή Νομιμότητας και τη μετάταξη υπαλλήλων στις ΑΥΕ ΟΤΑ, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα παύουν με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου..»

  Θεωρείται φρόνιμο και σωστό να επανεξεταστεί η συγκεκριμμενη παραγραφος προκειμενου να επανασυνταχθει,πριν την δημοσιευση του Νόμου, λαμβάνοντας υπ οψιν κατά προτεραιότητα τους ήδη υποβληθέντες φακέλλους μετάταξης ενδιαφερομένων υπαλληλων για την νεα υπό σύσταση Αυτοτελή Υπηρεσία, από το έτος 2011.

  Ποιος ο λόγος να εξαναγκαστούν να υποβάλλουν νέο φάκελλο εκδήλωσης ενδιαφέροντος…??? αποτελεί αδικαιολόγητη ταλαιπωρία..

 • 18 Ιουνίου 2015, 11:09 | ΝΙΟΒΗ

  Άρθρο 10: Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
  Μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην έδρα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
  Τι θα απογίνει για αυτούς τους υπαλλήλους που το έτος 2011 ελαβαν μερος στην προκήρυξη στελέχωσης της εν λόγω αυτοτελούς υπηρεσιας με αποστολή εμπρόθεσμης & πλήρους αίτησης συνοδευόμενης με τα αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων (κατα την συγκεκριμμένη προκήρυξη)τυπικών και επικουρικών προσόντων τους…???? στην συνέχεια η ιδια διαδικασία επαναλήφθει το έτος 2014 με βάσει το Ν. 4257/2014…??
  Θεωρείται σωστό, να ληφθούν κατά προτεραιότητα υπ όψιν…???

  Υποσ.: Οι συγκεκριμμένοι φάκελλοιτων υποψηφίων, ειχαν ελεχθει από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που παραλαμβάνονταν και πρωτοκολλούνταν για την πληρότητα τους ή μη με αποτέλεσμα να ειχαν χαρακτηρισθεί «πληρεις» ή «απορριπτέοι».

  Είναι πραγματικά απαραδεκτο, μετα τοσο χρονο και κοπο που εχουμε καταβαλλει…και τοση αναμονή …να αποβεί άκαρπη..η προσπάθεια μας..!!!

  Πιστεύω, θα το επανεξετασουν..οι αρμόδιοι. διότι το γνωρίζουν, το ειχαν επεξεργαστεί επαρκώς το θέμα…!!!

 • 17 Ιουνίου 2015, 22:27 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Όταν αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο και οι όροι σε οποιαδήποτε προκήρυξη δηλαδή ουσιαστικά σε μία νέα προκήρυξη είναι απόλυτα λογικό και δίκαιο να απαιτείται νέα αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε πεδίο της δημόσιας ζωής. Έτσι λοιπόν πολύ σωστά νέοι όροι, νέα οργάνωση, νέα υπηρεσία θέλει και νέες αιτήσεις. Οι συνθήκες της ζωής ήδη που έχουν διαμορφωθεί είναι διαφορετικές όπως ήταν πριν μερικά χρόνια. Κατά την προσωπική μου άποψη πολύ σωστά λύνεται το θέμα με αυτό το άρθρο και επανεκκινείται πολύ σωστά μία νέα διαδικασία. Το μόνο που πρέπει να προσεχθεί είναι η ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα. Καλή Επιτυχία λοιπόν, στο νέο θεσμό!

 • 17 Ιουνίου 2015, 22:27 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Όταν αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο και οι όροι σε οποιαδήποτε προκήρυξη δηλαδή ουσιαστικά σε μία νέα προκήρυξη είναι απόλυτα λογικό και δίκαιο να απαιτείται νέα αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε πεδίο της δημόσιας ζωής. Έτσι λοιπόν πολύ σωστά νέοι όροι, νέα οργάνωση, νέα υπηρεσία θέλει και νέες αιτήσεις. Οι συνθήκες της ζωής ήδη που έχουν διαμορφωθεί είναι διαφορετικές όπως ήταν πριν μερικά χρόνια. Κατά την προσωπική μου άποψη πολύ σωστά λύνεταο το θέμα με αυτό το άρθρο και επανεκκινείται πολύ σωστά μία νέα διαδικασία. Το μόνο που πρέπει να προσεχθεί είναι η ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα. Καλή Επιτυχία λοιπόν, στο νέο θεσμό!

 • 17 Ιουνίου 2015, 16:09 | anesis

  Είναι προφανώς !απαράδεκτο! να μην λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις για αίτηση μετάταξης που έγιναν από το 2011. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν εξαρχής.

 • 17 Ιουνίου 2015, 06:34 | Βαγγέλης

  «6. Διαδικασίες για την επιλογή Ελεγκτή Νομιμότητας και τη μετάταξη υπαλλήλων στις ΑΥΕ ΟΤΑ, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα παύουν με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

  Οι διαδικασίες αυτές «τρέχουν» από το 2011 και έχουν φτάσει (σχεδόν) σε τελικό στάδιο. Αντί να ολοκληρωθούν… ακυρώνονται;;!! Αδιανόητο!